Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

FOTO MĚSÍCE

 

Úvod -> Foto měsíce

 

Starší foto měsíce:

rok 2022rok 2021rok 2020rok 2019rok 2018

rok 2017rok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2011rok 2010rok 2009rok 2008

 

 

Prosinec 2023

 

Zima u litovicko-jenečského hřbitova

Foto 31. prosince 2001

 

Listopad 2023

 

Křižovatka ulic Čsl. armády a Litovické v roce 1957

Snímek z městské fotokroniky

 

Říjen 2023

 

Litovická ulice byla sice okresní silnicí spojující Hostivici a Litovice, přesto ještě v 60. letech nevypadala jako významná městská třída…

Snímek ze soukromé sbírky

 

Září 2023

 

Prvňáci v hostivické škole v září 1954

Snímek z kroniky Antonína Tejnora

 

Srpen 2023

 

Léto u Jenečského potoka u studánky (pohled z mostu v Cihlářské ulici)

Snímek ze soukromé sbírky

 

Červenec 2023

 

V ulici Komenského se stavěla kanalizace v letech 1973 až 1976

Snímek z fotokroniky města Hostivice

 

Červen 2023

 

Křižovatka Litovické ulice s ulicí Sportovců v 50. letech 20. století, uprostřed bývalý litovický špýchar

Fotografie ze soukromé sbírky

 

Květen 2023

 

Soutěž motorových pluhů, z níž nejspíš pochází tato fotografie, se konala v Litovicích 9. a 10. září 1913. Pořádala ji Ústřední hospodářská společnost pro království České. Podle zprávy otištěné v Národních listech 31. srpna 1913 byl pro všechny návštěvníky vstup volný a bylo postaráno o přiměřené občerstvení. Závodit měly tyto firmy: Banka Bohemia v Praze s motorovým pluhem Stock; International Harvester Company, Vídeň; J. E. Knecht, Pešť, zástupce firmy John Deere; Gustav Pöhl, Gössnitz; Hofherr-Sorantz-Clayton-Shuttlewoth, Praha, s traktorem Hart-Parr; Centralbank für Handel und Industrie, Pešť, s traktorem Big Four; První česko-moravská továrna na stroje Praha; Vilém Michl, Slaný; Rakouská továrna motorových pluhů Laurin & Klement – R. Bächer – Ml. Boleslav; Münchner Motorenfabrik-München-Sendling; Kyffhäuserhutte, Artern; J. I. Case Threshing Maschine Co., Pešť

Všechny stavby v pozadí jsou dočasné, postavené pro soutěž. Nelze tak určit, kde přesně akce probíhala

Fotografie ze sbírky autora (nově koupena v internetové aukci)

 

Duben 2023

 

Cyklistická sezóna opět začíná. Takto se sešli cyklisté před dílnou Bohumila Protivy v Jenečku na rohu ulic Čsl. armády a Lidické v roce 1944…

Fotografie ze soukromé sbírky

 

Březen 2023

 

K probíhající plesové sezóně se hodí fotografie z tanečních kurzů, které pořádalo koncem 80. a začátkem 90. let 20. století Městské kulturní středisko Hostivice a po jeho zrušení Městský úřad Hostivice. Taneční konané před 30 lety, v roce 1993 v Dělnickém domě představujeme ve Fotu měsíce výjimečně dvěma snímky – základního kurzu a přípravného kurzu. Tím zároveň připomínáme letošní 50. výročí založení bývalého Městského kulturního střediska Hostivice, 30. výročí jeho zrušení a 10. výročí založení jeho jmenovce, nynějšího MKSH.

Snímky z fotoalba tanečních kurzů založeného bývalým Městským kulturním střediskem Hostivice

 

Únor 2023

 

Husovo náměstí se zámkem a s příjezdem k zámecké bráně snad ve 40. letech 20. století

Foto ze soukromé sbírky

 

Leden 2023

 

Širší centrum Hostivice kolem roku 1960. V popředí nynější obytná zástavba Ke Stromečkům, vlevo vzadu stadion (provozní budova je ještě přízemní), na poli vpravo vzadu dnes stojí základní škola U Zámecké zdi čp. 1704 a mateřská škola Litovická čp. 107 a 1714

Foto Jaroslav Kučera ml.

 

Starší foto měsíce

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

 

 

Starší foto měsíce:

rok 2021rok 2020rok 2019rok 2018

rok 2017rok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2011rok 2010rok 2009rok 2008

 

Úvod -> Foto měsíce

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003