Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Kadera

 

 

Jaroslav Kadera

* 17. 1. 1908 – † ?

obecní kronikář v letech 1964 až 1970

 

 

Technický úřadník Jaroslav Kadera se narodil 17. ledna 1908. V roce 1957 se stal členem MNV a hned na ustavující schůzi MNV 31. května 1957 byl zvolen za člena rady MNV. Členem rady zůstal i po volbách v letech 1960 a 1964. Působil rovněž jako předseda školské a kulturní komise. V této funkci se zasloužil o obnovu památek mariánského sloupu a kostela, přičemž do báně na kostelní věži vložili v roce 1970 společně s farářem Evženem Hlaváčkem a ředitelem školy a pozdějším kronikářem Milošem Šrámkem pamětní spis. V roce 1969 zastupoval po dobu nemoci tajemníka MNV Štěpána Arnolda.

V letech 1964 až 1970 byl obecním kronikářem a zápisy nejen sestavoval, ale i do kroniky vlastnoručně zapisoval.

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Kadera

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003