image003

 

INFORMACE O WEBU

 

Úvod -> Historie / současnost

 

 

Kde končí historie a začíná současnost?

 

Tyto stránky se věnují hostivické historii. Kde ale končí historie a začíná současnost? Které informace už jsou příliš nové na to, aby na tomto webu nebyly?

Jednoduché rozlišení není možné a jednoznačnou hranici rokem 2000 jsem opustil již dávno. I informace sestavené k nějakému datu přestávají být zanedlouho aktuální a stávají se historií. Příkladem může být stránka Hostivice dříve a nyní, kterou jsem sestavil v letech 2008 až 2009 s využitím tehdy aktuálních fotografií z let 2001 až 2009. Z některých fotografií ve sloupci „nyní“ se během let staly historické snímky jednoznačně dokumentující minulost – některé domy byly opraveny, přestavěny nebo dokonce zbořeny.

K zachycení současnosti, tedy aktuálně platných údajů, slouží webové stránky města, jeho organizací, spolků a dalších, kdo působí na hostivickém území, spravované přímo těmito zúčastněnými. Na tomto webu jsem se rozhodl v některých částech úmyslně skončit dříve v minulosti, jinde pro zachování souvislostí dovádím údaje až k současnosti, ale s tím, že aktualizace probíhají podle potřeby, ne průběžně. Web Hostivické historie není určen ke zjištění aktuálních platných údajů.

Kde tedy leží hranice mezi minulostí a současností v jednotlivých částech webu Hostivické historie?

·                Průřez hostivickou historií: vývoj po roce 1990 jen naznačen.

·                Hostivické památky: údaje o opravách a aktuálním využití památek dovedeny až do současnosti.

·                Hostivický uličník: doveden až do současnosti, omezeny údaje o nově postavených domech a o majitelích domů po roce 1980.

·                Hostivice a okolí na pohlednicích: dovedeno do současnosti.

·                Obecní samospráva na území Hostivice: přehled starostů doveden do současnosti, údaje o politických stranách jen do roku 1990, obecní volby do současnosti (novější odkazem na Český statistický úřad), zápisy ze schůzí zastupitelstev do roku 1923 (pozdější jen v řadě L Pramenů k hostivické historii, protože nejsou dochovány pro obě obce), informace o organizacích zřizovaných obcí do současnosti (nejsou používána loga vycházející z vizuálního stylu města z roku 2020), podrobnější údaje o orgánech města plánuji zpracovat do roku 2002, poté jsou zápisy ze zastupitelstva a rady již k dispozici na městském webu.

·                Čestní občané města Hostivice: v případě jmenování nových čestných občanů bude stránka příležitostně aktualizována.

·                Hostivické školství: základní údaje dovedeny do současnosti, fotografie učitelských sborů již nebudou doplňovány.

·                Hostivické církevní dějiny: základní údaje dovedeny do současnosti.

·                Hostivické spolky: ukončeno rokem 2014, kdy se z občanských sdružení staly spolky s údaji zapisovanými do spolkového rejstříku.

·                Divadlo v Hostivici a v Litovicích: zatím zpracováno do roku 2014, ještě nejsem rozhodnut, zda by měl web obsahovat i přehled vystoupení profesionálních herců (např. divadelní podzimy MKSH).

·                Osobnosti: zařazeny pouze osobnosti působící před rokem 2000, u žijících minimalizovány osobní údaje.

·                Instituce: základní údaje dovedeny až do současnosti, ve zdravotnictví kromě lékáren jen do roku 1990.

·                Podniky a živnosti: velké podniky dovedeny do roku 1990, pozdější vývoj jen naznačen, živnosti do jejich zrušení kolem roku 1950, obchody ukončeny rokem 1990.

·                Technická vybavenost: dovedena až do současnosti, beztak je její významná část záležitostí až posledních desetiletí; údaje o nehodách a mimořádných událostech na železnici a na silnicích po roce 1990 uváděny spíše výjimečně.

·                Městská kronika: zveřejňování zápisů ukončeno rokem 2017 se změnou kronikáře, u novějších zápisů se plánuje jejich zveřejnění na městském webu.

·                Městská fotokronika: ukončena rokem 1990, některé akce po roce 2002 zachyceny ve fotogaleriích na městském webu.

·                Hostivické události: tato část zaměřena spíše na starší události, zatím jen obě světové války.

·                Obecní časopisy: Hostivický měsíčník zveřejněn do roku 2008, novější ročníky jsou k dispozici ve formátu PDF na městském webu.

·                Ostatní časopisy: přehled jen do roku 1990, novější není a nebude zpracován.

 

Stav v lednu 2024, náhled autora se může během doby změnit.

 

 

Úvod -> Historie / současnost

 

image003