image003

 

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Čestní občané

 

 

Obecní zřízení umožňuje obcím a městům jmenovat své čestné občany. Toto ocenění se používalo v Hostivici ve třech obdobích: na sklonku Rakouska-Uherska, po skončení druhé světové války a v současnosti.

Na přelomu 19. a 20. století bylo jmenování čestným občanem velmi významným oceněním. Čestný občan získával například volební právo ve volbách do obecního zastupitelstva, a to v prvním, nejdůležitějším voličském sboru. V současnosti má udělení čestného občanství spíše symbolický význam, ale nepochybně zůstává oceněním zásluh toho, kdo je tímto označením poctěn.

 

 

PŘEHLED ČESTNÝCH OBČANŮ

podle data udělení čestného občanství

 

image007

František Horešovský (1841–1915)

·       rolník z Jenečka, obecní radní za Jeneček v letech 1871 až 1903

·       čestné občanství mu udělilo Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček dne 22. února 1903 za činnost v obecní správě nepřetržitou po dobu 32 let

image009

Páter Josef Sirůček (1829–1909)

·       hostivický katolický farář v letech 1888 až 1908

·       čestný knížecí arcibiskupský konsistoriální rada a notář, držitel státní medaile a zlatého záslužného kříže s korunou

·       čestné občanství mu udělilo Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček dne 31. července 1904 u příležitosti jeho padesátiletého kněžství

·       čestné občanství obcí Hostivice, Velký Jenč a Sobín mu bylo uděleno před rokem 1908

image011

Alexandr Jermilovič Korobejnikov (1910–1972)

·       plukovník tankových vojsk I. ukrajinského frontu

·       nositel řady válečných vyznamenání – řády Rudého praporu, Suvorův, za bojové zásluhy, Velké vlastenecké války, Čsl. válečný kříž za dobytí Prahy a jiné

·       čestným občanem jej jmenoval Místní národní výbor Hostivice 27. července 1945 jako ocenění za zásluhy při osvobození naší vlasti

image013

Vladimír Pára (1918–1983)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image015

Josef Pařez (1921–2007)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image017

Rudolf Protiva (1908–1949)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       vyznamenán 2× Čs. medailí Za chrabrost, 2× Čs. válečným křížem a mnoha britskými řády

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image019

František Radina (1915–1968)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image021

Václav Študent (1917–1942)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       držitel Čs. válečného kříže 1939, Čs. medaile Za chrabrost a mnoha dalších řádů

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image023

Václav Švec (1915–1986)

·       za 2. světové války radiotelegrafista a palubní střelec 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image025

Peter Koválik (1921–2010)

·       za 2. světové války účastník bojů na východní frontě, těžce zraněn na Dukle

·       po válce se usadil v Hostivici a zapojil se zde do veřejného života

·       čestné občanství mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 3. října 2006 jako ocenění aktivního podílu na osvobození naší země a jeho aktivit v Hostivici

 

Čestným občanem Litovic byl zvolen na slavnostní schůzi Místního národního výboru v Litovicích 22. listopadu 1948 Klement Gottwald, dlouholetý předseda Komunistické strany Československa, v letech 1945–1948 předseda vlády a v letech 1948–1953 prezident Československé republiky. Čestné občanství mu odejmulo Zastupitelstvo města Hostivice na zasedání 17. května 2010

 

 

  24PUBLIKACE

 

Ikona PDF Čestní občané města Hostivice

prosinec 2010

26 stran A4, 4 839 kB

 

 

 

Úvod -> Čestní občané

 

image003