Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Linek ml.

 

 

Josef Linek ml.

* 3. 2. 1838 – † 1889

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1864 až 1869

 

Popis: image004

Josef Linek mladší se narodil 3. února 1838 v Litovicích čp. 4 (nyní Litovická čp. 624) sedlákovi Josefu Linkovi a Františce rozené Fidlerové. Po smrti otce statek zdědil 26. srpna 1862 a roku 1874 ho s manželkou Marií rozenou Chalupovou z Chýně přestavěli a zvýšili nákladem 1 051 zlatých. Dne 16. prosince 1889 se stal dalším majitelem jejich syn František Linek.

Josef Linek mladší vykonával funkci litovického starosty podle přehledu starostů v litovické pamětní knize v letech 1864 až 1870. Druhý údaj rozhodně není správný, již v roce 1869 byl starostou Václav Hampejs. Ani z tohoto období nejsou k dispozici doklady o činnosti obecní samosprávy, které by přiblížily Linkovo starostenské působení.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Litovice

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Linek ml.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003