Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2023

 

1. prosince 2023

- Hostivický historický kalendář na rok 2024 má podtitul Hostivice vojenská; téma bylo inspirováno nadcházejícím 150. výročím umístění první vojenské základny na území Hostivice – v roce 1874 byly do polí směrem ke Kněževsi (dnes v areálu ruzyňského letiště) přesunuty prachárny; na příští rok připadá rovněž 100. výročí elektrifikace Hostivice, ale toto výročí je obtížně zachytitelné obrazovým materiálem

- v návaznosti na téma kalendáře byla na stránce o institucích dopracována záložka o armádě s údaji o jednotli­vých vojenských areálech na území Hostivice – u letiště (prachárny), v Jiráskově ulici, na Břvích a u Hájku; dále doplněna stránka o lékárnách

- na stránce událostí v části věnované druhé světové válce jsou doplněny přehledy: oběti druhé světové války, vězni za druhé světové války, vojáci zahraničních armád a nositelé válečných vyznamenání; pro většinu uvedených osob byly vytvořeny medailonky na stránce osobností

- v osobnostech zásadně doplněny údaje pro další část medailonků

- v přehledech obecních voleb a vedení některých spolků aktualizovány odkazy na medailonky osobností

- v řadě L Pramenů k hostivické historii opraven (aktualizován) již zve­řej­ně­ný svazek č. H1 a nově doplněny tyto svazky: č. H2 se zápisy ze schůzí hostivického zastupitelstva 1913–1919, č. H3 se zápisy ze schůzí hostivického zastupitelstva 1919–1923 a obecní rady 1919–1920 a č. H4 se zápisy ze schůzí hostivické obecní rady 1920–1925

- přidán stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, tentokrát litovického 11. listo­padu 1923

- na stránce o pohlednicích doplněny další pohlednice z 50. až 80. let a ze současnosti

- foto měsíce prosince

 

3. listopadu 2023

- přidány stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevhostivického 1. září 1923, opět hostivického 7. září 1923, litovického 9. září 1923, opět litovického 13. října 1923 a hostivického 19. října 1923

- foto měsíce listopadu

 

1. října 2023

- na stránce osobností dokončeny některé dlouhodobě rozpracované medailonky

- aktualizovány přehledy přednostů železničních stanic Hostivice a Litovice

- foto měsíce října

 

1. září 2023

- po čase opět aktualizovány přehledy pohlednic z Hostivice a okolíz 50. až 80. let i současných

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevlitovického 26. července 1923, hostivického 27. července 1923 a opět hostivického 4. srpna 1923

- foto měsíce září

 

1. srpna 2023

- opět doplněny do osobností životopisy některých živnostníků a tentokrát také přednostů železniční stanice Litovice a poštmistrů

- foto měsíce srpna

 

1. července 2023

- do řady O Pramenů k hostivické historii přidány další soupisy poddaných – svazek č. 25 se soupisem na rok 1761 a svazek č. 39 se soupisem na rok 1775; zároveň byly opraveny již zveřejněné svazky č. 22, č. 23, č. 24č. 38

- přehled zápisů ze schůzí obecních zastupitelstev rozšířen o další dva stoleté zápisy – litovický ze 13. května 1923 a rovněž litovický z 16. června 1923

- opět doplněny do osobností životopisy některých živnostníků a v návaznosti na to aktualizovány stránky o podnicích a živnostech a stránky o volbách (u řady osob ještě nejsou doplněny údaje o účasti ve volbách, ale odkazy z kandidátních listin fungují)

- foto měsíce července

 

3. června 2023

- opět přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

- upravena stránka o autorovi

- foto měsíce června

 

1. května 2023

- do řady O Pramenů k hostivické historii přidán soupis poddaných z roku 1759 a soupis poddaných z roku 1760; zároveň zveřejněny opravené verze soupisů z let 1757 a 1758

- opět přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

- přidán stoletý zápis ze schůze zastupitelstva – tentokrát litovického 14. dubna 1923

- foto měsíce května

 

2. dubna 2023

- vytvořena nová stránka o technické vybavenosti, která se bude věnovat dopravě, inženýrským sítím, nakládání s odpadem a veřejným pohřebištím; zatím je zpracována historie jednotlivých hřbitovů – původního u kostela, církevního v Litovické ulici užívaného v letech 1830–1930, litovicko-jenečského (nyní veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč), obecního hostivického užívaného v letech 1930–1944 a současného hostivického (nyní veřejné pohřebiště Hostivice)

- dále rozpracovány některé stránky o podnicích a živnostech, zejména doplněny odkazy na nově zpracované životopisy živnostníků a zařazen kompletní katalog výrobků armaturky Zicha z roku 1933

- přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

- přidány stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevlitovického 14. ledna 1923, litovického 19. února 1923 a hostivického 24. února 1923

- foto měsíce dubna

 

1. března 2023

- zásadně rozšířena a doplněna stránka o podnicích a živnostech: přidány přehledy živností podle adresáře z roku 1912, adresáře z roku 1931adresáře z roku 1939, přehled živností rušených po roce 1948, informace o začlenění řemeslníků do cechů a později živnostníků do živnostenských společenstev, zpracována historie jednotlivých mlýnůvodního v Litovicích, Peterkova u Hostivice a parního v Hostivici, podrobně popsána historie bývalé mlékárny včetně řady dosud nezveřejněných fotografií, doplněny údaje o břevské cihelně a Haklově cihelně v Litovicích, upřesněny některé údaje o hostincích, zveřejněny přehledy řezníků, pekařů a cukrářů, ostatních výrobců potravin, spotřebních družstev, obchodů potravinami a smíšeným zbožím, trafik, ostatních obchodů, obuvníků, krejčích a švadlen, řemeslníků pracujících se dřevem, papírem a kůží, řemeslníků pracujících s kovy, řemeslníků ve stavebnictví, holičů, povozníků a autodopravců, autoopraven, elektrotechniků, kapelníků a ostatních živnostníků ve službách, z období po roce 1950 zpracován přehled obchodů a historie hostivických provozoven Okresního průmyslového podniku Praha-západ; jde pouze o pracovní verzi, mnohé části zatím zůstaly v přípravě a i zveřejněné údaje budou dále doplňovány a případně i opravovány

- přepracována stránka o porodních bábách a porodních asistentkách

- v návaznosti na uvedená doplnění aktualizovány stránky osobností – u všech doplněno jméno do názvu stránky a některé osobnosti a životopisy doplněny, u žen sjednoceno uvádění příjmení

- na stránce o pohlednicích doplněny u některých současných pohlednic vydavatelské údaje

- foto měsíce března

 

1. února 2023

- na stránce o pohlednicích doplněny nové současné pohlednice, tentokrát z Nučic

- foto měsíce února

 

15. ledna 2023

- v řadě O Pramenů k hostivické historii jsou opraveny svazky č. 20 až 22 (především se z jednoho Jakuba stal Jan a z jednoho Antonína Augustin; chyby byly objeveny při přípravě soupisu poddaných na rok 1759, který ale bude zveřejněn až po kontrole podle navazujícího soupisu na rok 1760)

- v návaznosti na celkovou aktualizaci stránky osobností k 1. lednu 2023 doplněna aktualizace stránky o církevních dějinách, které opravuje nefunkční odkaz z osobností na nově založenou stránku římskokatolické farnosti; přepracována je rovněž stránka církve československé husitské v Hostivici

- na základě informací a materiálů, které poskytla paní Andrea Dvořáková, byl v osobnostech zásadně doplněn medailonek učitelky Eleonory Šestákové

 

1. ledna 2023

- v řadě O Pramenů k hostivické historii jsou opět opraveny již zveřejněné svazky č. 13 až 20 (tentokrát jde kromě svazku č. 20 jen o opravu jednoho jména) a nově jsou přidány svazky č. 21 – soupis poddaných 1757, č. 22 – soupis poddaných 1758, č. 36 – neúplný soupis poddaných 1772, č. 37 – soupis poddaných 1773, č. 38 – soupis poddaných 1774 a č. 52 – soupis poddaných 1791

- zveřejněn stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, a to litovického 17. prosince 1922 a přehled schůzí hostivického i litovického zastupitelstva v roce 1923

- celkově zaktualizovány stránky osobností – přidány některé další údaje a jednoznačně rozlišeno, které stránky jsou pouze rozpracovány (i u takto neoznačených osobností budou průběžně doplňovány další údaje)

- v návaznosti na aktualizaci osobností přepracovány stránky o podnicích a živnostech, které bude také třeba dále doplňovat a rozvíjet

- foto měsíce ledna

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2022

 

Rok 2021

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003