Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

 

Tato stránka přináší přehled vybraných osobností se vztahem k Hostivici.

Seznam zahrnuje čestné občany města Hostivice, starosty Hostivice i Litovic, hostivické faráře od obnovy fary v roce 1734, ředitele hostivické školy a učitele, kteří zde působili déle než pět let (zatím nejsou zařazeni učitelé, kteří nastoupili po roce 1950), lékaře, živnostníky, významné představitele spolkového života a ochotnického divadla, legionáře a účastníky vojenského odboje, vojáky zemřelé za první světové války, místní osobnosti, po nichž jsou pojmenovány ulice (s výjimkou historických majitelů litovické tvrze), obecní kronikáře a další osobnosti.

Jsou zařazeny pouze osoby působící před rokem 2000.

U osob narozených po roce 1930 kromě osob, u nichž je známo datum úmrtí, nejsou uváděny osobní údaje včetně rodinných vazeb jako u starších osobností (kromě údajů volně dostupných).

 

Životopisy jednotlivých osobností jsou tvořeny a doplňovány postupně. Na zpracování některých se dosud nedostalo, u jiných doplnění údajů brání nedostatek pramenů. Některé prameny navíc nejsou zcela přesné. Pokud o některé osobnosti (např. Vašem příbuzném) máte další informace nebo zjistíte na těchto stránkách nepřesnost, klidně mi napište a údaje doplním či upravím. U osobností, kde toto chybí, uvítám rovněž jejich fotografie, podpisy a další dokumenty.

 

Značka × označuje osobnosti, jejichž stránky jsou zatím v přípravě.

Další údaje jsou ale doplňovány a upravovány i u neoznačených osobností.

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Odkazy na přehledy osobností

 

Čestní občané města Hostivice

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

Seznam obětí první světové války

Seznam legionářů v první světové válce

Přehled porodních bab a asistentek v hostivické farnosti

 

 

 

Použité prameny

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

A

Adamec Bohumil (1893–?) – italský legionář, rotmistr v hostivické vojenské zbrojnici

Anděl Josef (1906–1964) – člen MNV, významný člen katolických i jiných spolků

Anděl Karel (1881–1931) – člen hostivického obecního zastupitelstva, významný člen především katolických spolků

Arnold Josef (1886–1966) – starosta litovických hasičů

Arnold Pavel (1877–?) – významný člen mnoha spolků

Arnold Štěpán (1912–1970) – předseda MNV Hostivice v letech 1953–1960

Attl Jiří (1898–?) – hodinář v Hostivici

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

B

Balík Antonín (1886–1941) – hostivický obecní strážník

Balík Tomáš (1890–1915) – oběť první světové války

Balík Václav (1888–1915) – oběť první světové války

Bartoš Josef (1808–1882) – starosta obce Hostivice někdy mezi roky 1849 a 1868

Bartoš Josef (1877–1956) – významný člen Sokola a Bendlu

Bartoš Josef (1911–?) – významný člen Sokola, divadelní ochotník

Běhounková Marta (1914–?) – učitelka hostivické školy v letech 1941–1943 a 1948–1953

Benda František – hostivický katolický farář v letech 1994–1997

Benda Josef (1890–?) – voják (rotmistr), významný člen Sokola, divadelní ochotník

Beránková Marie (1882–?) – porodní asistentka v Hostivici v letech 1916–1930

Bereiter Bedřich (1912–?) – předseda Sportovního klubu Hostivice v roce 1940

Bereiter Leo (1884–1964) – předseda Sportovního klubu Hostivice v letech 1934–1936

Bezděka Jan – hostivický katolický farář v letech 1815–1817

Bieglová Marie (1907 – po 1962) – učitelka hostivické školy v letech 1950–1962

Bílek Antonín (1887–1965) – předseda železničních zřízenců

Bílek Miroslav (1913–?) – řezník v Litovicích

Bílek Václav (1889–1937) – ruský legionář, školník

Bílek Václav (1915–?) – školník, fotbalista

Bílková Eva – viz Saifrtová Eva

Bílková Josefa (1894–?) – hostinská v Litovicích

Bílková Rozálie (1771–1832) – porodní bába v Hostivici v letech 1815–1832

Biskup Karel (1893–?) – litovický rodák, ruský legionář

Bláhová Marie (1830 – před 1902) – porodní bába v Hostivici v letech 1873–1874

Blätterbauer Karel (1912–1989) – ředitel okresního průmyslového podniku, významný člen řady spolků, divadelní ochotník

Blätterbauer Karel (1941–2000) – předseda MěNV Hostivice v letech 1981–1990

Boba Karel (1915–1989) – hostivický katolický farář v letech 1971–1989

Bobek Emanuel (1872–1915) – oběť první světové války

Boček Karel (1901–1983) – účastník druhého odboje

Boček Karel Ing. (1926–?) – účastník druhého odboje, generální ředitel Československého uranového průmyslu

Boček Vincenc (1894–1982) – litovický baráčník, člen MNV

Bočková Jindřiška (1906–1984) – účastnice druhého odboje

Bočinský František (1889–1948) – učitel hostivické obecné školy v letech 1930–1947 a její ředitel v letech 1934–1935 a 1938–1947, významný člen hostivického Sokola a červeného kříže

Bohuslav Josef (1881–1952) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1935–1938, zapisovatel cenných historických studií do hostivické obecní kroniky

Bohuslávek František (1891–1915) – oběť první světové války

Bok Antonín (1702–1772) – učitel hostivické školy v letech 1733–1772

Bok Bernard (1656–1733) – učitel hostivické školy v letech 1715–1733

Bok Theobald (1744–1795) – učitel hostivické školy v letech 1772–1792

Bouška Josef (1770–1840) – učitel hostivické školy v letech 1796–1802, dlouholetý učitel v Lidicích

Bouška Václav (1875–1929) – hostivický starosta v letech 1919–1923, významný člen spolku Hostivít

Bratrych Karel (1902–1980) – divadelní ochotník, hudebník

Brázdová Marie (1913–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1946

Brodecký Antonín (1886–?) – oběť první světové války

Broul Josef (1906–1943) – účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

Broulová Soňa (1932–1998) – divadelní ochotnice

Bubník Josef (1875–?) – hostinský a řezník v hostinci U Koruny

Bubník Václav (1841–1902) – hostinský a řezník v hostinci U Českého lva

Bukvička Antonín (1875–1914) – hostivický rodák, oběť první světové války

Bukvička Josef (1887–1915) – hostivický rodák, oběť první světové války

Burgr Antonín (1838–1924) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1874–1877

Burgr Jaroslav (1872–1943) – rolník v Litovicích, litovický starosta v letech 1916–1918 a předseda litovické správní komise v roce 1930

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

C

Cihlář Josef (1890–1929) – významný člen Sokola, divadelní ochotník, hostivický baráčník

Cílková Františka (1907–1980) – učitelka hostivické školy v letech 1929–1965, cvičitelka hostivického Sokola

Cintl František (1891–1915) – oběť první světové války

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Č

Částka Václav (1892–1949) – francouzský legionář

Čermák František (1899–1964) – hostivický starosta v letech 1932–1937

Čermák Jaroslav (1875–1942) – člen hostivického obecního zastupitelstva

Čermák Jaroslav (1917–1980) – člen MNV

Čermák Josef (1857–1936) – člen hostivického obecního zastupitelstva, významný člen řady spolků

Čermák Josef Ing. (1884–1950) – majitel hostivického hostince U Koruny

Čermák Josef (1890 – asi 1961) – divadelní ochotník

Čermák Josef (1893–1917) – oběť první světové války

Čermák Ladislav (1897–1917) – oběť první světové války

Čermák Matěj (1848–1930) – zakládající člen a činovník řady místních spolků

Černoch Josef (1909–1990) – divadelní ochotník

Černoch Vilém (1897–1978) – účastník druhého odboje

Černá Anna (1890–?) – obchodnice v Hostivici

Černík Josef (1879–?) – přednosta železniční stanice Litovice

Černý Jan (1900–?) – litovický baráčník, divadelní ochotník

Číška Václav – hostivický katolický farář v letech 1877–1888

Čížek František (1899–?) – divadelní ochotník, litovický baráčník

Čížek Václav (1910–2008) – litovický obecní tajemník, vedoucí úředník MNV Hostivice, ředitel Komunálních služeb Hostivice, autor zápisů do obecní kroniky za roky 1950–1959

Čížková Věra (1941) – divadelní ochotnice

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

D

David Adolf (1856–?) – hostivický poštmistr, významný člen Sokola

Dinebír (Denebír) Václav (1877–?) – předseda jednoty železničních zřízenců

Diviš František (1882–1933) – francouzský legionář

Diviš Václav (1908–1965) – instalatér v Jenečku

Dlabač Antonín (1833–1895) – stavitel v Hostivici

Dlabač Ladislav Ing. (1881–?) – významný člen Sokola

Doksanský Václav (1897–?) – litovický baráčník, včelař a zahrádkář

Doležal Josef (1911–?) – divadelní ochotník

Doskočil František (1877–?) – malíř pokojů v Hostivici

Doubek Josef (1882–?) – velitel četnické stanice v Hostivici v letech 1919–1936

Doubrava Antonín (1895–?) – litovický baráčník

Doušová Barbora – viz Tůmová Barbora – porodní bába v Hostivici a v Litovicích v letech 1863–1906

Drda Štěpán (1903–1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, typograf, popraven za odbojovou činnost

Drnek Václav (1868–1931) – stavitel v Hostivici

Durasová Ludmila (1910–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1930–1935 a náčelnice Sokola

Dusík František (1879–?) – krejčí v Hostivici a v Litovicích

Dusík František (1906–?) – krejčí v Hostivici

Dusík Karel (1887–?) – ruský a francouzský legionář

Dušek František (1867–1918) – oběť první světové války

Dvořák Jan (1888–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Dvořák Václav (1886–?) – hostivický rodák, za 1. světové války legionář cizinecké legie

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

E

Eliáš Vojtěch (1967) – administrátor hostivické katolické farnosti v letech 1992–1994 a 1997–2000

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

F

Fiala Bedřich (1911–1983) – litovický obecní strážník, účastník druhého odboje

Fiala František (1890–?) – člen Bendlu, divadelní ochotník

Fiala Jan (1908–1972) – správce osvětové besedy

Fiala Josef (1887–1935) – lakýrník v Litovicích

Fiala Josef (1899–?) – hostivický rodák, italský legionář

Fiala Josef (1914–?) – lakýrník v Litovicích

Figar Štěpán – přednosta železniční stanice Hostivice, významný člen Sokola

Filipi Jan (1879–1915) – správce šroubárny, oběť první světové války

Fišer Josef (1892–1915) – oběť první světové války

Fišer Karel (1894–1915) – oběť první světové války

Fogl František (1897–?) – italský legionář

Fousek Alois (1896–?) – válečný poškozenec

Fousek František (1881–1915) – oběť první světové války

Fousek Václav (1879–?) – významný člen řady spolků

Foyta Josef (?–1850) – hostivický katolický farář v letech 1813–1814

Frantz František (1838–1910) – hostivický rodák, zahradník na zámku Kozel a významný archeolog

Frantz Václav (1788–1845) – učitel hostivické školy v letech 1834–1845

Fridrich Karel – divadelní ochotník

Fridrichová Marie – divadelní ochotnice

Froněk Zdeněk (1906–?) – truhlář v Jenečku

Fulín Václav (1891–?) – obuvník v Hostivici

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

G

Gabaš Viliam (1921–2019) – voják československé armády na východní frontě

Geltner Alois (1863–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1917–1925

Geltner Jiří (1896–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1931–1941

Grim Jan (?–1798) – hostivický katolický kaplan v letech 1756–1768 a farář v letech 1773–1779

Grolich František – zahradník v Jenečku

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

H

Haas Pavel (1787–1860) – hostivický katolický farář v letech 1817–1850

Hacker František (1864–?) – vrchní hospodářský správce litovického dvora, významný člen Sokola

Hájek Bohumil (1896–1974) – litovický baráčník

Hájek Emanuel (1896–?) – litovický baráčník

Hájek František (1911–1945) – oběť konce druhé světové války

Hájek Jaroslav (1897–1951) – ruský legionář

Hájek Josef (1898–?) – elektrotechnik v Hostivici

Hájek Josef (1901–1975) – zahradník v Hostivici

Hájek Tomáš (1838–1911) – obuvník v Hostivici

Hájek Václav (1873–1940) – obuvník a listonoš v Hostivici

Hájek Václav (1909–1980) – hostivický katolický farář v letech 1939–1952

Hájková Marie (1897–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1933–1946

Hakl Antonín (1883–1974) – stavitel v Hostivici, činovník mnoha místních spolků

Hakl Karel (1894–1961) – významný člen spolku Bendl

Hakl Karel Ing. arch. (1914–1990) – stavební inženýr, člen rady MNV Hostivice

Hampejs Václav (1812–1875) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1873–1874

Hanzlík Antonín (1862–?) – předseda jednoty železničních zřízenců

Hanzlík František (1885–1914) – oběť první světové války

Hanzlík Pavel (1882–?) – rodák z Hostivice, ruský legionář

Hanzlík Václav (1891–1950) – ruský legionář

Hardtová Anna (1894–?) – majitelka uzenářství v Hostivici

Hásek Karel (1906–?) – divadelní ochotník

Hašek Tomáš (1896–1974) – litovický baráčník

Hautová Marta (1913–?) – učitelka hostivické měšťanské školy v letech 1936–1941

Havel Theodor (1884–1942) – litovický baráčník a hasič

Havlůj Antonín (1841–1923) – rolník a hostivický starosta v letech 1882–1888

Havlůj František (1875–1915) – oběť první světové války

Heim Jan (1888–?) – továrník – spolumajitel armaturky

Heimová Eliška (1889–?) – členka spolku Bendl

Henych Josef (1911–1985) – účastník druhého odboje

Herda Antonín (1840 – po 1900) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1877–1878

Herzog Heřman (1776–1913) – chirurg tachlovického panství v Jenečku v letech 1802–1813

Herzog Jan Petr (1728–1802) – chirurg tachlovického panství v Jenečku nejméně v letech 1776–1802

Heřmánek Josef (1903–?) – hostinský a řezník v Litovicích

Himl Josef (1874–1917) – krejčí na Břvích a v Hostivici, oběť první světové války

Himl Václav (1886–1914) – obuvník v Hostivici, oběť první světové války

Himl Václav (1890–1915) – litovický rodák, oběť první světové války

Himl Václav (1910–1983) – cukrář v Hostivici

Hlaváček Evžen (1934–2006) – hostivický katolický farář v letech 1970–1971

Hofman František (1906–1979) – malíř pokojů v Hostivici, náčelník Sokola, divadelní ochotník

Hokův František (1907–1980) – obuvník a kapelník v Hostivici

Hokůvová Anna (1812–?) – porodní bába v Hostivici v letech 1842–1872

Holeček Antonín – litovický baráčník

Holopírek Václav (1905–?) – divadelní ochotník

Homolová Marie – viz Beránková Marie – porodní asistentka v Hostivici v letech 1916–1930

Horáček Josef (1779–1849) – učitel hostivické školy v letech 1817–1834

Horák Josef (1887–?) – obchodník uhlím a povozník v Hostivici

Horák Miroslav (1920–1998) – učitel hostivické školy v letech 1939–1940 a 1951–1980, ředitel této školy v letech 1978–1980

Horešovský František (1841–1915) – rolník v Jenečku a obecní radní za Jeneček v letech 1871–1903, čestný občan obce Litovic (1903)

Horešovský František (1895–1915) – oběť první světové války

Horešovský Josef (1865–1938) – rolník v Jenečku, radní spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Horešovský Josef (1896–?) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Horešovský Václav (1900–?) – autodopravce v Hostivici a divadelní ochotník

Hornerová Pavla (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1923 a 1924–1928

Hošková Jindřiška (1925–?) – učitelka hostivické školy v letech 1948–1960

Houba Hugo MUDr. (1887–1964) – lékař, náměstek hostivického starosty, významný člen Sokola

Houška Karel (1879–1941) – významný člen Sokola, listonoš

Houška Karel (1908–1992) – významný člen Červeného kříže, pěstitel kaktusů

Hrdlička Bohumil (1860–1933) – dlouholetý starosta litovických hasičů

Hrdlička Bohumil (1922–1945) – oběť konce druhé světové války

Hron Václav – učitel hostivické školy v letech 1837–1838

Hroník Antonín (1890–?) – litovický baráčník

Hurt Václav (1921–1981) – divadelní ochotník, předseda městského výboru Národní fronty

Husová Anna MUDr. – dětská lékařka zdravotního střediska v Hostivici nejméně v letech 1971–1985

Hýblová Božena (1894–?) – učitelka ženských ručních prací na hostivických školách v letech 1923–1924 a 1927–1936

Hympán Vojtěch (1911–1974) – cukrář v Hostivici

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

CH

Chaloupka Josef (1923–1974) – hostivický katolický kaplan v letech 1947–1949 a administrátor v roce 1952

Chaloupka Ladislav (1922–1985) – předseda MNV/MěNV Hostivice v letech 1964–1981

Chalupa František MVDr. (1936–2007) – starosta města Hostivice v letech 1994–2002

Chalupa Karel (1891–1952) – litovický starosta v letech 1923–1926 a 1927–1929

Chalupa Matěj (1895–1917) – oběť první světové války

Chalupa Václav (1900–1980) – významný člen řady spolků

Chlupatý Josef (1856–1909) – rolník a hostivický starosta v letech 1888–1892

Chlupatý Tomáš (1882–1939) – rolník a hostivický starosta v letech 1913–1919

Chochola Rudolf (1896–?) – italský legionář, četník

Chrastný Josef (1882–?) – ruský legionář, velitel vojenské zbrojnice v Hostivici, významný člen Sokola

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

I

Ibl Antonín (1847–1921) – kovář v Hostivici, první předseda Hostivíta, velitel a starosta hostivických hasičů

Ibl Antonín (1892–?) – ruský legionář, včelař

Ibl Josef (1884–1914) – zámečník v Hostivici, oběť první světové války

Ineman Karel (1893–1939) – kovodělník, významný člen spolků

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

J

Jabůrek František (1908–?) – předseda spolku chovatelů

Jabůrek Václav (1877–1963) – bednář v Hostivici

Jakl Vojtěch (1892–?) – významný sociální demokrat, místopředseda MNV Hostivice

Jakovec Antonín – divadelní ochotník

Jakubec Theodor MUDr. (1901–?) – zubní lékař v Hostivici

Jandera Jaroslav (1921–?) – lakýrník a malíř písma v Hostivici

Jandera Josef (1896–1945) – jednatel spolku Hostivít, předseda spolku Havlíček, starosta hostivického sboru dobrovolných hasičů a velitel kladenské okresní hasičské jednoty, v roce 1944 zatčen za činnost v odbojové skupině Svazu českého hasičstva, zemřel v koncentračním táboře v Terezíně

Jandusová Antonie (1895–?) – významná členka Sokola

Janečková Zdeňka (1915–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1951

Janoušek Ferdinand (1895–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1921–1928, italský legionář

Jareš Arnošt (1907–1976) – obchodník v Hostivici

Jarešová Josefa (1912–1943) – obchodnice v Hostivici

Jass Josef (1860–?) – přednosta železniční stanice Litovice

Javůrek Jaroslav (1887–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1947–1951

Jedlička Richard (1907–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1940–1945

Jelínek Václav (1877–1955) – člen představenstva Hostivické záložny

Jelínková Johanka – viz Jupová Johanka (1916–1991) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1938–1972

Jež Jan (1898–1980) – významný člen řady spolků, předseda Sboru pro občanské záležitosti

Jindrová Ludmila (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1934–1954

Jiránek František – učitel hostivické obecné školy v letech 1886–1897

Jugl Antonín (1848–1917) – hodinář, významný člen Sokola

Jupa Václav (1908–1982) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1942–1969

Jupová Johanka (1916–1991) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1938–1972

Jurásek Adolf (1904–1966) – litovický baráčník

Justa Jaroslav (1902­–?) – obchodník, zastupitel

Justa Jaroslav (1929–1976) – divadelní ochotník

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

K

Kácl Josef (1889–?) – ruský legionář

Kácl Karel (1895–1915) – oběť první světové války

Kácl Štěpán (1893–1915) – oběť první světové války

Káclová Albína – porodní bába v Litovicích v letech 1867–1868

Káclová Anna (1812–?) – viz Hokůvová Anna – porodní bába v Hostivici v letech 1842–1872

Kacovská Aloisie (1893–?) – divadelní ochotnice

Kadera Jaroslav (1908–1990) – obecní kronikář v letech 1964–1970

Kadeřábek Václav (1908–1982) – kapelník Bendlu a hudby závodního klubu

Kafka Antonín (1899–1960) – litovický živnostník, člen řady spolků

Kalenda Leo MUDr. – zubní lékař zdravotního střediska v Hostivici nejméně v letech 1971 až 1989

Kalina Matěj (1864–1948) – hostivický starosta v letech 1928–1932

Kalina Štěpán (1896–1916) – oběť první světové války

Kalina Václav (1889–?) – ruský legionář

Kalla Václav (1907–?) – elektrotechnik v Hostivici

Kapalín Antonín (1824–1912) – hostinský v Hostivici

Kapalín Václav (1885 – po 1965) – rychtář hostivických baráčníků

× Kaplánek Josef (1903–1976) – významný člen Sokola, hudebník

Karhan František (1882–1917) – pekař v Hostivici, oběť první světové války

Karlík Antonín (1874–1938) – italský legionář

Kazda Josef (1915–1989) – voják československé armády v Jugoslávii

Kincl Robert (1857? –1909) – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1908

Klapka František – ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1920–1925

Klčo Rudolf (1922–1997) – voják československé armády na východní frontě

× Klecan Jaroslav (1914–1943) – španělský interbrigadista, spolupracovník Julia Fučíka, oběť druhé světové války

Kletečka František (1913–2001) – účastník druhého odboje

Kliment František (1912–1993) – divadelní ochotník

Klímová Marie (1906–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1932–1939

Knotek Václav (1894–?) – hostivický rodák, italský legionář

Kocourek Jiří (1922–1992) – divadelní ochotník

Kocourek Stanislav (1889–1970) – pekař, italský legionář, litovický baráčník

Kočí Karel (1901–1972) – fotograf v Litovicích a v Hostivici

Kočí Václav (1899–1966) – účastník druhého odboje

Kohoutek Jan (1868–1947) – člen hostivického zastupitelstva, významný člen Sokola

Kohoutek Josef Ing. (1905–1965) – významný člen Sokola

Kohoutek Karel (1898–1961) – významný člen Sokola

Kokrda Antonín (1879–1934) – hostinský ve Břvích

Kokrda Václav (1912–?) – hostinský ve Břvích

Kokrdová Marie (1890–1937) – obchodnice smíšeným zbožím ve Břvích

Komárek Antonín (1891–?) – řezník v Hostivici

Kopejtko Antonín (1900–1963) – hostinský v Hostivici, fotbalista

Kopta František (1903–?) – hodinář a zlatník v Litovicích

Korbel František (1880–1937) – litovický obecní strážník a tajemník, baráčník

Korbelová Marie MUDr. (?–1986) – obvodní lékařka zdravotního střediska v Hostivici v letech 1952–1977

Korobejnikov Alexandr Jermilovič (1910–1972) – plukovník takových vojsk I. ukrajinského frontu sovětské Rudé armády, čestný občan obce Hostivice (1945)

Kosíková Ludmila (1910–?) – viz Durasová Ludmila

Kostříž Jan (1901–1936) – velitel litovických hasičů

Kostříž Josef (1887–1957) – významný člen litovických hasičů

Kostříž Josef (1889–?) – krejčí a později kostelník a hrobník v Hostivici

Kotík František (1910–1980) – vězeň za druhé světové války

Kotík Josef (1894–1943) – obchodník střižním zbožím v Litovicích

Kotva František (1892–?) – ruský legionář

Kotva Josef (1884–1914) – oběť první světové války

Kotva Václav (1889–1915) – oběť první světové války

Koula František (1867–1941) – hostivický obecní kronikář v letech 1929 až 1937

Koutná Anna (1783–1851) – porodní bába v Litovicích a na Břvích v letech 1833–1844

Koválik Peter (1921–2010) – účastník bojů na východní frontě za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Kozák Josef (1865–1927) – rolník, předseda Národní jednoty severočeské

Kozlová Jana (1949–?) – ředitelka mateřské školy v letech 1982–2008

Kožušník Jan (1886–1966) – důstojník v hostivické zbrojnici

Kožušníková Růžena (1890–1975) – učitelka hostivické školy v letech 1910–1957

Krajcrová Marie (1892–?) – porodní asistentka v Hostivici v letech 1914–1950, divadelní ochotnice

Král Ladislav (1899–1918) – oběť první světové války

Kramlová Milada (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1922

Krása Jan (1893–?) – italský legionář

Krátká Marie (1915–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1941–1971

Krátký Jaroslav (1906–1986) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1940–1970 a 1976–1978

Krátký Stanislav (1913–1945) – oběť konce druhé světové války

Krejčík Václav (1884–1935) – zahradník v Hostivici

Krejčík Václav (1906–1978) – malíř pokojů v Litovicích, člen rady MNV

Krejčíková Kristina (1882–1954) – zahradnice v Hostivici

Kropáček Josef (1891–?) – majitel hostivické továrny na hřebíky

Krotil František (1844–1902) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1898–1902

Krsička František (1936–2014) – divadelní ochotník, myslivec

Krsička Štěpán (1895–?) – autodopravce v Hostivici

Krsičková Věra (1934) – divadelní ochotnice

Křikava Ladislav (1889–1916) – břevský rodák, oběť první světové války

Křikava Václav (1897–1919) – oběť první světové války

Křivánková Jiřina (1920–1995) – divadelní ochotnice

Kříž Antonín (1876–1915) – oběť první světové války

Kříž z Rosenfeldu Norbert Jan N. Ignác Benedikt – hostivický katolický farář v letech 1734–1739

Kubát Adolf (1899–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1929–1941

Kubec Otakar (1896–1918) – oběť první světové války

Kubešová Emilie – učitelka hostivické obecné školy v letech 1897–1909

Kubišta František (1891–?) – holič v Hostivici

Kubišta Jaroslav (1883–1956) – významný člen spolků, divadelní ochotník, člen hostivické obecní rady

Kubišta Vlastimil (1920–1995) – divadelní ochotník, fotbalista, člen rady MNV

Kubr Antonín (1860–1919) – litovický a hostivický obchodník, člen spolku Hostivít

Kubr František (1855–1941) – rolník a hostivický starosta v letech 1892–1913

Kubr František (1894–?) – oběť první světové války

Kubr František (1894–1989) – Sokol, včelař

Kubrová Marie (1859–1945) – hostivická obchodnice

Kučera Jaroslav (1907–1990) – významný člen Sokola, divadelní ochotník, účastník druhého odboje

Kučera Josef (1922–?) – divadelní ochotník

Kučera Karel (1924–1989) – hudebník

Kučera Ladislav (1888–?) – významný člen řady spolků, člen hostivického obecního zastupitelstva

Kučera Matěj (1899–1971) – truhlář v Hostivici

Kučera Oldřich (1903–?) – obchodník s drogerií v Hostivici

Kučera Štěpán (1885–?) – ruský legionář

Kučerová Bohumila – viz Tejnorová Bohumila

Kučerová Božena (1912–1992) – významná členka Sokola, divadelní ochotnice

Kuzdas František (1902–1982) – truhlář v Hostivici, litovický baráčník

Kverka Miroslav (1932) – učitel hostivické školy v letech 1954–1962, autor zápisu do obecní kroniky za rok 1960

Kýhos Josef (1908–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1945

Kyzlink Karel (1895–?) – starosta dělnické tělocvičné jednoty, litovický baráčník

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

L

Lang Bohuslav (1894–1944) – účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

Langer Leo (1902–1963) – vedoucí spořitelny, člen MNV, významný člen Sokola

Langová Marie (1894–1945) – účastnice druhého odboje, oběť nacistického teroru

Lánský Antonín (1891–?) – divadelní ochotník

Leffler Bedřich (1885–1920) – oběť první světové války

Leffler Bedřich (1915–2001) – ředitel hostivické armaturky

Lenoch Zdeněk (1922–?) – divadelní ochotník

Lhoták Václav (1896–?) – ruský legionář

Lhotský Jiří (1904–1990) – litovický baráčník

Lidická Augusta (1884–?) – porodní asistentka v Hostivici v letech 1928–1929

Linek František (1863–1914) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1898–1903

Linek Josef (1813–1857) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1851–1857

Linek Josef (1838–1901) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1864–1870

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

M

Mach Bohumil (1871–1945) – truhlář v Hostivici

Mach Bohumil (1902–?) – významný člen Sokola

Mach Rudolf – významný člen Sokola

Makeš Josef (1848–?) – přednosta železniční stanice Litovice

Makeš Kamil (1891–1952) – litovický rodák, ruský a francouzský legionář

Malaník Václav (1894–1956) – ruský legionář, voják působící v Hostivici

Malík František (1882–?) – litovický starosta v letech 1929–1930

Malík Václav (1884–?) – oběť první světové války

Malý Jan – učitel hostivické školy v roce 1837

Mansfeld Josef (1889–1969) – ruský legionář, ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1934–1941 a 1945–1950

Mašín František (1844–1894) – podučitel hostivické školy v letech 1865–1868

Matějka František (1894–1942) – zámečník v Hostivici

Matějka Václav (1888–1914) – oběť první světové války

Matoušek Josef (1892–1914) – oběť první světové války

Mejtská Barbora – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1878–1896

Mejtský František (1836–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1877–1898

Melcr Antonín (1879–1918) – oběť první světové války

Melcr Josef (1858–1942) – litovický starosta v letech 1919–1923

Melzer Josef (1890–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Menšík Karel (1879–1948) – holič v Litovicích

Mertz Kryštof (*1710–1782) – chirurg tachlovického panství v Litovicích, v Hostivici a v Jenči nejméně v letech 1751–1782

Metta Jan – hostivický katolický farář v letech 1753–1773

Miletín Josef (1884–?) – zahradník v Hostivici

× Míšek Václav – šachista

Mlčoch Leonard (1906–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1938–1945

Mokrá Marie (1894–?) – významná členka Sokola

Mokrý František (1891–1915) – oběť první světové války

Mokrý Rudolf (1888–1915) – oběť první světové války

Mölzer Antonín (1888–?) – oběť první světové války

Morávek Václav – podučitel hostivické školy v letech 1857–1865

Morštejn Josef (1893–1979) – ruský legionář, komunistický funkcionář

Mráz Antonín (1875–?) – obchodník

Mrnka Rudolf (1873–1939) předseda jednoty železničních zřízenců, představitel církve československé

Müller Rudolf (1904–?) – čalouník v Jenečku

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

N

Nachtmann Antonín (1849–1911) – významný člen podpůrných spolků, divadelní ochotník

Najman Jaroslav (1875–?) – litovický obecní strážník a písař v letech 1904–1913, poté hostivický obecní tajemník do roku 1937, v letech 1924–1928 hostivický obecní kronikář, italský legionář

Najman Josef (1889–?) – hostinský a řezník v Litovicích

Najmanová Anna (1901–?) – panímaminka litovických baráčníků

Náprstek Josef (1888–?) – litovický opoziční zastupitel

Náprstek Karel (1898–?) – trafikant ve Břvích

Náprstková Jaroslava (1899–?) – hokynářka ve Břvích

Nebáznivý Bohumilvládní komisař v obci Hostivice v letech 1937–1938

Nedbal Karel (1919–?) – divadelní ochotník

Nedvěd Jindřich (1913–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1933–1934 a měšťanské školy v letech 1937–1941

Němec František Ing. (1901–?) – předseda správní komice obce Hostivice v letech 1942 až 1944

Nerad František (1892–1937) – hostinský v Hostivici

Nerad Karel (1857–1932) – majitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

Nerad Miroslav (1895–1956) – majitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

Neužil Josef (1901–?) – zahrádkář a chovatel

Nohejl Josef (1897–1965) – významný člen spolku Havlíček, funkcionář MNV

Nohejl Oldřich (1899–?) – holič v Hostivici, divadelní ochotník

Nová Marie – viz Krajcrová Marie – porodní asistentka v Hostivici v letech 1914–1950

Nováček Jan (1894–1965) – fotbalista, četnický strážmistr

Novák Antonín (1909–1982) – dlouholetý předseda a správce osvětové besedy

Novák Antonín (1917–?) – velitel litovických hasičů

Novák Emil (1885–1918) – oběť první světové války

Novák František (1897–1963) – předseda MNV Hostivice v letech 1945–1953

Novák Jiří (1923–2007) – divadelní ochotník

Novák Josef (1911–1987) – litovický baráčník

Novák Václav (1887–?) – jednatel litovických hasičů, litovický baráčník

Nováková Marie – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1896–1904

Novotný Antonín (1892–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Novotný František (1834–1895) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1882–1895

Novotný František (1912–1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, za 2. světové války účastník komunistického odboje, umučen v koncentračním táboře Mauthausen

Novotný Jan (1859–1938) – hostivický katolický farář v letech 1909–1937

Novotný Josef – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1870–1873

Novotný Josef (1881–1953) – ruský legionář

Novotný Karel (1914–1970) – divadelní ochotník

Novotný Ladislav (1870–1911) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1903–1909 a 1911

Nykles Antonín (1889–?) – hostinský na Břvích v letech 1930–1950)

Nykles Tomáš (1882–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Nykles Václav (1892–1978) – hostivický rodák, ředitel školy v Kněževsi

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

O

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

P

Pacovský Antonín (1897–1955) – rychtář břevských baráčníků

Pachman Jaroslav (1897–1974) – předseda MNV Litovice v letech 1946–1949, významný představitel družstva Dělnický dům

Pachman Václav (1871–1940) – člen komunistických spolků

Panuška Antonín (1869–?) – koželuh v Hostivici

Pára Ferdinand (1889–?) – pekař v Hostivici

Pára Vladimír (1918–1983) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Paroulková Pavlína (1934) – učitelka hostivické školy v letech 1958–1979, obecní kronikářka v letech 1961–1963

Pařez Josef (1921–2007) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Pátek Jan (1881–?) – člen výboru Národní jednoty severočeské

Patera František (1874–1942) – náměstek hostivického starosty, účastník komunistického odboje, oběť druhé světové války

Paterová Vincencie (1876–1954) – účastnice druhého odboje

Patroch Bohumil (1898–?) – jednatel Národní jednoty severočeské

Pavel Karel (1905–?) – papírník, člen spolků

Pavlová Věra (1925–?) – členka hostivického Sokola

Pecka Antonín (1919–1973) – účastník druhého odboje, litovický baráčník

Pechlát František (1875 – po 1938) – učitel hostivické obecné školy v letech 1911–1929, aktivní člen hostivického Sokola, autor pamětní desky F. J. Pelzovi

Pechová Kateřina (1781–1840) – porodní bába v Hostivici v letech 1813–1814 a 1818–1822

Pěkná Marie (1890–1963) – učitelka ručních prací na hostivických školách v letech 1945–1950

Pěkný František (1891–1949) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1946, zatímní ředitel této školy v letech 1941–1945

Pelc Jiří (1923–2019) – účastník druhého odboje

Pelc Josef (1851–1928) – obchodník v Hostivici, předseda Hostivíta, významný člen Sokola

Pelcová Jindřiška (1928–2002) – ředitelka hostivické mateřské školy v letech 1953–1984

Pelz František Josef (1848–1922) – učitel hostivické obecné školy v letech 1873–1874 a 1885–1911, aktivní člen hostivického Sokola, hudební skladatel, autor skladby Lví silou

Pelzová Jaroslava (1876–?) – učitelka ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1904–1927

Pergl Jiří Ing. (1925–2015) – divadelní ochotník, městský kronikář v letech 1991–2001

Pergl Ludvík (1898–1954) – litovický obecní kronikář a knihovník ve 30. a 40. letech 20. století, trafikant, divadelní ochotník

Perglová Libuše (1923–1991) – divadelní ochotnice

Peřinová Růžena – viz Kožušníková Růžena

Peška František (1887–?) – kolář v Hostivici a v Jenečku, starosta hostivických hasičů a předseda Hostivíta

Petkov Georgij MUDr. (1925–2001) – obvodní lékař zdravotního střediska v Hostivici v letech 1958–1991

Petr Bohumil (1890–1915) – oběť první světové války

Petřík Matěj (1892–?) – litovický rodák, ruský legionář

Pexa Ladislav (1911–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1939–1945, člen Bendlu a hudebního kroužku Sokola

Pilecká Anna (1913–?) – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1933–1939

Píša Alois (1909–?) – zahradník a hudebník

Píša Emil (1861–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1903

Placák Josef (1895–1915) – oběť první světové války

Placák Václav (1892–?) – ruský legionář

Pleinerová Ivana PhDr., CSc. (1929–2022) – archeoložka, vedoucí záchranných archeologických výzkumů v Hostivici

Plocek Bohumil (1885–?) – obchodník v Hostivici a v Jenečku

Plos Josef (1893–1942) – ruský legionář

Počkay Václav (1880–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1910–1919

Polák Čestmír MUDr. (1877 – před 1930) – lékař v Hostivici v letech 1909 až 1910

Polánková Anna (1915–?) – učitelka hostivické školy v letech 1940–1954

Polívka Bernard (1891–1945) – krejčí v Hostivici

Polívka Bernard (1922–?) – učitel jazykových kurzů a zájemce o místní historii, poslanec MNV v letech 1957 až 1971

Polívka František (1900–?) – litovický baráčník

Port Josef (1896–1916) – oběť první světové války

Pospíšil Alois (1877–?) – kovodělník

Potoček Jan (1904–?) – cukrář v Hostivici

Potůček Josef (1884 – před 1919) – oběť první světové války

Prchal Jaromír (1872 – před 1946) – krejčí a později hostinský v Litovicích

Prchal Karel (1907–?) – hostinský v Litovicích

Prchal Slavomír (1897–1917) – oběť první světové války

Procházka František (1850–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1871–1873, 1877–1878 a 1879–1881)

Procházka František (1895–1915) – oběť první světové války

Procházka Jiří (1930–?) – divadelní ochotník

Procházka Josef (1816–1884) – hostivický katolický kaplan v letech 1843–1857, administrátor v letech 1850 až 1851, pozdější libocký vikář, rodák z Hostivice

Procházka Josef (1862–1937) – listonoš, obchodník a obecní strážník v Hostivici

Procházka Rudolf (1898–?) – obchodník v Litovicích

Procházka Václav (1897–?) – krejčí v Hostivici

Prokop Jan (1912–1982) – divadelní ochotník

Prokvedl Antonín Ignác – hostivický katolický farář v letech 1740–1753

Protiva Rudolf (1908–1949) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Příhoda Antonín (1907–1982) – malíř pokojů v Hostivici

Příhoda Josef (1893–?) – hostivický starosta v letech 1938–1941

Pšenička Václav (1902–1963) – předseda MNV Hostivice v letech 1960–1963, předtím předseda Sokola, je po něm pojmenován hostivický stadion

Pšeničková Jindřiška – viz Pelcová Jindřiška

Pšeničková Marie (1908–1979) – divadelní ochotnice

Ptáček František (1858–1911) – hostinský na Břvích a litovický starosta v letech 1909–1911

Ptáček Josef – hostivický katolický kaplan v letech 1906–1914, autor Pamětí farní osady Hostivické

Ptáček Josef (1913–1983) – divadelní ochotník

Ptáček Karel – učitel hostivické obecné školy v letech 1904–1911

Pulec Zdeněk (1922–1981) – litovický baráčník

Pumrle František (1902–?) – pekař v Jenečku

Pušman Jan (1888–?) – sedlář a čalouník v Hostivici

Pušman Josef (1891–?) – významný člen řady spolků

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

R

Rada Jan – učitel hostivické školy v letech 1832–1836

Radina František (1915–1968) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Rameš Václav (1892–1935) – ruský legionář, pekař v Hostivici, člen řady spolků

Ramešová Anna (1898–1961) – majitelka pekařství v Hostivici

Ransdorf František (1866–1947) – pokladník družstva Dělnický dům

Ráž Zdeněk (1928–?) – divadelní ochotník

Reich Jindřich (1895–1969) – divadelní ochotník, litovický baráčník

Roháč Josef – hostivický katolický kaplan

Rohlena Jiří (1794–1876) – hostivický katolický farář v letech 1851–1876

Rochus Josef (1876–1915) – oběť první světové války

Rochus Metoděj (1885–1949) – významný člen křesťansko-sociálního spolku

Rosenblüh František (1794–1853) – lékař tachlovického panství v Litovicích v letech 1829–1853

Roubal Bohumír (1938) – učitel

Rys Václav (1898–1918) – oběť první světové války

Ryska Jindřich (1894–1960) – významný člen litovických hasičů, ruský legionář

Ryska Stanislav (1915–2002) – významný člen litovických hasičů

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Ř

Řečinský Emanuel (1876–1960) – litovický baráčník

Řeháková Františka – viz Cílková Františka

Řehoř Josef (1880–1944) – starosta litovických hasičů

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

S

Saifrt Alois (1876–1955) – učitel hostivické obecné školy v letech 1897–1931, aktivní člen Sokola, divadelní ochotník, jednatel a později předseda hostivické odbočky Národní jednoty severočeské, hostivický obecní kronikář v letech 1937–1952

Saifrt Alois (1918–2000) – učitel hostivické školy v letech 1949–1978 a její ředitel v letech 1975–1978, cvičitel Sokola

Saifrt Josef (1906–1985) – významný člen Sokola, hudebník

Saifrt Stanislav (1908–1985) – významný člen Sokola

Saifrtová Alena – divadelní ochotnice

Saifrtová Eva (1927–2004) – ředitelka litovické mateřské školy v letech 1953 až 1982

Saifrtová Růžena (1910–?) – divadelní ochotnice

Samec František (1879–1943) – hostivický katolický kaplan a farář (administrátor) v letech 1937–1939

Saparová Marie – divadelní ochotnice

Scheibner Arnošt (1900–?) – zubní technik v Hostivici

Schmid Jan (1906–?) – obchodník v Hostivici a v Litovicích

Schmid Karel (1880–1945) – obchodník v Hostivici a v Litovicích

Sirůček Josef (1829–1909) – hostivický katolický farář v letech 1888–1908, čestný občan obcí Hostivice i Litovice (1904)

Skydánková Hermína (1889–?) – učitelka hostivické obecní školy v letech 1913–1924

Sládek František – učitel hostivické školy v letech 1831–1832

Sláma Antonín (1893–1915) – oběť první světové války

Sláma Václav (1888–?) – kovodělník

Slámová Anna (1919–2003) – rychtářka litovických baráčníků

Slíž František (1920–?) – voják československé armády na východní frontě

Smitka Josef (1894–?) – dámský krejčí a majitel papírnictví v Hostivici

Smitková Františka (1891–?) – dámská krejčová a majitelka papírnictví v Hostivici

Smrčka Josef (1886–?) – hostivický trafikant

Smutný Jan (1896–1954) – významný člen spolků

Snětina Bohuslav (1884–?) – majitel parního mlýna v Hostivici v letech 1929–1936

Sobotka Václav (1858–1898) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1895–1898

Souček Jan (1899–?) – litovický rodák, italský legionář

Souček Josef (1894–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Souček Karel (1849–1917) – hostinský v Litovicích

Soukal František (1891–1918) – oběť první světové války

Soukal Pavel (1899–?) – významný člen lidoveckých spolků

Soukal Václav (1893–1933) – významný člen lidoveckých spolků

Soukup Adolf (1876–1931) – ruský legionář

Soukup Jaroslav (1912–1991) – divadelní ochotník

Soukup Josef (1889–1914) – oběť první světové války

Stádník Antonín (1818–1881) – starosta obce Hostivice kolem roku 1855

Staněk Antonín Ing. (1861–1915) – továrník, spolumajitel šroubárny Staněk a Ponec

Staněk Jan (1907–1986) – člen MNV

Starý Matěj – oběť první světové války

Stehlík Josef (1888–?) – jednatel červeného kříže

Stehlík Karel rytíř z Čeňkova a Treustättu (1826–1911) – hostivický rodák, významný zemský úředník

Stehlík Václav (1892–?) – hostivický starosta v letech 1923–1928 a předseda MNV Hostivice v roce 1945

Stehlíková Libuše (1901–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1931–1934 a 1937–1949

Strašlipka František (1891–1949) – předseda družstva Dělnický dům, jeden z předobrazů dobrého vojáka Švejka

Středa František (1891–?) – hostinský v Hostivici a v Litovicích

Stříbrná Anežka (1879–1950) – hostinská v Jenečku

Stříbrný Ferdinand (1878–1913) – hostinský v Jenečku, významný člen spolků

Stříbrný Josef (1881–1916) – oběť první světové války

Studený Vladimír – hostivický katolický farář (administrátor) v letech 1952–1970

Suchánek Jaroslav (1912–1945) – oběť konce druhé světové války

Suchánek Josef (1879–?) – hostinský v Hostivici

Suchánková Marie – viz Beránková Marie

Suchoradský Jan (1852–1915) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1903–1915

Suchý Rudolf (1895–1984) – ruský legionář, významný člen Sokola

Sulan Jiří (1903–1940) – obchodník v Hostivici

Sulan Jan (1868–1924) – obchodník v Hostivici

Sulan Jaroslav (1884–?) – ruský legionář, hostivický rolník

Svoboda Antonín (1896–?) – oběť první světové války

Svoboda Josef (1900–?) – klempíř v Litovicích

Svoboda Matěj (1895–?) – ruský legionář

Svobodová Blanka (1942) – divadelní ochotnice

Svobodová Františka (1864–1914) – porodní bába v Hostivici

Sýkora Bohuslav (1887–1979) – významný člen Sokola

Syřiště Jaroslav Ing. arch. (1878–1951) – rodák z Litovic, architekt, rektor Vysokého učení technického v Brně

Syřiště Josef – přednosta železniční stanice Litovice

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Š

Šafařík Bohumil (1909–?) – sedlář v Hostivici

Šafařík František (1891–?) – kolář v Hostivici

Šafařík Josef (1859–?) – podučitel hostivické obecné školy v letech 1881–1886

Šafařík Josef (1906–1987) – hostivický rodák, katolický kněz v Peru

Šafařík Pavel (1833–1910) – stavitel v Hostivici

Šafařík Štěpán (1873–1918) – hostivický rolník, předseda Národní jednoty severočeské

Šafařík Štěpán (1885–?) – sedlář v Hostivici

Šantora Alois (1889–1949) – významný člen lidových železničářů

Šebestík František (1908–?) – výrobce košíkářského zboží a pleteného nábytku v Hostivici

Šebestík Jiří (1941) – divadelní ochotník

Šebestíková Hana (1944) – divadelní ochotnice

Šestáková Eleonora (1882–1959) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1911–1920

Šíma Antonín (1883–1914) – oběť první světové války

Šíma Oldřich (1911–2009) – hostinský v Jenečku

Šimáček Antonín (1866–1930) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1911–1916

Šimáček František (1902–1983) – řezník v Hostivici

Šimáček Josef (1869–1940) – řezník v Hostivici

Šimek František (1845–1925) – učitel hostivické obecné školy v letech 1868–1877

Šimková Jana (1937) – divadelní ochotnice

Šimůnek František (1878–1937) – obchodník v Litovicích

Šimůnek Jan (1911–?) – divadelní ochotník

Šimůnek Jan PhMr. (1890–1959) – lékárník

Šinágl Karel (1878–?) – obuvník v Litovicích, významný člen litovických hasičů

Šípek Josef (1894–?) – ruský legionář, praporčík v hostivické zbrojnici

Škrabálek Zikmund (1883–1942) – oběť druhé světové války

Škvor Josef – divadelní ochotník

Škvor Václav (1886–1952) – kovodělník

Škvorová Anna (1744–1815) – porodní bába v Hostivici v letech 1767–1815

Šlapánek František (1897–?) – stavitel v Litovicích

Šmejkal Karel (1898–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1951 až 1953, poté učitel asi do roku 1959

Šmíd František (1884–?) – zedník, sadař a kapelník významný člen spolku Havlíček

Šoura Václav (1876–1944) – litovický baráčník

Šourová Marie (1876–1952) – litovická baráčnice

Špaček František (1879–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Špaček Jan (1843–1905) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1878–1882

Špitálský František (1887–?) – ruský legionář

Šprock Gejza Michal (1902–?) – odborář

Šprunk Antonín (1867–1918) – holič v Hostivici, významný člen Sokola

Šprunk Vlastimil (1908–1978) – holič v Hostivici

Šprunková Anna (1871–1940) – majitelka holičství v Hostivici

Šrámek Miloš (1914–1998) – učitel hostivické školy v letech 1938–1975 a její ředitel v letech 1950–1975, spisovatel a amatérský fotograf, znalec hostivické historie, kronikář města Hostivice v letech 1970–1990

Šroubek Antonín (1861–1938) – majitel hostince U Českého lva

Šroubek Josef (1870–1949) – litovický baráčník

Šroubek Karel (1884–?) – ruský legionář

Štajner Václav (1896–1945) – oběť konce druhé světové války

Štětka Antonín (1902–1980) – obchodník v Hostivici

Študent Václav (1917–1942) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Šturc Václav (1858–1939) – litovický rodák, první předseda Komunistické strany Československa, poslanec a senátor

Štýbr Josef (1861–1925) – majitel parního mlýna v Hostivici v letech 1906–1916

Šustr Jan (1902–?) – divadelní ochotník

Šváb František (1882–1952) – kovodělník, předseda Sportovního klubu Hostivice

Švec Václav (1915–1986) – radiotelegrafista a palubní střelec 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

T

Tamchyna František (1912–1945) – oběť konce druhé světové války

Tampír Karel (1897–1973) – předseda MNV Litovice v roce 1949

Tampírová Jiřina – viz Křivánková Jiřina

Tampírová Věra (1926–?) – divadelní ochotnice

Tausig Jakub – majitel parního mlýna v Hostivici v letech 1884–1906

Tejkalová Ivana (1933–?) – učitelka hostivické školy v letech 1954–1988

Tejnor Antonín (1895–1976) – litovický starosta v letech 1930–1945

Tejnor Antonín (1923–1997) – literární vědec

Tejnorová Bohumila (1927–?) – divadelní ochotnice

Tejnorová Marie (1899–1969) – divadelní ochotnice

Tejnská Magda – knihovnice

Tejnský Bohumil – listonoš, knihovník

Thoma Josef (1902–?) – významný člen Sokola

Tibitancl Josef (1902–?) – včelař

Tichý Jan (1889–1919) – oběť první světové války

Tittelbachová Helena (1889–1971) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1909–1910 a 1914–1932, významná členka Sokola

Tomášovič Ján (1901–1980) – účastník Slovenského národního povstání

Tomek Matěj (1871 – po 1946) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Tomek Václav (1867–1947) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Tomek Zdeněk (1915–?) – divadelní ochotník

Trávníček Richard (1876–1914) – oběť první světové války

Trhlín Alois (1912–?) – divadelní ochotník, šachista

Trnka Václav (1873–1915) – oběť první světové války

Trnková Barbora (1757 – po 1812) – porodní bába v Litovicích v letech 1805–1812

Truhlář František (1895–?) – velitel četnické stanice v Hostivici v letech 1938–1945

Trýb František (1827–1907) – rolník a hostivický starosta v letech 1868–1882

Trýb Josef (1881–1914) – oběť první světové války

Trýbová Antonie (1842–1896) – porodní bába v Jenečku a v Hostivici v letech 1872–1895

Tůma Antonín (1855–1943) – hostivický rolník, školní dozorce, významný člen hasičského sboru i Sokola

Tůma Emanuel (1876–?) – litovický baráčník

Tůma Jan (1813–1874) – (řídící) učitel hostivické školy v letech 1838–1874

Tůma Karel (1888–?) – správce šroubárny, významný člen Sokola

Tůma Matěj (1819–?) – podučitel hostivické školy asi v letech 1846–1856

Tůma Matěj (1883–1960) – náměstek hostivického starosty, starosta Hostivické záložny, významný člen mnoha spolků, francouzský legionář

Tůma Viktor (1850–1882) – učitel hostivické školy asi v letech 1874–1882)

Tůmová Anežka (1880–?) – rychtářka litovických baráčníků

Tůmová Barbora (1834–1908) – porodní bába v Hostivici a v Litovicích v letech 1863–1906

Tůmová Marie – viz Mokrá Marie

Tupý František (1912–?) – divadelní ochotník

Turecký Josef (1894–1952) – hostivický trafikant

Türkott František (1877–1947) – holič v Litovicích

Tvrdý Josef (1888–1959) – rychtář břevských baráčníků

Týfa Alois (1900–1986) – významný člen spolku Havlíček

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

U

Uhlík Antonín (1880–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1902–1903, 1911–1915 a 1919

Uiberlay Jan (1861–?) – hostivický poštmistr

Umon František (1890–?) – oběť první světové války

Ungr Václav (1889–1915) – oběť první světové války

Urban Augustin (1871–1941) – ředitel spojené obecné a měšťanské školy v Hostivici v letech 1925–1933

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

V

Vacková Anna (1898–?) – učitelka hostivické školy v letech 1939–1945

Vágner Oldřich (1906–?) – předseda správní komise obce Hostivice v letech 1944–1945

Vajgelt Josef (1888–?) – hostivický poštmistr, významný člen Sokola

Valtr František (1903–1945) – syndik břevských baráčníků

Váňa Jan (1896–?) – italský legionář

Vančura Václav Ing. (1920–1998) – divadelní ochotník

Vávra Jindřich (1886–1939) – hostivický rodák, ruský legionář

Vávra Jindřich (1907–?) – divadelní ochotník, účastník druhého odboje

Vávra Josef (1879–?) – ruský legionář

Vávra Václav (1895–1915) – oběť první světové války

Veis Karel (?–1812) – hostivický katolický farář v letech 1779–1812

Vejražka Jaroslav (1883–?) – truhlář a majitel pohřebního ústavu v Hostivici

Vendler František (1895–1917) – oběť první světové války

Verbíř Václav (1897–1917) – oběť první světové války

Veselý František (1755–1796) – hostivický učitel v letech 1795–1796

Veselý František (1864–1953) – generál

Veselý Josef (1787–1832) – hostivický učitel v letech 1824–1830

Veselý Karel (1900–1962) – hudebník

Vilím Rudolf (1916–1945) – oběť druhé světové války

Vízner Tomáš (1887–1955) – rodák z Jenečka, ruský legionář, učitel na Rychnovsku a řídící učitel v Horních Počaplech

Vlach Bohumil (1894–1940) – ruský legionář, komunista

Vlach Josef (1890–1963) – předseda MNV Litovice v letech 1945–1946

Vlasák Josef (1852–1925) – obchodník v Hostivici, významný člen Sokola a dalších spolků

Vlasatý František (1922–?) – účastník druhého odboje

Vlček Bohumil (1876–1915) – oběť první světové války

Vlček Jan (1828–?) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1857–1864

Vlček Josef (1873–1945) – oběť druhé světové války

Vlček Josef Václav (1851–1889) – litovický rolník, občanský aktivista a jednatel čtenářsko-ochotnické jednoty Hostivít v roce 1870

Vlček Václav (1792–1851) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1849–1851

Vlček Václav (1877–1916 nebo 1917) – oběť první světové války

Vodehnal Antonín (1908–1981) – významný člen spolku Havlíček

Vodička František (1888–?) – obuvník v Hostivici

Vodolán František (1892–1961) – ruský legionář, hostivický obecní strážník

Vodolán Josef (1888–?) – ruský legionář

Vodolánová Hana (1936–2011) – divadelní ochotnice

Volf Josef (1896–1916) – oběť první světové války

Volf Rudolf (1878–?) – hostivický trafikant

Vorlíček Josef (1855–1929) – hostinský v Litovicích

Vrzal František (1892–1953) – významný člen Bendlu, divadelní ochotník

Vůjtěch Petr (1907) – řezník v Hostivici

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

W

Wagner Josef (1839–?) – hostivický obchodník a poštmistr

Wagner Václav (1855–1943) – podučitel hostivické školy v letech 1878–1881

Weinertová Milena – předsedkyně MěNV Hostivice v roce 1990

Wernhauser Vilém (1905–1965) – divadelní ochotník, významný člen Sokola

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Z

Záborec Josef (1889–?) – majitel parního mlýna v Hostivici v letech 1916–1929

Zábranský František (1906–?) – hostinský a řezník v Litovicích

Zábranský Josef (1875–?) – hostinský a řezník v Hostivici a v Litovicích

Zadák Jan (1887–1954) – majitel továrny na asfaltové lepenky v letech 1940 až 1948, předseda a mecenáš Sportovního klubu Hostivice

Zachariáš Václav (1899–1988) – holič v Hostivici

Zárybnický Karel (1913–1984) – syndik břevských baráčníků

Závora Antonín (1879–1955) – obuvník, obchodník, náměstek hostivického starosty, významný člen Sokola a dalších spolků

Závora Václav (1855–1911) – obuvník v Hostivici

Závora Václav (1912–?) – divadelní ochotník

Závorová Anna (1850–1926) – obuvnice v Hostivici

Závorová Růžena – viz Saifrtová Růžena

Zelenková Kateřina (1845–1918) – porodní bába v Litovicích v letech 1873–1918

Zicha František (1889–1937) – továrník, majitel armaturky

Zikl Václav (1889–?) – břevský rolník, významný člen Sokola

Zimák Miroslav Ing. (1913–?) – divadelní ochotník

Zimáková Mlada (1918–?) – divadelní ochotnice

Zounek Karel (1896–1918) – oběť první světové války

Zpěváček Stanislav (1874–1960) – litovický starosta v letech 1926–1927

Zpěváček Václav (1872–?) – řezník a obchodník v Litovicích

Zpěváček Václav (1902–?) – řezník v Litovicích

Zpěváčková Anežka (1901 – po 1985) – učitelka hostivické školy v letech 1921–1958

Zvára Miroslav JUDr. (1925–1996) – starosta města Hostivice v letech 1990–1994

Zvára Vojtěch (1892–1978) – člen hostivické obecní rady

Zvoníček František (1892–?) – zubní technik v Hostivici a v Litovicích

Zykán Josef (1887–1971) – litovický zastupitel, významný člen řady spolků

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

Ž

Žemla Antonín (1901–1949) – velitel hostivických hasičů, pokladník MNV Hostivice

Žihla Antonín (1885–1961) – válečný poškozenec

Žižka Jan (1907–1943) – účastník komunistického odboje ukrývající se v Litovicích, oběť druhé světové války

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003