Popis: Popis: Popis: image003

 

MĚSTSKÁ KRONIKA

 

Úvod -> Městská kronika

 

 

ZÁPISY
DO KRONIKY
OD ROKU 2002

 

Zápisy do městské kroniky jsou stále psány ručně.
Od roku 2002 jsou však
zápisy k dispozici
i v elektronické podobě.
Se souhlasem autora,
kronikáře Antonína Štětky,
zde tyto zápisy zveřejňuji

 

KRONIKA č. 11

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2017

58 stran A4, 539 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2016

45 stran A4, 725 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2015

53 stran A4, 1 358 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2014

56 stran A4, 716 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2013

49 stran A4, 672 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2012

38 stran A4, 1 102 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2011

42 stran A4, 1 015 kB

 

KRONIKA č. 10

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2010

42 stran A4, 809 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2009

34 stran A4, 783 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2008

29 stran A4, 313 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2007

26 stran A4, 290 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2006

29 stran A4, 310 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2005

28 stran A4, 294 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2004

26 stran A4, 283 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2003

24 stran A4, 287 kB

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Rok 2002

23 stran A4, 277 kB

 

 

Popis: Popis: Popis: image004

 

Popis: Popis: Popis: image008

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Hostivické pamětní knihy a kroniky

Informační brožura, březen 2009, 8 stran A4, 1 649 kB

 

Edice hostivických obecních kronik v řadě H Pramenů k hostivické historii

 

Popis: Popis: Popis: image006  

 

V roce 1920 byl vydán zákon č. 80/1920 Sb., který nařizoval obcím nejpozději do roku 1922 založit a vést pamětní knihy.

Nejstarší známá pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček (kronika č. 1) byla vedena již od roku 1898. Její zřízení tehdy nařídil nově zvolený starosta František Linek a do knihy zapisoval nejprve obecní strážník Vobořil. Zápisy byly vedeny do roku 1912 a za první republiky byly dodatečně doplněny zápisy za roky 1914 až 1926.

V roce 1932 se stal litovickým kronikářem Ludvík Pergl, který patří k největším badatelům v hostivické, resp. litovické historii. Sestavil dvě bohatě ilustrované kroniky, jednu pro samotné Litovice a druhou pro spojené obce. V Pamětech obce Litovic (kronice č. 2) je shrnuta litovická historie od nejstarších dob až po tehdejší současnost a dílo korunuje popis historie jednotlivých domů. Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček (kronika č. 3) zaznamenává události více chronologicky, a čím blíže do současnosti, tím jsou záznamy podrobnější. Zápisy bohužel končí oslavami 200 let od založení školy v Hostivici v roce 1934 a období až do sloučení Litovic s Hostivicí není v kronice vůbec podchyceno.

Pamětní kniha obce Hostivice (kronika č. 4) byla založena až v dubnu 1924. Prvním kronikářem byl zvolen obecní tajemník Jaroslav Najman, kterého v roce 1928 vystřídal František Koula. Záznamy jsou poněkud neuspořádané, střídají se aktuální záznamy s historickými exkurzy. Ve 30. letech do kroniky připsal cenné záznamy o historii ředitel obecné školy Josef Bohuslav. Od roku 1937 až do roku 1950 kroniku vedl velmi pečlivě Alois Saifrt st.

Po sloučení obcí v roce 1950 byla založena nová Kronika obce Hostivice, okres Praha-západ (kronika č. 5), nejstarší záznamy však byly dopsány až dodatečně s více­letým zpožděním. Do této knihy zapisovali Václav Čížek (1950–1959), Miroslav Kverka (1960), Pavlína Paroulková (1961–1963) a Jaroslav Kadera (1964–1970).

Kniha psaná v letech 1971–1975 byla nazvána Kronika let budování socialismu (kronika č. 6). Kronikářem byl ředitel školy Miloš Šrámek, zápisy přepisoval úhledným písmem Václav Hošek a obrázek na úvodní stranu nakreslil Bohumil Roubal.

Kroniku budování Hostivice (kroniku č. 7) v letech 1976–1985 vedl opět Miloš Šrámek, v zapisování vystřídali Václava Hoška Jaroslav Krátký a Antonín Kalina.

Miloš Šrámek vedl kroniku až do roku 1991, kdy se novým kronikářem stal Ing. Jiří Pergl, syn litovického kronikáře Ludvíka Pergla. Ten na rozdíl od většiny svých předchůdců pojal kroniku jako výtvarné dílo a snažil se zápisy bohatě ilustrovat. Poté, co se Pergl vzdal v roce 2001 funkce kronikáře, byla Kronika města Hostivice rozešita a ze zápisů Miloše Šrámka vznikla samostatná kniha (kronika č. 8). K Perglovým zápisům připsali lidé určení městskou radou doplňující záznamy a takto upravená kronika byla sešita do další knihy (kroniky č. 9).

Zápisy za roky 2001 až 2010 zpracované kronikářem Ing. Antonínem Štětkou, CSc., a rukopisně přepsané Annou Křižkovou tvoří kroniku č. 10. Zápisy od roku 2011 jsou vedeny zatím na volných listech, po sešití z nich vznikne kronika č. 11. Všechny tyto zápisy (kromě roku 2001) jsou zveřejněny po jednotlivých letech na této stránce v levém menu. Zápis za rok 2017 zatím není dokončen.

V roce 2018 odstoupil Ing. Antonín Štětka, CSc., z funkce kronikáře. Rada města jmenovala novým kronikářem Ing. Aleše Šulce.

 

Popis: Popis: Popis: image013

 

 

Úvod -> Městská kronika

 

Popis: Popis: Popis: image003