Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Chalupa

 

 

Karel Chalupa

* 30. 3. 1891 – † ?

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1923 až 1926 a 1927 až 1929

 

image005

 

image007

Dělník Karel Chalupa se narodil 30. března 1891 na Břvích. Do litovického obecního zastupitelstva vstoupil na komunistické kandidátní listině a hned byl zvolen za starostu. V 18členném zastupitelstvu měli komunisté většinu 10 hlasů. Pro stálé útoky proti jeho osobě však Chalupa 9. října 1926 na funkci rezignoval a rezignace byla přijata. Starostou se pak stal Stanislav Zpěváček za všeobčanský klub. Ve volbách konaných 27. listopadu 1927 komunisté obhájili své vítězství, i když již měli jen 7 mandátů z 18. Při volbě starosty dostal Chalupa 12 hlasů, zatímco Zpěváček jen 6, a tím se do funkce vrátil. Dne 17. února 1929 však komunističtí a národně socialističtí zastupitelé rezignovali na funkce v obecní radě a zastupitelstvu, čímž vyjádřili protest proti postojům zástupců všeobčanského klubu. Když 29. dubna 1930 kladenský okresní úřad zastupitelstvo rozpustil, byl Chalupa povolán do šestičlenné správní komise vedené Jaroslavem Burgrem. Ve volbách 1. června 1930 již Chalupa nekandidoval.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Chalupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003