Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Hermína Skydánková

 

 

Hermína Skydánková

učitelka hostivické obecní školy v letech 1913 až 1924

 

 

Hermína Skydánková, výpomocná učitelka na II. dívčí škole v Kladně, nastoupila 16. září 1913 do hostivické obecné školy jako zatímní učitelka II. třídy a začala vyučovat ve třídě 4.B. V lednu 1919 se stala definitivní učitelkou a v únoru 1924 požádala o propuštění ze školní služby, aby se mohla provdat. Okresní školní výbor jí vyhověl a „vyslovil jí plné uznání za vzorné působení učitelské provázené dobrými výsledky, zvláště za pěkné vyučování jazyku mateřskému, a osvědčil, že chování její bylo po celý čas jejího působení na okresu v každém směru bezúhonné.“

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Hermína Skydánková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003