Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Krátký

 

 

Jaroslav Krátký

* 2. 8. 1906 – † 9. 2. 1986

učitel hostivické měšťanské školy v letech 1940 až 1970 a 1976 až 1978

 

 

Jaroslav Krátký se narodil 2. srpna 1906 v Mostě, kde navštěvoval 7 tříd osmitřídní obecné školy. Když bylo v roce 1919 bylo v Mostě otevřeno české reálné gymnázium, vykonal přijímací zkoušku do 2. ročníku a studium na gymnáziu dokončil roku 1926 maturitní zkouškou s vyznamenáním. Po roce vykonal doplňovací zkoušku způsobilosti na učitelském ústavu v Žatci. Působil na obecných školách ve Střimicích a v Mostě a na měšťanských školách v Komořanech a v Mostě. Po odstoupení českého pohraničí Německu v říjnu 1938 byl ustanoven na obecnou školu v Úvalech u Českého Brodu. Když roku 1939 vykonal odbornou zkoušku pro měšťanské školy, stal se zatímním učitelem na měšťanské škole v Úvalech.

Na vlastní žádost byl přeložen od 1. září 1940 na měšťanskou školu v Hostivici. V září 1942 nesložil povinnou zkoušku z němčiny a musel ji opakovat v dubnu 1943. 19. září 1944 byl povolán úřadem práce v Kladně k totálnímu válečnému nasazení jako pomocný dělník v kladenské Poldině huti, odkud se vrátil již 25. září 1944, protože byl pro nemoc uznán za nezpůsobilého k těžké práci.

Po válce působil nadále v hostivické škole a vyučoval mj. matematiku. Ve školním roce 1950/1951 spolu s Františkou Cílkovou redigoval a vydával školní časopis Naše noviny. Počátkem 50. let byl tajemníkem újezdní osvětové besedy v Hostivici. U příležitosti dne učitelů 28. března 1957 byl vyznamenán čestným diplomem a uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole.

Ve školním roce 1963/1964 a 1964/1965 a znovu po část roku 1967/1968 zastupoval jako nejstarší učitel nepřítomného ředitele Miloše Šrámka. Koncem 60. let působil jako vedoucí předmětové komise učitelů matematiky a správce pracovny pro matematiku.

Do důchodu odešel v závěru školního roku 1969/1970. Na zahajovací pedagogické radě 28. srpna 1970 mu předseda školní komise MNV Jaroslav Kadera předal jménem MNV čestný diplom s poděkováním za celoživotní práci při výchově zdejších dětí i za veřejnou činnost v obci.

Pro nedostatek učitelů se však ještě do školy vrátil, učil po celé školní roky 1976/1977 a 1977/1978 a v dalším roce ještě vypomáhal za nemocné učitele.

Mimo školu se angažoval v ochotnickém divadle, po léta hrál v sokolském orchestru, výborně kreslil, vázal knihy, fotografoval a ovládal krasopis.

Zemřel 9. února 1986.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Krátký

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003