Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Mansfeld

 

 

Josef Mansfeld

* 29. 4. 1889 – † leden 1969

Ruský legionář, ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1934 až 1941 a 1945 až 1950

 

 

Josef Mansfeld se narodil 29. dubna 1889 ve Mšeci čp. 2 sedláři a domkáři Antonínu Mansfeldovi a Marii rozené Loskotové. Do obecné školy chodil ve Mšeci v letech 1894 až 1901, poté v letech 1901–1904 do měšťanské školy v Novém Strašecí a v letech 1904–1908 do státní reálky v Lounech, kde maturoval 1. července 1908. Ve školním roce 1908/1909 hospitoval při čtyřtřídní obecné škole ve Mšeci a 17. června 1909 vykonal zkoušku učitelské dospělosti na učitelském ústavu v Praze. Působil na školách slánského okresu a 15. května 1912 vykonal v Praze zkoušku učitelské způsobilosti. Dekretem zemské školní rady v Čechách z 23. července 1914 byl ustanoven definitivním učitelem II. třídy na obecné škole chlapecké ve Smečně.

Na začátku 1. světové války nastoupil při mobilizaci vojenskou službu u 28. pěšího pluku, se kterým bojoval na ruské frontě. Dne 14. listopadu 1914 nebo 27. listopadu 1914 (údaj ve vojenských spisech a údaj od Mansfelda ve školní kronice se liší) byl u Lískovce v Rusku zajat a po pobytu v zajetí v Krasnovodsku se v Taškentu přihlásil 18. února 1916 do ruské legie, kam vstoupil 24. června 1916 v Kyjevě jako vojín 1. střeleckého pluku. Jako legionář prodělával všechny boje legií na Ukrajině i na Sibiři. Dosáhl důstojnické hodnosti a do vlasti se vrátil přes Kanadu až 23. července 1920 jako poručík 3. lehkého dělostřeleckého pluku ruské legie. Demobilizován byl 31. prosince 1920 a dvakrát povýšen na kapitána a štábního kapitána v záloze.

Od 1. ledna 1921 do konce školního roku působil na obecné škole chlapecké ve Slaném. Zkoušku učitelské způsobilosti pro školy měšťanské z III. odbornosti vykonal před zkušební komisí v Praze 4. června 1921 a byl uznán způsobilým s vyznamenáním k samostatnému úřadu učitelskému na měšťanských školách s českým vyučovacím jazykem pro matematiku, kreslení, krasopis a rýsování. Ve školním roce 1921/1922 působil jako zatímní odborný učitel ve Mšeci a dekretem zemské školní rady ze 3. května 1923 byl ustanoven definitivním odborným učitelem v Rakovníku.

Dne 1. července 1934 se stal definitivním ředitelem měšťanské školy smíšené v Hostivici. K 1. dubnu 1941 byl penzionován, protože jako bývalý legionář nemohl zastávat místo ředitele. Po osvobození Československa v roce 1945 byl opět povolán k výkonu služby na měšťanské škole v Hostivici a od zatímního ředitele Františka Pěkného převzal ředitelskou funkci. K 1. červenci 1950 odešel na vlastní žádost do výslužby. Pisatel školní kroniky o něm zapsal: „Odešel po dlouholeté službě dětem, obci i národu, nenáročný člověk, dobrý přítel a shovívavý nadřízený, vděčně vzpomínaný všemi, kdož s ním ve škole působili. Odešel s naším upřímným přáním pevného zdraví, klidu a radostného odpočinku po dobře vykonané práci.“

Kromě činnosti ve škole působil v hostivickém Sokole, kde byl členem výboru. V odbojářských organizacích se v Hostivici více prosadil až po druhé světové válce, byl místopředsedou a předsedou hostivické jednoty Československé obce legionářské a po jejím nařízeném sloučení s dalšími odbojářskými spolky v roce 1948 předsedou jednoty Svazu bojovníků za svobodu.

V roce 1968 mu byla udělena pamětní plaketa k 50. výročí vzniku Československé republiky.

Zemřel v lednu 1969.

 

Působení ve veřejných institucích

 

   

Měšťanská (hlavní) škola Hostivice

Střední škola Hostivice

Ředitel (1934–1941 a 1945–1950)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1936–1938)

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1945) a předseda (1946–1948)

 

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice – Kladno

Předseda (1948)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Mansfeld (* 7. 2. 1860 Mšec čp. 61 – †), sedlář a domkář v Mšeci čp. 2,
syn Adolfa Mansfelda, mistra bednářského v Mšeci čp. 61, a Anny rozené Lukavské z Mšece čp. 111

Matka: Marie rozená Loskotová (* 15. 5. 1866 Mšec čp. 51 – †),
dcera Františka Loskota, sedláka v Mšeci čp. 51, a Marie rozené Stehlíkové z Mšece čp. 32

 

Manželka

Svatba: nehledána

Zdeňka

 

Dítě

Miroslav Mansfeld

 

Bydliště

Hostivice, Fibichova čp. 494 (1940–1969)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Mansfeld

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003