Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Přehled pramenů

 

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRAMENŮ

 

Při zpracování životopisů osobností byly využity následující základní prameny.

Zvláštní prameny jsou uvedeny přímo na stránce osobnosti.

 

Sbírky matrik

 

Matriky narozených (pokřtěných), oddaných a zemřelých (pohřbených) jsou uloženy ve státních oblastních archivech

 

Pokud byly údaje o narození, svatbě nebo úmrtí zjištěny přímo z matrik a ne z druhotných pramenů, jsou přesné odkazy na příslušné matriky uvedeny na stránce osobnosti.

 

Digitalizovaná sbírka matrik Středočeského kraje

 

Prameny k hostivické historii – farní matriky

 

Digitalizovaná sbírka matrik hl. m. Prahy

 

Obecní seznamy obyvatel

 

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, Archiv obce Hostivice a MNV Hostivice

 

Matrika společníků obce a přespolních – 30. léta 20. století

Voličský seznam 1919

Voličský seznam 1931

 

Některé dokumenty byly studovány ještě před předáním do archivu nebo před doplněním neinventarizovaného fondu, proto není uvedeno jejich aktuální zařazení ve fondu.

 

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, Archiv obce Litovice a MNV Litovice

 

Matrika příslušníků spojených obcí založená v roce 1903

Voličský seznam 1920

Voličský seznam 1938

Voličský seznam 1946

 

Některé dokumenty byly studovány ještě před předáním do archivu nebo před doplněním neinventarizovaného fondu, proto není uvedeno jejich aktuální zařazení ve fondu.

 

Ostatní seznamy obyvatel

 

Národní archiv, pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství 1850–1914

 

Digitalizované přihlášky

 

Státní oblastní archiv v Praze, Velkostatek Tachlovice–Jeneč

 

Prameny k hostivické historii – soupisy obyvatel

 

SOA Praha – Státní okresní archiv Kladno

 

Sčítání lidu 1921

 

Prameny k obecní politice

 

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, fond Archiv obce Litovice

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, MNV Litovice

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, fond Archiv obce Hostivice

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, fond MěNV Hostivice

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-venkov, fond ONV Praha-západ

SOA Praha – Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno

 

Prameny k hostivické historii – obecní knihy

Prameny k hostivické historii – obecní kroniky

Prameny k hostivické historii – obecní schůze

Prameny k hostivické historii – národní výbor

Prameny k hostivické historii – školní kroniky

Obecní časopisy

 

Podrobněji na stránkách o obecní politice

 

Prameny ke spolkovému životu

 

Prameny k hostivické historii – spolkové kroniky

Prameny k hostivické historii – spolkové knihy a dokumenty

Spolkový katastr

Sbírka autora

 

Podrobněji na stránkách o spolcích

 

Prameny k ochotnickému divadlu

 

Rejstřík divadel

Sbírka autora

 

Podrobněji na stránkách o ochotnickém divadle

 

Prameny k majitelům domů

 

Podrobněji v 6. části úvodních kapitol Hostivického uličníku

 

Prameny k legionářům, vojákům a účastníkům odboje

 

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv:

Databáze legionářů a padlých v 1. nebo 2. světové válce

Kartotéka padlých v 1. světové válce

Letecké karty československých příslušníků R. A. F.

 

Databáze legionářů provozovaná Československou obcí legionářskou

 

HRADILOVÁ, Marta – BERG, Jiří (2001): Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914–1921. Praha: Okresní úřad Praha-západ, Státní okresní archiv Praha-západ. ISBN 80-238-8144-2. (Některé údaje v knize jsou nepřesné až zavádějící.)

 

SAIFRT, Alois (1965): Z temna okupace k světlu svobody. Hostivický zpravodaj č. 5, květen 1965, str. 3–5 (Josef Broul uveden chybně jako Jan Broul)

SAIFRT, Alois (1999): Nikdo není dokonalý. Hostivický měsíčník č. 4, ročník 26, duben 1999, str. 9

Padesát let sportovního klubu Hostivice 1930–1980. Nákladem oddílu kopané TJ Hostivice, 1980, str. 5 a 29

Památník SK Hostivice obětem nacistického teroru, nyní umístěný v areálu hostivického fotbalového stadionu

 

Další prameny

 

Náhrobky na veřejných pohřebištích Hostivice (tzv. hostivický hřbitov) a Hostivice–Jeneč (tzv. litovicko-jenečský hřbitov)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Přehled pramenů

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003