Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

 

Ladislav Novotný

* 4. 6. 1870 – † 7. 8. 1911

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1903 až 1909 a 1911,
zakládající člen a starosta Sokola Hostivice, činovník břevského spolku Kmit a litovického sboru dobrovolných hasičů

Popis: image003

Ladislav Novotný se narodil 4. června 1870 na Břvech čp. 1 (nyní U Ovčína čp. 1067) jako syn rolníka Josefa Novotného (litovického starosty v letech 1871 až 1873) a Ludmily rozené Hrubé z Velkých Čičovic. Statek od otce převzal v roce 1901 a s manželkou Františkou na něm hospodařil až do své předčasné smrti 7. srpna 1911.

Novotný se výrazně zapojil do místní spolkové činnosti. Byl zakládajícím členem Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice založené v roce 1892 a stal se jejím prvním jednatelem. V letech 1895 až 1902 zastával funkci náměstka starosty (místostarosty jednoty) a od roku 1903 do své smrti byl starostou jednoty. V roce 1896 stál u vzniku Klubu českých velocipedistů Kmit ve Břvech. Aktivně působil i v litovickém sboru dobrovolných hasičů, v roce 1899, kdy byl sbor založen, je zaznamenán jako jeho jednatel. Stal se i starostou záložny pro Hostivici a okolí.

Ladislav Novotný vstoupil do litovického obecního zastupitelstva volbami v lednu 1903 (za první voličský sbor) a hned byl zvolen starostou spojených obcí, i když první schůzi zastupitelstva řídil až v dubnu 1903. Obecní úřad přestěhoval na Břve, což vedlo k určitým dohadům, jak správně úřad označovat. Ve volbách 24. května 1909 se stal opět zastupitelem a 4. června 1909 byl zvolen I. radním. Protože starosta František Ptáček těžce onemocněl, 17. února 1911 převzal Novotný opět úřad a v doplňovací volbě 9. dubna 1911 byl zvolen 11 hlasy ze třinácti starostou. Tuto funkci však podruhé nezastával dlouho, protože ještě v tomtéž roce zemřel.

Delší dobu až do své smrti působil rovněž jako člen okresního zastupitelstva v Unhošti.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Litovice

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Pamětní knihy hostivického Sokola (přepisy v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003