Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novák

 

 

František Novák

* 9. 9. 1897 – † ?

předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1945 až 1953

 

image005

 

image009

Zedník/stavbyvedoucí František Novák se narodil 9. září 1897 v Radimi u Kolína a do Hostivice se přistěhoval 20. července 1921. Jeho manželka Anna rozená Helerová pocházela z Hostivice. Členem hostivického obecního zastupitelstva se stal poprvé ve volbách konaných 18. března 1928, v nichž kandidoval za komunisty. V dalších volbách konaných 20. března 1932 již kandidoval na 1. místě kandidátky a po volbách se stal členem obecní rady. Komunisté měli v radě ještě I. náměstka Františka Pateru, po jeho přestěhování do Litovic (tehdy jiné obce) se I. náměstkem stal Novák. Volební období bylo zákonem prodlouženo na dvojnásobek a mělo tedy skončit až v roce 1940. V roce 1937 však zemský úřad zastupitelstvo rozpustil a až do voleb 29. května 1938 Hostivici spravoval vládní komisař. Ve volbách Novák obhájil mandát zastupitele a na ustavující schůzi 19. června 1938 byl zvolen II. náměstkem. Za druhé republiky však byli všichni komunističtí zastupitelé výměrem z 3. února 1939 zbaveni mandátu a 17. března 1939, hned dva dny po obsazení zbytku Československa německou armádou, byli zatčeni. Během války se nemohli podílet na správě obce.

Po osvobození Československa byl ustaven řádný místní národní výbor na manifestační schůzi na Husově náměstí konané 27. května 1945. Novák se stal členem pětičlenné rady MNV. Poté, co první předseda MNV Václav Stehlík rezignoval 7. července 1945 na svou funkci, byl novým předsedou MNV zvolen na přelomu července a srpna 1845 Novák. Za jeho působení jednak došlo k zásadní změně celospolečenských poměrů v únoru 1948, jednak se 1. ledna 1950 spojily Hostivice a Litovice do jedné obce. Novák byl předsedou MNV Hostivice do 28. října 1953, kdy odstoupil, protože se stal předsedou Jednotného zemědělského družstva Hostivice. Je zajímavé, že tato zásadní událost včetně volby nového předsedy MNV Štěpána Arnolda je v zápise ze schůze zmíněna jen dodatečnou poznámkou po údajem o ukončení schůze. Předsedou JZD Hostivice byl Novák do 12. února 1960, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů a byl zvolen za předsedu revizní komise JZD.

V roce 1954 byl zvolen za poslance Okresního národního výboru Praha-západ a byl v té době zemědělským referentem ONV.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Hostivický zpravodaj (zveřejněn na stránce hostivických obecních časopisů)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novák

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003