Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Najman

 

 

Jaroslav Najman

* 30. 9. 1875 – † ?

hostivický obecní kronikář v letech 1924 až 1928,
litovický obecní strážník a písař v letech 1904 až 1913, hostivický obecní tajemník v letech 1913 až 1937

 

Jaroslav Najman se narodil 30. září 1875 v Jenečku. Dne 29. června 1904 byl vybrán v konkurzu ze 72 uchazečů, vzdal se povolání dělníka na dráze a stal se litovickým obecním strážníkem, což obnášelo i funkci obecního písaře a vlastně tajemníka úřadu. V dubnu 1913 začal Najman vypomáhat s písařskou prací na hostivickém obecním úřadě, avšak nedostal k této činnosti souhlas od dosavadního zaměstnavatele, proto dal litovické obci 25. července 1913 čtvrtletní výpověď a přešel plně na hostivický úřad. Zde setrval – kromě doby 1. světové války, kdy bojoval jako rakouský voják a později italský legionář – ve funkci obecního tajemníka do února 1937, kdy byl na vlastní žádost penzionován.

V roce 1924 hostivické obecní zastupitelstvo naplnilo zákon z roku 1920, podle něhož bylo povinno zřídit obecní pamětní knihu. Prvním kronikářem se stal Jaroslav Najman a tuto činnost vykonával do konce roku 1928. Do kroniky především opsal údaje z Ptáčkových Pamětí farní osady Hostivické z roku 1915 a doplnit je o některé údaje zjištěné od pamětníků, zpravidla ale nepřesné či přímo mylné. Najman pojal úmysl sepsat historii jednotlivých domů a vyčlenil k tomu patřičný prostor v kronice, kde nadepsal jednotlivá čísla popisná, záměr však naplnil jen u domů, jejichž historii už sepsal Ptáček. O aktuálním dění v kronikářově době je v pamětní knize zmíněno poměrně málo – seznam padlých v 1. světové válce, seznam legionářů, poražení sochy sv. Jana Nepomuckého, vybudování pomníku obětem války a dočasné zabrání velkostatku komunisty.

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici a v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 111 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Najman

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003