Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Linek st.

 

 

Josef Linek st.

* asi 1813 – † 17. 9. 1857

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1851 až 1857

 

Josef Linek, syn sedláka Jana Linka z Braškova, s manželkou Františkou koupili litovický statek čp. 4 (nyní Litovická čp. 624) v roce 1843 za 2 073 zlatých od Václava a Marie Fidlerových, rodičů Františky. Na tomto statku však Linek bydlel se svou manželkou již v roce 1838. Hospodařil zde až do své smrti a poté statek zdědil 26. srpna 1862 syn Josef Linek mladší s manželkou Marií.

Josef Linek starší byl starostou v době Bachova absolutismu v letech 1851 až 1857. Doklady z tohoto období obecní samosprávy se nejspíše nedochovaly.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Litovice

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Linek st.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003