Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Kříž z Rosenfeldu

 

 

Norbert Jan N. Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu

hostivický katolický farář v letech 1734 až 1739

 

 

Norbert Jan Nepomucký Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu byl prvním farářem po obnově samostatné hostivické fary. Nastoupil v roce 1734, kdy ještě nebyla postavena nová farní budova, proto bydlel s učitelem v tehdejší škole (nyní Husovo nám. čp. 7). Za něho se opravil kostel, postavila fara s hospodářským zázemím, byly založeny zahrady při farním dvoře a Kříž z Rosenfeldu založil i nové farní knihy – první pamětní knihu a farní matriku. V roce 1739 přijal kaplanství v Klatovech, kde později i zemřel.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

 

Ptáček Josef: Paměti farní osady Hostivické, 1915 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Melichar F.: Duchovní správa osady Hostivické, Blahověst 25.7.1889

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Kříž z Rosenfeldu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003