Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Hostivice 2006 je volné uskupení hostivických občanů, kteří mají zájem o dění ve svém městě. Vzniklo na jaře 2002.

 

Naposledy upraveno: 30. srpna 2022

 

Ve volbách do Zastupitelstva města Hostivice konaných v září 2022 kandiduje Hostivice 2006 společně s TOP09.

Veškeré aktuální informace jsou zveřejněny na koaličním webu

http://www.prohostivici.cz

a tento web je nadále pouze vzpomínkou na dřívější dění.

 

 

Volební období 2018–2022

 

Vážení občané,

v říjnových volbách jsme se dvěma mandáty (Jiří Kučera a Markéta Mayerová) stali třetí nejsilnější skupinou v hostivickém zastupitelstvu. Děkujeme našim voličům za podporu.

V současné době probíhají jednání o budoucí podobě vedení města. Jsme si vědomi toho, že naše dva mandáty jsou důležité, a k jednáním přistupujeme s maximální zodpovědností.

Ustavující zasedání se podle platných pravidel bude konat nejspíše až v listopadu (lhůty pro jeho svolání starostou města jsou přesně dány zákony).

 

Volební kampaň 2018

 

Občasník č. 1/2018

Představení kandidátů a náš volební program

 

 

Volební období 2014–2018

 

Občasník č. 1/2017

Informace k projednávání návrhu zadání nového územního plánu

 

ZÁSADNÍ TÉMA – změna programu rozvoje

Dne 10. března 2015 byl na stránkách města ve Zprávách pro občany zveřejněn návrh aktualizace programu rozvoje a zároveň byl tento návrh zařazen na zasedání zastupitelstva 23. března 2015. Program rozvoje je základním strategickým dokumentem, podle kterého zastupitelstvo zvažuje všechny projednávané záměry a navržená aktualizace ho zásadním způsobem mění – oproti dosavadnímu zaměření na zkvalitňování stávající zástavby a růst pouze v rámci stávajícího územního plánu navrhuje vymezování nových rozvojových ploch určených k zastavění. Podívejte se podrobněji na naše argumenty, proč by se program rozvoje tímto způsobem neměl měnit:

Vysvětlující článek pro HM 4/2014

Připomínky H2006 k návrhu aktualizace programu rozvoje z března 2015

Přehled změn mezi programem rozvoje schváleným v listopadu 2013 a návrhem aktualizace z března 2015

Zastupitelé zvolení
za Hostivici 2006

Naši zástupci
ve výborech a  komisích

KOMENTÁŘE k zasedáním zastupitelstva

19. ledna 2015 – zasedání č. 3/2015

8. prosince 2014 – zasedání č. 2/2014

6. listopadu 2014 – zasedání č. 1/2014 (ustavující)

OSTATNÍ KOMENTÁŘE A STANOVISKA

Komentář J. Kučery ke změně jednacího řádu rady města

 

Volební kampaň 2014

 

Vážení občané,

v letošních volbách jsme se stali druhou nejsilnější stranou a získali jsme tři mandáty v Zastupitelstvu města Hostivice. Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili.

Jakým způsobem budeme zapojeni do řízení města, to ukáží výsledky koaličních jednání. Předpokládáme, že ustavující zasedání zastupitelstva, po němž bude jasno, proběhne v souladu se zákonem začátkem listopadu.

(13. října 2014)

 

 

Vážení občané Hostivice,

na pátek 10. a sobotu 11. října jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, tedy i do Zastupitelstva města Hostivice. V pondělí 4. srpna jsme na registrační úřad odevzdali naši kandidátní listinu, tentokrát jako koalici hnutí Starostové a nezávislých a nezávislých kandidátů. I v tomto uspořádání si zachováváme svoji nezávislost a nadále hájíme stejná stanoviska a principy jako v minulých 12 letech

(5. srpna 2014)

 

Dokumenty

 

Kandidátní listina

pro volby 10. a 11. října 2014

Občasník č. 1/2014

Vnější strany – představení kandidátů (PDF 3,4 MB)

Vnitřní strany – volební program (PDF 5,4 MB)

Dotazy a odpovědi

Dostali jsme řadu dotazů k našim plánům. Domníváme se, že by naše odpovědi mohly zajímat i další občany, proto je zařazujeme i na tyto stránky

 

Vyúčtování kampaně

 

 

Volební období 2010–2014

 

 

Programové prohlášení SNK Hostivice na období 2012–2014

Zastupitelé zvolení
za Hostivici 2006

Naši zástupci
ve výborech a  komisích

KOMENTÁŘE k zasedáním zastupitelstva

15. září 2014 – zasedání č. 28/2014

16. června 2014 – zasedání č. 27/2014

2. června 2014 – zasedání č. 26/2014

24. března 2014 – zasedání č. 25/2014

20. ledna 2014 – zasedání č. 24/2014

9. prosince 2013 – zasedání č. 23/2013

4. listopadu 2013 – zasedání č. 22/2013

16. září 2013 – zasedání č. 21/2013

17. června 2013 – zasedání č. 20/2013

29. dubna 2013 – zasedání č. 19/2013

25. března 2013 – zasedání č. 18/2013

21. ledna 2013 – zasedání č. 17/2013

10. prosince 2012 – zasedání č. 16/2012

17. září 2012 – zasedání č. 15/2012

16. července 2012 – zasedání č. 14/2012

25. června 2012 – zasedání č. 13/2012

26. března 2012 – zasedání č. 12/2012

23. ledna 2012 – zasedání č. 11/2012

12. prosince 2011 – zasedání č. 10/2011

19. září 2011 – zasedání č. 9/2011

20. června 2011 – zasedání č. 8/2011

16. května 2011 – zasedání č. 7/2011

19. dubna 2011 – zasedání č. 6/2011

7. března 2011 – zasedání č. 5/2011

21. února 2011 – zasedání č. 4/2011

24. ledna 2011 – zasedání č. 3/2011

13. prosince 2010 – zasedání č. 2/2010

11. listopadu 2010 – zasedání č. 1/2010 (ustavující)

TÉMATA

Veřejné zakázky

Rekonstrukce Sokolovny

Revitalizace Litovického potoka

OSTATNÍ KOMENTÁŘE A STANOVISKA

Komentář J. Kučery k článku J. Pelce v HM 3/2011

Článek K. Novotného k veřejným zakázkám v HM 10/2011

Polemika J. Kučery ke stavebnímu záměru „Golf park Hostivické rybníky“

v HM 1/2012

 

Občasníky

 

Občasník č. 4/2010
(prosinec 2010, PDF 141 kB)

Občasník č. 1/2012
(únor 2012, PDF 601 kB)

Občasník č. 2/2012
(prosinec 2012, PDF 463 kB)

 

Vypověděli jsme koaliční smlouvu

Dopisem ze dne 9. února 2012 jsme vypověděli koaliční smlouvu uzavřenou po komunálních volbách v roce 2010 s ČSSD a s TOP 09. Důvodem pro vypovězení je faktická nefunkčnost koalice. Naše představa koalice jako sdružení rovnocenných partnerů, kteří všechny zásadní problémy budou diskutovat před tím, než bude dotyčná věc projednávána na zastupitelstvu, nebyla naplněna. Mnohé body nám byly předloženy již jako hotové s tím, že z časových (a jiných) důvodů je potřeba návrh ihned schválit, aniž byla dána možnost zhodnotit jejich kladné či záporné vlivy na město (například projekt rekonstrukce Soko­lovny). Často se nám podařilo tyto záměry „pozdržet“ a dopracovat za cenu toho, že nám bylo opakovaně vytýkáno „zbytečné zdržování“. Celá „nespolupráce“ vyvrcholila dopisem ČSSD občanům, který jednostranně prezentoval společné úspěchy jako úspěchy ČSSD, a nakonec jasným porušením bodu 4 koaliční smlouvy (…nebudou vymezována nová zastavitelná území nad rámec platného územního plánu…) navržením změny plánu pro výstavbu Golfparku Břve. Nechceme z této sku­tečnosti vytvářet žádnou kauzu či „skandální téma“, ale považujeme za nezbytné všechny informovat takto pří­mo, abychom předešli případným nedorozuměním.

Zastupitelé i členové výborů a ko­misí zvolení za Hostivici 2006 zůstávají ve svých funk­cích a budou dále pracovat pro Hostivici a prosa­zovat to, co považují za správné. Vypovězením koaliční smlouvy se nijak nemění naše programové priority.

Zastupitelé se při své činnosti opírají o okruh členů a příz­nivců našeho sdružení. I po volbách jsme se set­kávali a budeme se nadále scházet a promýšlet a při­pravovat, jak co nejlépe naplnit náš volební program.

Plné znění programového prohlášení na zbytek voleb­ního období naleznete zde.

 

Za SNK Hostivice 2006 zvolení zastupitelé

 

Děkujeme všem voličům, kteří nám dali svůj hlas

Díky Vaší podpoře jsme se stali třetí nejsilnějším volební stranou a získali jsme čtyři mandáty v zastupitelstvu města

 

Volební kampaň 2010

 

Vážení občané Hostivice,

na pátek 15. a sobotu 16. října jsou vyhlášeny volby do zastupitelev obcí, tedy i do Zastupitelstva města Hostivice. V pondělí 9. srpna jsme na registrační úřad odevzdali naši kandidátní listinu doloženou petičními archy se 649 podpisy. Děkujeme všem, kdo nás podpořili svým podpisem a umožnili nám tak kandidovat. Potřebný počet 510 podpisů jsme díky Vám výrazně překročili.

 

Dokumenty

 

Kandidátní listina

pro volby 15. a 16. října 2010

 Volební program

pro volební období 2010–2014

Volební petice

(PDF 25 kB)

Volební priority

pro volební období 2010–2014

 

Občasníky

 

Občasník č. 1/2010
(leden 2010, PDF 109 kB)

Občasník č. 2/2010
(červenec 2010, PDF 187 kB)

Občasník č. 3/2010
(září 2010, PDF 526 kB)

 

Tiskárna nedopatřením vytiskla část Občasníku č. 2/2010 s vnitřní dvoustranou vzhůru nohama. Protože tato chyba nestaví naše myšlenky na hlavu, ale naopak tříbí pozornost čtenářů, rozhodli jsme se Občasník netisknout znovu, ale vadné výtisky použít. Přesto se omlouváme za neobvyklou podobu všem konzervativním občanům, kteří mají raději věci v běžném stavu.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image004

 

Volební období 2006–2010

 

Na zasedání zastupitelstva města dne 21. ledna 2009 došlo k odvolání stávající rady města a k volbě nové rady. Za starostu byl zvolen Jaroslav Kratochvíl z Iniciativy občanů a za místostarostu Jiří Kučera z Hostivice 2006. Do rady města byli dále zvoleni Pavel Hrbek z Iniciativy občanů, Luboš Kudrna za KSČM a Jaromír Kratochvíl za Stranu zelených.

Hostivice 2006 se tak rozhodla podpořit významnější změnu ve vedení města, na které se dohodlo šest volebních stran. Přes naši snahu se do tohoto nového uspořádání nezapojila ODS, která má v zastupitelstvu 7 členů a dosud držela 4 místa v radě města.

V rozšiřovaných písemných materiálech i při jednání zastupitelstva zazněla řada nepravdivých informací o Hostivici 2006. Jednoznačně prohlašujeme, že pro zvolené řešení jsme se rozhodli po vyhodnocení, kterou variantu vnímáme jako přínosnější pro město, nikoliv ze zájmu o funkce a moc.

Podrobnější informace o vývoji situace a důvodech našeho rozhodnutí najdete v komentáři k zasedání č. 16.

 

Zastupitelé zvolení
za Hostivici 2006

Naši zástupci
ve výborech a  komisích

Priority H2006 do konce volebního období 2006–2010

KOMENTÁŘE k zasedáním zastupitelstva

20. září 2010 – zasedání č. 29/2010

12. července 2010 – zasedání č. 28/2010

21. června 2010 – zasedání č. 27/2010

17. května 2010 – zasedání č. 26/2010

22. března 2010 – zasedání č. 25/2010

22. února 2010 – zasedání č. 24/2010

25. ledna 2010 – zasedání č. 23/2010

14. prosince 2009 – zasedání č. 22/2009

26. října 2009 – zasedání č. 21/2009

14. září 2009 – zasedání č. 20/2009

15. června 2009 – zasedání č. 19/2009

20. dubna 2009 – zasedání č. 18/2009

24. března 2009 – zasedání č. 17/2009

21. ledna 2009 – zasedání č. 16/2009

Komentář k situaci v zastupitelstvu na konci roku 2008

17. prosince 2008 – zasedání č. 15

11. listopadu 2008 – zasedání č. 14

12. srpna 2008 – zasedání č. 13

22. května 2008 – zasedání č. 12

31. března 2008 – zasedání č. 11

28. ledna 2008 – zasedání č. 10

28. listopadu 2007 – zasedání č. 9

24. října 2007 – zasedání č. 8

20. září 2007 – zasedání č. 7

14. června 2007 – zasedání č. 6

24. dubna 2007 – zasedání č. 5

29. března 2007 – zasedání č. 4

15. února 2007 – zasedání č. 3

12. prosince 2006 – zasedání č. 2

3. listopadu 2006 – zasedání č. 1 (ustavující)

Naše články

Pro Hostivický měsíčník č. 9/2007

Pro Hostivický měsíčník č. 6/2007

Naše stanoviska

Srpen 2007 – k návrhu zadání 1. změny územního plánu

Srpen 2007 – k pronájmu místnosti na městském úřadu

Duben 2007 – k prodeji pozemku p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice

 

Volební kampaň 2006

 

Reportáže z akcí

 

Prohlídka litovické tvrze

v neděli 17. září 2006

Cyklovýprava

v sobotu 23. září 2006

Sousedský běh

v sobotu 14. října 2006

 

Předvolební setkání

v pondělí 16. října 2006

 

 

Dokumenty

 

Analýza plnění volebního programu 2002–2006

Kandidátní listina

pro volby 20. a 21. října 2006

Volební program

v otázkách a odpovědích

Naše prezentace
v Hostivickém měsíčníku
č. 10/2006

Otázky a odpovědi

odpovídáme na vaše dotazy

Reakce na polemický článek
Iniciativy občanů

otištěný v Hostivickém měsíčníku
č. 10/2006

 

Občasníky

 

Občasník č. 1/2006

formát PDF zde

Občasník č. 2/2006

formát PDF zde

Občasník č. 3/2006

formát PDF zde

 

Volební období 2002–2006

 

Volební program
pro volby v roce 2002

Kandidátní listina
pro volby v roce 2002

Zastupitelé zvolení
za Hostivici 2006

 

 

 

 

Tyto stránky jsou umístěny na webu Hostivické historie,
na kterých je uvedeno více informací o hostivické komunální politice v dřívějších dobách a o minulosti našeho města vůbec