Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Frantz

 

 

František Frantz

* 3. 12. 1838 – † 1910

hostivický rodák, zahradník na zámku Kozel a významný archeolog

 

 

František Frantz se narodil 3. prosince 1838 jako syn hostivického učitele Václava Frantze, kterému v té době bylo už 50 let. František v 7 letech osiřel a příbuzní jen po dokončení vesnické školy poslali do učení k zahradníkovi. Začínal v pražské botanické zahradě, působil v císařském Schönbrunnu u Vídně a devět let u Schwarzenbergů na Hluboké, kteří ho v červnu 1871 doporučili hraběti Arnoštu Františku z Valdštejna a Vartenberka. Tak se Frantz stal zahradníkem na zámku Kozel, kde objevil staré hroby – mohyly a začal se věnovat jejich zkoumání. První mohylu prokopal v roce 1878 a za působení na Kozlu jich prokopal celkem 312. Kromě toho zkoumal v letech 1880 až 1886 také sídliště ve Šťáhlavicích a dalších místech v okolí. Na rozdíl od obvyklých postupů té doby Frantz mohyly prokopával důkladně a především je velmi pečlivě dokumentoval. Na naléhání sepsal své nálezy do publikace, kterou předal hraběti v říjnu 1890, ten ji však nevydal, navíc některé nálezy z ucelených sbírek daroval vídeňskému muzeu. Frantz se proto rozhodl v roce 1893 přejít do Městského historického muzea v Plzni jako sekretář (jediný placený pracovník). Zde pokračoval v odborné práci, prokopal další stovky mohyl a hrobů, vybudoval muzejní sbírku a začal publikovat. V roce 1904 již jeho zdraví nedovolilo setrvat ve funkci, ale dál zpracovával své nálezy a připravoval publikaci pro plzeňské muzeum, které ji však rovněž nevydalo. Frantz byl v archeologii samouk, dosáhl však pozoruhodných výsledků, například jako jeden z prvních rozlišil dvě kultury z neolitu a eneolitu, byť je chronologicky řadil opačně. Zemřel v roce 1910.

Frantzovy nálezy z Kozla se o 10 let později spojily s pozdějšími nálezy uloženými v plzeňském muzeu (daroval je sem Adolf z Valdštejna, bratr zemřelého Arnošta Karla) a patří k nejdůležitějším českým archeologickým fondům. Jeho dvě základní díla se dočkala publikace až v roce 1988.

 

Prameny

 

Sklenář Karel: Archeologie a pohanský věk, Academia Praha, 2000 (2. vydání), str. 279–287 (Frantzův autoportrét převzat z obrazové přílohy)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 05

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Frantz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003