Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Příhoda

 

 

Josef Příhoda

* 21. 3. 1893 – † ?

starosta obce Hostivice v letech 1938 až 1941

 

image004

 

image006

Dílenský Československých státních drah Josef Příhoda se narodil 21. března 1893 v Červeném Újezdu, v Hostivici bydlel od 4. listopadu 1923. Do hostivického obecního zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 1928 z třetího místa kandidátní listiny národních socialistů. Ve volbách konaných 20. března 1932 kandidoval již z prvního místa národně socialistické kandidátky a na ustavující schůzi nového zastupitelstva dne 13. dubna 1932 byl zvolen za radního a dále za člena elektrárenské komise a komise pro sestavování seznamu porotců. Působení tohoto zastupitelstva skončilo jeho rozpuštěním zemským úřadem v roce 1937. V dalších volbách konaných 29. května 1938 sice vyhrály spojené občanské strany, ale za starostu byl pak uvolen národní socialista Příhoda. Mandát zastával v těžké době německé okupace až do září 1941, kdy byl funkce zbaven, protože za 1. světové války byl ruským legionářem. Obecní zastupitelstvo jako celek bylo rozpuštěno v následujícím roce, 28. března 1942. Později už v místní samosprávě nepůsobil.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Příhoda

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003