Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Čermák

 

 

František Čermák

* 1. 1. 1899 – † 1964

starosta obce Hostivice v letech 1932 až 1937

 

image004

 

image004

Strojní zámečník František Čermák se narodil 1. ledna 1899 v Hostivici (či spíše v hostivické části Jenečka). Ve volbách konaných 26. března 1928 kandidoval na 2. místě za lidovou stranu a následně byl zvolen i za radního. V té době bydlel ještě v Jenečku v tzv. Kolonce, ale před dalšími volbami se přestěhoval do vlastního domu v Nouzově. Volby konané 20. března 1932 vyhráli národní socialisté, kteří se dohodli společně s komunisty, že budou požadovat v obecní radě místo I. náměstka. Starostu proto 13. dubna 1932 volili jen zastupitelé za ostatní strany a stal se jím Čermák. Toto volební období bylo ze zákona prodlouženo na dvojnásobek (8 let), ale ukončilo ho předčasně rozpuštění obecního zastupitelstva zemským úřadem v roce 1937. Kladenský okresní úřad v Hostivici kritizoval povolování některých staveb přes nesouhlas státní regulační komise a především chyby při schvalování rozpočtu, kvůli kterým ještě v roce 1937 nebyl od okresního úřadu schválen rozpočet na rok 1936. Rozhodujícím momentem však byla hloubková kontrola hospodaření obce za 10 let zpátky v dubnu 1937, při které úředníci okresního úřadu zjistili několik set pochybení a prohřešky nedávno penzionovaného dlouholetého obecního tajemníka, který hospodařil s obecními penězi takřka bez kontroly. V dalších volbách v roce 1938 již Čermák nekandidoval.

Čermák působil v Atletickém fotbalovém klubu Hostivice, který fungoval v letech 1922 až 1928, v roce 1924 byl jeho předsedou. V roce 1930 byl jedním ze zakladatelů a prvním předsedou nově vzniklého Sportovního klubu Hostivice. V dalších letech už ve výboru nepůsobil, ale fotbal zůstal jeho výrazným koníčkem.

Zemřel v létě 1964.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Sborník Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945

Hostivický zpravodaj č. 7–8/1964

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Čermák

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003