Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo

 

 

PŘEHLEDY PŘEDSTAVENÍ

 

Do roku 1918

 

V letech 1919 až 1928

 

V letech 1929 až 1938

 

V letech 1939 až 1944

 

V letech 1945 až 1954

 

V letech 1955 až 1964

 

V letech 1965 až 1989

 

V letech 1990 až 2010

 

Od roku 2011

 

Fotografie z her,

které se nepodařilo určit

 

VZPOMÍNKY OCHOTNÍKŮ

 

Divadelní vzpomínání Karla Blätterbauera

 

Divadelní vzpomínání Jiřího Kocourka

 

Vzpomínky
Václava Vančury

Odkaz na Prameny k hostivické historii

 

Vzpomínka Jiřího Pergla

 

 

 

 

Ochotnické divadlo patřilo k významným společenským událostem v životě obou obcí a svůj dramatický odbor zřídila řada místních spolků. Tato stránka přináší (nepochybně neúplný) přehled divadelních představení, který zahrnuje jak ochotnická představení, tak loutkové divadlo i vystoupení „přespolních“ souborů či umělců v Hostivici či v Litovicích, pokud o nich existují dostupné záznamy. Zařazeny jsou i sokolské šibřinky s tradiční půlnoční scénou, ačkoliv měly spíše blíž k zábavě než k divadelnímu představení. Přehled je řazen chronologicky a nerozlišuje, ve které obci se představení konalo. Oproti jiným částem webu Hostivické historie jsou mapována divadelní představení i po roce 2000.

 

Divadelní opona hostivického Orla, kterou namaloval Alois Šafařík kolem roku 1930 a obnovil Josef Novák kolem roku 1980. Bývala umístěna v sídle Orla v hostinci U Českého lva a nyní je v soukromém vlastnictví.

 

V období Rakouska-Uherska po uvolnění Bachovského absolutismu vznikl v Hostivici první divadelní spolek – Čtenářsko-ochotnická jednota Hostivít, která měla první valnou hromadu 8. prosince 1869 a zanikla již v 70. letech. Již v této době je zaznamenáno i divadelní představení připravené žáky obecné školy. Od 90. let 19. století byly nejvýznamnějšími organizátory ochotnického divadla Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí a Tělocvičná jednota Sokol Hostivice. Můžeme vysledovat, že množství uváděných her kolísalo ve vlnách podle toho, zda se zrovna v tom kterém spolku našla skupina ochotníků. Toto zjištění ostatně platí nejen pro nejstarší období. V pramenech týkajících se období do vzniku Československa nacházíme i zmínky o představeních souborů odjinud či kočovných divadelníků.

Za první republiky se ochotnické divadlo velmi rozvinulo. Hostivický Sokol si koncem 30. let troufl i na úspěšné nastudování operet, například Straussova Netopýra. K významným spolkům věnujícím se ochotnickému divadlu, o jehož činnosti se však ví málo, patřilo Pěvecko-dramatické sdružení Hlahol Litovice. Zejména ve 30. letech nabídku nesmírně obohatila Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici. Pravidelněji hrál také například soubor hostivického Orla.

V dusné atmosféře protektorátu za druhé světové války se divadlo stalo jedním ze způsobů, jak projevit své názory, takže v této době ochotnické divadlo vzkvétalo. Jedním z vrcholů místního ochotnického divadla bylo nastudování operety V noci karnevalové v roce 1940, k níž složil hudbu litovický Josef Kaplánek. V pořádání představení se za války vystřídala řada místních organizací podle toho, kdo měl zrovna možnost akci zaštítit. Po rozpuštění hostivického Sokola i litovického Sokola (odštěpil se v roce 1940) se hrálo pod hlavičkou obecních osvětových komisí, J. K. Tyla, ale i dramatického odboru litovických hasičů.

 

 

Zkušení ochotníci i nové síly udrželi nastavenou vysokou úroveň i ve druhé polovině 40. let a počátkem 50. let, i když v názvech spolků docházelo za změněného politického klimatu k mnoha změnám. Hlavní dění se soustředilo do J. K. Tyla, který po sloučení s epizodně existujícím Národním tělovýchovným odborem Hostivice-Litovice přijal název Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice-Litovice a který měl spojovat všechny ochotníky do jedné organizace. Ochotnickou činnost však nadále pořádal hostivický Sokol, který se v letech 1945–1949 dočasně nazýval Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice.

V roce 1951 byl J. K. Tyl začleněn do Osvětové besedy, jejíž dramatický soubor (jindy zvaný divadelní kroužek) připravil řadu zajímavých představení. Okruh divadelních ochotníků v 50. letech rozšířili také svazáci kolem Václava Holopírka. V 60. letech však zájem o tuto činnost postupně opadl, snad s rozšiřováním televize a tříštěním zájmů občanů.

Novější záznamy o divadelní činnosti zatím nejsou na těchto stránkách zpracovány. Soubor Hostivít Dany Říhové působící ve škole neměl v Hostivici samostatná představení, rovněž jiné soubory (např. Paleta při ZV ROH žst. Hostivice) zde sice sídlily, ale zpravidla nevystupovaly. Ojedinělé pokusy o ochotnické divadlo po roce 1990 bohužel neměly větší dopad na veřejnost. Novou naději přináší Ochotnický divadelní sbor Hostivice, který se v roce 2012 uvedl nastudováním Gogolova Revizora a nyní působí jako složka MKSH, a činnost hostivické pobočky Základní umělecké školy Kladno.

U jednotlivých divadelních her jsou uvedeni autoři a charakterizace díla podle dostupných pramenů, doplněné podle databáze knih (včetně tištěných divadelních her) dostupné na webu www.knihovny.cz.

 

 

Úvod -> Divadlo

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003