Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Josef Pelz

 

 

František Josef Pelz

* 23. 9. 1848 – † 30. 12. 1922

Učitel hostivické obecné školy v letech 1873 až 1874 a 1885 až 1911, aktivní člen hostivického Sokola,
aktivní člen hasičského sboru i zemské jednoty, hudební skladatel, autor skladby Lví silou

 

 

František Josef Pelz se narodil 23. září 1848 na Zbraslavi truhláři Josefu Pelzovi a Marii rozené Wildové. Vysvědčení učitelské způsobilosti získal v roce 1866 a vyučoval v pražském okolí, na území tehdejšího smíchovského okresu. Po působení ve školách ve Slivenci a v Úněticích nastoupil poprvé do hostivické školy od 1. září 1874 na rok. Poté vystřídal školy v Nenačovicích, v Horních Mokropsech, v Trnové a v Holubicích a do hostivické obecné školy se vrátil jako zatímní učitel vynesením c. k. okresní školní rady na Smíchově z 26. srpna 1885. Ve školním roce 1890/1891 již byl definitivním učitelem. Když v červnu 1902 zemřel řídící učitel František Krotil, zastupoval tuto funkci, od 1. října 1902 byl jmenován zatímním řídícím učitelem a tuto funkci vykonával do nástupu definitivního řídícího učitele Jana Suchoradského v lednu 1903. Výměrem c. k. okresní školní rady z 21. července 1902 mu bylo uděleno pochvalné uznání „za utěšené výsledky u vyučování a zdárné vedení školní mládeže.“ V říjnu 1910 obdržel zdravotní dovolenou a na svou žádost byl od 1. března 1911 dán na trvalý odpočinek s výslužným 2 800 korun. Při této příležitosti mu zemská školní rada projevila pochvalné uznání „za horlivou snahu a utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže.“

Vedle své učitelské povinnosti působil v hostivickém Sokole a u hasičů, kromě hostivického sboru dobrovolných hasičů i jako člen výboru a technické komise Zemské ústřední hasičské jednoty, kde je doložen v roce 1911.

Věnoval se i spisovatelské činnosti a skládání hudby. Za své tiskem vydané pojednání O šetření užitečného ptactva obdržel diplomy a čestnou medaili na hospodářských výstavách v Plzni, v Praze i jinde. Sestavil sbírku lidových písní pro vídeňské nakladatele a složil kolem stovky skladeb různých žánrů, například slavnostní pochod pro krajinskou výstavu na Kladně 1902 zvaný Společnými silami. Jeho nejznámějším dílem je skladba Lví silou, kterou složil v roce 1882 a která se např. stala znělkou pražského rozhlasu při květnovém povstání v roce 1945.

Zemřel 30. prosince 1922 v Hostivici čp. 4 a byl pohřben na hřbitově v Praze-Bubenči.

V roce 1932, při zavádění názvů ulic v Hostivici, byla na jeho počest pojmenována ulice u kostela, kde v domě čp. 4 bydlel. Hostivický Sokol mu ve stejném roce věnoval pamětní desku na budově staré školy (Husovo náměstí čp. 59). Za války musela být tato deska ukryta a nového odhalení se dočkala až v roce 1969.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Pelz, mistr modelářský a truhlářský na Smíchově a ve Zbraslavi čp. 76

Matka: Marie rozená Wildová ze Zbraslavi

Manželka

Svatba: nehledána

Anna Šafářová (* 17. 10. 1854 Výhybka u Kročehlav – †),

dcera Václava Šafáře, mistra kolářského z Výhybky, později werkmistra Buštěhradské dráhy v Kralupech nad Vltavou,
syna Josefa Šafáře, vrchnostenského šafáře z Lán čp. 6, a Anny rozené Paterové z Řevničova,

a Josefy rozené Paterové,
dcery Jana Patery, učitele v Lánech čp. 6, a Johanny rozené Fišerové z Lán

 

Děti

Amalie Pelzová (* 7. 9. 1874 Hostivice čp. 17 – †),
∞ 7. 9. 1896 Hostivice: František Špringler (* 28. 12. 1868 Koleč – †),
úředník při ředitelství c. k. soukromých statků v Praze

Jaroslava Pelzová (* 1. 6. 1876 Nenačovice čp. 43 – †), učitelka ženských ručních prací v Hostivici

Miloslav Josef František Pelz (* 26. 12. 1880 Holubice čp. 67 – † 20. 5. 1881 Holubice čp. 67)

Marie Antonie Pelzová (* 28. 8. 1883 Holubice čp. 67 – † 15. 5. 1884 Holubice čp. 67)

N. Pelz (* 25. 9. 1885 Holubice čp. 67 – † 25. 9. 1885 Holubice čp. 67)

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 60 (1896)

Hostivice, Pelzova čp. 4

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 276 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Josef Pelz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003