Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Arnold

 

 

Štěpán Arnold

* 8. 1. 1912 – † ?. 12. 1970

předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1953 až 1960

 

Popis: image003

 

Strojní zámečník Štěpán Arnold se narodil 8. ledna 1912. Členem Místního národního výboru Hostivice se stal poprvé 27. května 1945, kdy byl nominován Československou stranou sociálně demokratickou. Členem MNV zůstal i po sloučení Hostivice a Litovic do jedné obce k 1. lednu 1950, ale už jako člen Komunistické strany Československa, s níž se sociální demokracie po roce 1948 sloučila, a zároveň jako předseda Místního akčního výboru Národní fronty v Hostivici. Dne 6. ledna 1950 byl zvolen sociálním referentem MNV. V důsledku reorganizací byl MNV jmenován znovu 27. června 1950 a Arnold se stal opět členem rady MNV a referentem pro práci a sociální péči. V roce 1951 se navíc stal předsedou pětičlenné komise pro nábor pracovních sil, činnost se však omezovala na vydávání potvrzení při nástupu do zaměstnání. Dne 28. října 1953 byl Arnold zvolen předsedou MNV namísto Františka Nováka, který se stal předsedou Jednotného zemědělského družstva Hostivice, a vzdal se předsednictví MAV NF. Po volbách do národních výborů byl Arnold 25. května 1954 znovu zvolen předsedou MNV a situace se opakovala i na ustavující schůzi po dalších volbách, která se konala 31. května 1957. V lednu 1960 byl zvolen za tajemníka MNV místo dosavadního tajemníka Antonína Kletečky, který v červnu 1959 odešel na vlastní žádost do výroby, a novým předsedou MNV se stal Václav Pšenička. Funkci tajemníka obhájil i po dalších volbách v letech 1960 a 1964. Po Pšeničkově smrti v září 1963 nejspíš nebyl zvolen nový předseda MNV až do voleb, MNV zřejmě do 2. července 1964 řídil Arnold jako tajemník. Od února 1969 byl Arnold na léčení v sanatoriu na Pleši a k 28. listopadu 1969 byl uznán plně invalidním. V roce 1970 rezignoval na funkci poslance MNV ze zdravotních důvodů a v prosinci 1970 zemřel.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Hostivický zpravodaj (zveřejněn na stránce hostivických obecních časopisů)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Arnold

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003