Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

 

Ludvík Pergl

* 14. 11. 1898 – † 20. 3. 1954

Litovický obecní kronikář a knihovník ve 30. a 40. letech 20. století, trafikant, divadelní ochotník

 

 

Ludvík Pergl se narodil 14. listopadu 1898 v Žižkově čp. 613 pekaři Antonínu Perglovi a Karolině rozené Penkové. Rodina se přistěhovala do Jenečka čp. 6 někdy před rokem 1914, kdy Ludvíkova matka zemřela. Za první světové války byl Pergl raněn a stal se válečným invalidou. V roce 1920 ještě bydlel jako svobodný v Jenečku čp. 6 a živil se jako krejčí.

Někdy poté se oženil s Julií Zábranskou a v roce 1927 postavil v Litovicích rodinný dům čp. 161, kde prožil zbytek života a kde získal jako válčený invalida právo provozovat trafiku. Jeho manželka v ní prodávala ještě v 80. letech.

Působil v národně socialistické straně, nikdy však za ni nekandidoval do obecního zastupitelstva. V lednu 1932 byl pověřen vedením obecní veřejné knihovny spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček a v srpnu téhož roku i sepsáním a vedením obecní kroniky. Pustil se do studia litovické historie a shromáždil neuvěřitelné množství informací, které použil v Pamětech obce Litovic, které se věnují čistě Litovicím, i v Pamětní knize spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Tato druhá kniha popisuje i události jednotlivých let, ale záznamy v ní končí rokem 1934. Pozdější zápisy již chybí, i když byl Pergl litovickým kronikářem v podstatě až do své smrti. Zápisy v kronice jsou doplněny řadou Perglových kreseb.

Do spolkového života se zapojil zejména v hostivickém Sokole, kde zastával například funkce náčelníka, člena výboru, knihovníka či revizora. Patřil k výrazným osobnostem ochotnického divadla, známy jsou především jeho role ve 40. letech a počátkem 50. let.

Zemřel 20. března 1954 v Kladně.

 

Provozovaná živnost

 

 

Trafika

Litovice čp. 161 = Hostivice, Litovická čp. 781

1927 – asi 1954

 

Bývalá trafika v roce 1985.

 

1934.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecní knihovna spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

Místní lidová knihovna Hostivice II.

Knihovník (1932–1953)

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Člen (1953)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice–Litovice

Náčelník (1920), správce nářadí (1921), náhradník výboru (1922), revizor (1934), člen výboru (1946–1947) a knihovník (1946–1947)

 

Ochotnické divadlo

 

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

26. prosince 1942 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

23. dubna 1944 – Naši furianti – role: Josef Habršperk

28. května 1944 – Půlnoční slunce – role: MUDr. Evald Brankestad

5. srpna 1945 – Ženitba – role: Kočkarev, přítel dvorního rady Podkolesina

5. května 1946 – Ruští lidé – role: Alexandr Vasiljevič Vasin

15. listopadu 1947 – Jakož i my odpouštíme – role: Vlček, pacient v nemocnici

1. a 8. října 1949 – Hrátky s čertem – role: Martin Kabát, vysloužilec

22. dubna 1950 – Slovanské nebe – role: Domorád, děd domový lidu Čechova

13. října 1951 – Chudák manžel – role: Jíra Danda, zbohatlý venkovan

25. prosince 1951 – Kolébka – role: Jíra, polesný

19. dubna 1952 – Maloměstské klepny – role: pan Kulíšek, bohatý měšťan

 

Ludvík Pergl jako MUDr. Evald Brankestad ve hře Půlnoční slunce.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Pergl (* 4. 6. 1870 Kublov čp. 92 – † 23. 4. 1927 Jeneček čp. 6),
pekařský v Žižkově čp. 613, později mistr pekař ve dvoře v Jenči, bytem v Jenečku čp. 6,
syn Františka Pergla, nádeníka v Kublově čp. 92, a Veroniky rozené Teršové z Bzové,
jeho dvojče Antonie Perglová zemřelo 12. 7. 1870

Matka: Karolina rozená Penková (* 8. 4. 1876 Praha II, Biskupská ul. čp. 1141 – † 28. 7. 1914 Jeneček čp. 6),
dcera Václava Penka, zednického pomocníka v Praze II čp. 1141 a Veroniky rozené Kreserové z Prahy I

Nevlastní matka: Marianna rozená Hadvičáková (* 19. 9. 1889 Malé Karlovice čp. 64 – †),
dcera Rosiny Hadvičákové, dcery Josefa Hadvičáka, chalupníka v Malých Karlovicích, a Rosiny rozené Drozdové,
oddáni 20. února 1917 v Hostivici

 

Sourozenci

Marie Perglová (* 2. 8. 1896 Žižkov čp. 835 – † 23. 3. 1934 Praha-Smíchov čp. 1500, sanatorium),
∞ 23. 3. 1924 Praha – Královské Vinohrady, sv. Alois: Josef Zykán (* 23. 5. 1887 Řeporyje čp. 11 – † 1971),
likvidátor pojišťovny v Litovicích čp. 14

Karel Pergl (* 12. 10. 1907 Žižkov – †)

Božena Perglová (* 18. 6. 1912 Jeneček – †),
∞ 27. 4. 1935 Kladno: Josef Zykán (* 23. 5. 1887 Řeporyje čp. 11 – † 1971), likvidátor pojišťovny v Litovicích čp. 14

½: Anna Perglová (* 7. 5. 1916 Jeneček čp. 6 – †)

½: Antonín Pergl (* 1. 6. 1917 Jeneček čp. 6 – †)

½: Jan Pergl (* 27. 12. 1920 Jeneček –­ †)

 

Manželka

Svatba: 6. listopadu 1922 Okresní správa politická Kladno

Julie Zábranská (* 16. 11. 1901 Černčice u Loun – † 11. 1. 1991),

dcera Josefa Zábranského (* 24. 3. 1875 Lidice čp. 19 – †),
hostinského a řezníka v Hostivici čp. 1, v Hostivici čp. 17 a v Litovicích čp. 160,
syna Františka Zábranského, řezníka a hostinského v Lidicích čp. 19, a Marie rozené Hudcové z Butovic,

a Antonie rozené Pospíšilové (* 15. 5. 1878 Drnov čp. 20 – †),
dcery Jana Pospíšila, hostinského v Drnově čp. 20, a Magdaleny rozené Marešové z Drnova čp. 20

 

Dítě

Ing. Jiří Pergl (* 27. 5. 1925 Praha – † 22. 2. 2015), konstruktér leteckých motorů a hostivický kronikář,
Libuše Kinkorová (* asi 1923 – † 2. 11. 1991)

 

Bydliště

Jeneček čp. 6 = Hostivice, Družstevní čp. 949 (zaniklý dům; před 1914 – 1927)

Litovice čp. 161 = Hostivice, Litovická čp. 781 (1927–1954)

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, matrika ŽKR N35, fol. 241 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 133 (otcova druhá svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-oú 04, fol. 256 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ludvík Pergl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003