Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Pavel Haas

 

 

Pavel Haas

hostivický katolický farář v letech 1817 až 1850

 

Pavel Haas byl hostivickým farářem od 26. července 1817 do 19. listopadu 1850, kdy přešel do Tachlovic. Jako tachlovický farář se stal vikářem libockého vikariátu.

Haas v roce 1826 založil tzv. Knihu příběhů pro školu hostivickou.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

 

SOkA Praha-západ, fond Římskokatolický farní úřad Hostivice, kniha inv. č. 3 (třetí pamětní kniha; přepis v řadě F Pramenů k hostivické historii)

Ptáček Josef: Paměti farní osady Hostivické, 1915 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Melichar F.: Duchovní správa osady Hostivické, Blahověst 25.7.1889

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Pavel Haas

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003