Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ferdinand Janoušek

 

 

Ferdinand Janoušek

* 9. 3. 1895 – † ?

učitel hostivické obecné školy v letech 1921 až 1928

 

 

Ferdinand Janoušek se narodil 9. března 1895 v Jenči. Chodil do obecné školy ve Svárově, kde byl jeho otec od roku 1899 řídícím učitelem, poté do měšťanské školy v Unhošti a navštěvoval soukromý učitelský ústav v Bubenči, kde 11. července 1913 obdržel vysvědčení dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal v Praze a vysvědčení dostal 3. května 1917. Jako výpomocný učitel sloužil od 15. ledna 1914 v Tachlovicích, od 16. března 1914 ve Svárově, jako zatímní učitel od 1. září 1916 v Hořelici (nyní část Rudné), od 1. března 1919 v Nučicích a jako definitivní učitel od 1. září 1919 v Jenči.

Za první světové války nastoupil vojenskou službu 15. listopadu 1915 v Solnohradě (Salzburgu), odkud byl po výcviku poslán na ruské bojiště. V roce 1916 odešel do důstojnické školy v Cáhlavě, na to byl poslán na italské bojiště, kde byl v 11. ofenzivě zajat a vstoupil do legie. V roce 1919 se účastnil bojů na Slovensku a Těšínsku, do školní služby v Jenči se vrátil 1. listopadu 1919.

V lednu 1921 povolila zemská školní rada výměnu míst mezi Antonínem Uhlíkem a Ferdinandem Janouškem. Do hostivické obecné školy Janoušek nastoupil 1. března 1921. Na začátku školního roku 1923/1924 ministerstvo školství a národní osvěty poslalo Janouška do Habršpirku u Falknova (nyní Sokolov; českou menšinovou školu v Habršpirku dlouhodobě podporovala hostivická odbočka Národní jednoty severočeské) jako správce menšinové české školy, ale tento dekret vzápětí zrušilo, takže 19. září 1923 začal Janoušek vyučovat opět v Hostivici. Odtud odešel 1. února 1928 na místo definitivního řídícího učitele na obecné škole v Božkově u Plzně.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ferdinand Janoušek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003