image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ČASOPISY

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy

 

 

Tato stránka přináší přehled o časopisech a obdobných periodicích, které v minulosti vydávala hostivická radnice.

 

Časopisy jsou uvedeny ve formátu PDF bez možnosti strojového čtení (pouze skeny výtisků).

Na titulní straně jednotlivých čísel je dodatečně doplněno logo tohoto webu.

Z důvodu ochrany osobních údajů byly odstraněny publikované údaje o narození a svatbách před rokem 2000 (poté byly údaje zveřejňovány jen se souhlasem jmenovaných).

Některé publikované články jsou zavádějící, časopisy je třeba vnímat jako jeden z pramenů k poznání historie.

O hostivických obecních časopisech čtěte rovněž v článku pro Hostivický měsíčník 12/2008.

 

 

Hostivický měsíčník

 

Od roku 1973

 

Vydavatelé:

1973–1993: Hostivické kulturní středisko / Městské kulturní středisko Hostivice

pro Radu MěNV Hostivice, resp. pro město Hostivice

1993–2012: město Hostivice, Městský úřad Hostivice, odbor kultury

Od roku 2013: Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace / MKSH, příspěvková organizace

 

Redaktorka (hlavní redaktorka):

1973–2006: Anna Křižková

2006–2012: Marcela Křižková

Od roku 2013: Ing. Michaela Waldhauserová

  

Redakční rada:

1973–1993, 1993–2012, od roku 2013

 

image006

 

Ročník 1

Ročník 2

Ročník 3

Ročník 4

Ročník 5

1973–1974

1974–1975

1975–1976

1976–1977

1977–1978

Ročník 6

Ročník 7

Ročník 8

Ročník 9

Ročník 10

1978–1979

1979–1980

1980–1981

1981–1982

1982–1983

Ročník 11

Ročník 12

Ročník 13

Ročník 14

Ročník 15

1983–1984

1984–1985

1985–1986

1986–1987

1988

Ročník 16

Ročník 17

Ročník 18

Ročník 19

Ročník 20

1989

1990

1991

1992

1993

Ročník 21

Ročník 22

Ročník 23

Ročník 24

Ročník 25

1994

1995

1996

1997

1998

Ročník 26

Ročník 27

Ročník 28

Ročník 29

Ročník 30

1999

2000

2001

2002

2003

Ročník 31

Ročník 32

Ročník 33

Ročník 34

Ročník 35

2004

2005

2006

2007

2008

 

Novější ročníky jsou zveřejněny na stránkách města Hostivice.

 

image004

 

 

Hostivický zpravodaj

 

1959 až 1967

 

Vydavatelé:

Místní národní výbor Hostivice

a Osvětová beseda v Hostivici

 

Redaktoři:

Václav Jupa a Václav Čížek

 

Redakční rada

 

image009

 

Ročník 1

Ročník 2

Ročník 3

1959

1960

1961

Ročník 4

Ročník 5

Ročník 6

1962

1963

1964

Ročník 7

Ročník 8

Ročník 9

1965

1966

1967

 

Zpřístupněny jsou ročníky, jejichž nadpis je uveden modře. Ostatní ročníky se připravují.

 

 

Hostivické hlásky

 

1945 až 1948

 

Vydavatel:

Místní národní výbor Hostivice

 

image004

 

Číslo 1 (1945)

Ikona PDF 928 kB

2 strany A4

Číslo 2 (1945)

Ikona PDF 593 kB

2 strany A4

Číslo 3 (1946)

Ikona PDF 518 kB

2 strany A4

Číslo 4 (1946)

Ikona PDF 710 kB

2 strany A4

Číslo 5 (1946)

Ikona PDF 592 kB

1 strana A4

Číslo 6 (1946)

Ikona PDF 549 kB

2 strany A4

Číslo 7 (1946)

Ikona PDF 526 kB

2 strany A4

Číslo 8 (1946)

Ikona PDF 514 kB

1 strana A4

Číslo 9 (1946)

Ikona PDF 497 kB

1 strana A4

Číslo 10 (1947)

Ikona PDF 585 kB

1 strana A4

Číslo 11 (1947)

Ikona PDF 603 kB

1 strana A4

Číslo 12 (1947)

Ikona PDF 484 kB

1 strana A4

Číslo 13 (1947)

Ikona PDF 1 336 kB

3 strany A4 (zvětšeno)

Číslo 14 (1947)

Ikona PDF 1 175 kB

4 strany A4 (zvětšeno)

Číslo 15 (1947)

Ikona PDF 1 255 kB

4 strany A4 (zvětšeno)

Číslo 16 (1948)

Ikona PDF 653 kB

2 strany A4 (zvětšeno)

 

Časopis neměl jednotnou úpravu. Většina čísel byla rozmnožována cyklostylem na formátu A4, poslední čísla byla tištěna na formát A5.

 

 

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy

 

image003