Popis: image003

 

ARMÁDA

 

Úvod -> Instituce -> Armáda: vojenský areál na Břvích

 

 

Vojenský areál na Břvích

Hostivice, Za Krahulovem čp. 1125 a 1126

 

 

 

 

Z historie areálu

 

 

Za druhé světové války vznikla na návrší za Břevským rybníkem baterie protiletadlového dělostřelectva. Armáda areál využívala i po válce. Palebné postavení baterie protiletadlového dělostřelectva bylo opuštěno poté, co armáda přezbrojila na rakety země-vzduch.

V roce 1967 sem byl umístěn nově zřízený vojenský útvar 6806 Hostivice-Břve s názvem Radiační středisko Mini­sterstva národní obrany. Areál byl postupně přizpůsobován potřebám nové jednotky. Nejdůležitější stavbou bylo vybudování podzemního bunkru v letech 1972 až 1978. V roce 1977 byla v areálu uvedena do provozu telefonní ústředna umožňující kvalitní spojení s jinými útvary.

Do roku 1978 službu zajišťovali profesionální vojáci – důstojníci a praporčíci – a pouze čtyři vojáci základní služby. V roce 1978 byla vytvořena provozní četa s 20 vojáky základní služby. Odborné orgány střediska tvořily informační skupina, analyticko-výpočetní skupina a vyhodnocovací skupina, změněná později na skupinu materiálně-technického zabezpečení. Dále zde pracovali občanští zaměstnanci, kteří zajišťovali údržbu areálu. Tato struktura byla v zásadě zachována do roku 1992.

 

  

Akce pro hostivické pionýry v břevském areálu v dubnu 1984.

S rozdělením Československa vznikla v roce 1993 Armáda České republiky. Radiační středisko se stalo jedním z jejích prvních plně profesionalizovaných útvarů. Poslední voják základní služby zde skončil v září 1994 a ukončeno bylo také využívání absolventů vojenských kateder vysokých škol.

V dubnu 1995 byl útvar přejmenován na 6. radiační středisko a v dubnu 1997 se z něj stalo 6. středisko monitorování radiační a chemické situace. Útvar se více věnoval ochraně obyvatelstva proti účinkům ionizujícího zařízení a řešení mírových krizových situací a navázal úzkou spolupráci s civilními organizacemi. Zároveň připravoval změnu předpisů radiační a chemické ochrany tak, aby byly slučitelné se standardy NATO.

V roce 2003 byl útvar zrušen a většina jeho pracovníků byla převedena do odboru řízení chemického vojska, který byl součástí 5. velitelství specializovaných sil se sídlem ve Staré Boleslavi, kam se měli přesunout po dokončení stavebních úprav.

Záměr stěhování však byl přehodnocen a k 1. prosinci 2003 vzniklo 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení se sídlem v Hostivici-Břvích, podřízené liberecké 31. brigádě radiační, chemické a biologické ochrany. V tomto uspořádání funguje dosud a je jediným vojenským útva­rem, který působí na úze­mí Hostivice i v součas­nosti.

 

V podzemním bunkru (převzato z webu Armády ČR).

 

  

Akce pro děti z mateřských škol v Hostivici a v Chýni 25. dubna 2013.

 

 

 

Vojenské útvary v areálu

 

 

 

Vojenský útvar 6806

 

 

 

Radiační středisko Ministerstva národní obrany

1967–1984

 

Radiační středisko Federálního ministerstva národní obrany

1984–1993

 

6. radiační středisko odboru druhů vojsk štábu pozemního vojska GŠ

1994–1996

 

6. radiační středisko štábu pozemního vojska GŠ

1996–1997

 

6. středisko monitorování radiační a chemické situace

1997–2003

 

 

 

Vojenský útvar 5757

 

 

Odbor řízení chemického vojska 5. velitelství specializovaných sil

2003

 

 

Vojenský útvar 3082

 

 

314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení

Od roku 2003

 

 

 

 

Velitelé (náčelníci) útvaru

 

 

plk. Ing. Stanislav Florián (1967–1978)

plk Ing. Bohumil Novotný (1978–1984)

plk. Ing. Stanislav Kozák (1984–1991)

plk. Ing. Otto Havelka (1991–1993)

pplk. Ing. Milan Janko (1994–1996)

mjr. Ing. Robert Sýkora (1996–1997)

brig. gen. Ing. Dušan Lupuljev (1997–2003)

pplk. Ing. Karel Emmer (2003–2004)

pplk. Ing. Vratislav Osvald (2004–2007)

pplk. Ing. Vratislav Osvald (2007–2012)

pplk. Ing. Jaroslav Bartoš (2012–?)

pplk. Ing. Josef Pavlík

 

 

 

Prameny

 

Informace o útvaru na webu Ministerstva obrany z června 2007 (staženo v prosinci 2008, již nedostupné).

GAJDA, Josef (2007): Obdivuhodný hostivický let léty. A-report, čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR, č. 25–26/2007, str. 38–43.

 

 

Úvod -> Instituce -> Armáda: vojenský areál na Břvích

 

Popis: image003