Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chlupatý

 

 

Josef Chlupatý

* 21. 2. 1855 – † 2. 3. 1909

starosta obce Hostivice v letech 1888 až 1892

 

Popis: image004

Josef Chlupatý se narodil 21. února 1855 v Úněticích jako syn rolníka Josefa Chlupatého a sňatkem s Magdalenou rozenou Stádníkovou, vdovou po jeho bratrovi Tomášovi Chlupatém se 20. února 1882 přiženil do Hostivice do statku čp. 9. Zde hospodařil až do své smrti 2. března 1909.

Josef Chlupatý spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici, roce 1893 byl jeho místostarostou. Více se však zapojil do činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici, kde působil v roce 1890 v přípravném výboru (tehdy byl ale založen právě hasičský sbor), členem se stal hned po založení v roce 1892, v letech 1893 až 1901 byl členem výboru a od roku 1895 pokladníkem jednoty.

Funkci starosty zastával Josef Chlupatý v letech 1888 až 1892. O činnosti obecní samosprávy v tomto období se nejspíše nedochovaly žádné doklady.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Melichar F.: Paměti okresu Unhošťského (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Hostivice

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1912 (přepis v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chlupatý

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003