Popis: image003

 

PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny k jenečské historii

 

 

Prameny k jenečské historii

 

V souvislosti s přípravou na oslavy 900. výročí první písemné zmínky o Jenči jsem zpracoval některé prameny, které se netýkají Hostivice, ale Jenče. V této části webu zveřejňuji tyto podklady pro studium historie Jenče tak, aby byly přístupné širšímu okruhu zájemců.

Další údaje o Jenči lze vyčíst z jednotlivých svazků Pramenů k hostivické historii, pokud zahrnují širší oblast než jen vlastní Hostivici.

 

Svazek č. 1

 

Karel Duda (1936):

Z pamětí obce Jenče, její domů a jich držitelů

Popis: Ikona PDF únor 2015, 100 stran A4, 899 kB

 

Monografie o Jenči vycházející z Melicharových Pamětí okresu Unhošťského a ze studia dalších pramenů, zejména starých pozemkových knih

 

Svazek č. 2

 

Kniha obecních účtů Jeneč 1799–1825

Popis: Ikona PDF v přípravě

 

Situaci v Jenči na začátku 19. století, za napoleonských válek, přibližuje kniha obecních účtů

 

Svazek č. 3

 

Spolkový katastr: údaje o jenečských spolcích 1893–1948

Popis: Ikona PDF leden 2015, 55 stran A4, 419 kB

 

Údaje o spolcích v Jenči podle záznamů v evidenčních knihách spolkového katastru vedených kladenským okresním úřadem

 

Svazek č. 4

 

Shromažďovací agenda: dění v Jenči 1930–1947

Popis: Ikona PDF leden 2015, 9 stran A4, 279 kB

 

O aktivitě spolků může napovědět evidence valných hromad a veřejných schůzí vedená kladenským okresním úřadem

 

Svazek č. 5

 

Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva a místní školní rady v Jenči 1892–1905

Popis: Ikona PDF září 2015, 39 stran A4, 401 kB – zatím pouze zápisy zastupitelstva do roku 1897

 

Nejstarší dochovaná kniha zápisů o schůzích jenečského zastupitelstva a místní školní rady

 

 

 

Úvod -> Prameny k jenečské historii

 

Popis: image003