Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Sobotka

 

 

Václav Sobotka

*17. 8. 1858 – †3. 8. 1898

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1895 až 1898

 

Popis: image003

Václav Sobotka se narodil Janovi Sobotkovi a Kateřině Jirotkové rozené z Úhonic v Litovicích čp. 41 (nyní U Sádek čp. 661) 17. srpna 1858, dva roky poté, co tento statek Jan Sobotka převzal od svých rodičů Josefa a Marie Sobotkových. Václav Sobotka se ujal statku s manželkou Marií rozenou Rajtorovou z Chýně v roce 1882. Zemřel 3. srpna 1898 ve věku 40 let.

Ve spolkové činnosti se Sobotka zapojil do dění v Tělocvičné jednotě Sokol v Hostivici, nepůsobil však ve vedení. Byl prvním členem jednoty, který zemřel.

Sobotka působil v litovickém zastupitelstvu od roku 1883. Dne 21. ledna 1895 převzal úřad jako I. radní místo těžce nemocného starosty Františka Novotného a po jeho smrti byl 29. března 1895 v doplňovací volbě zvolen starostou. Ve funkci starosty setrval až do své smrti.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Litovice

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Pamětní knihy hostivického Sokola (přepisy v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Sobotka

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003