Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada A

 

 

Řada A: Staré publikace

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada A obsahuje přepisy starších místních a regionálních publikací se vztahem k Hostivici.

 

Svazek č. 1

 

 

Kolektiv autorů, 1977

Hostivice – 700 let života a práce

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 126 stran A4, 6 814 kB

 

Novodobá publikace je dobově tendenční, ale dosud nejobsáhlejší dílo o Hostivici. Kromě starších dob od pravěku po rozpad Rakouska-Uherska se hodně věnuje líčení událostí 20. století

 

Svazek č. 2

 

 

Josef Ptáček, 1915

Paměti farní osady Hostivické

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 142 stran A4, 4 436 kB

 

Monografie zaměřená na dějiny hostivické farnosti vychází z místních farních pramenů, které měl autor k dispozici jako hostivický kaplan a které jsou dnes zřejmě nedostupné. Uvedena je i podrobná historie některých hostivických usedlostí. Ptáček do značné míry přebíral prameny doslovně, takže dílo se čte poměrně obtížně. Přináší však množství zásadních údajů

 

Svazek č. 3

 

 

František Melichar, 1890

Paměti okresu Unhošťského

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, výtah z díla, 92 stran A4, 3 831 kB

 

Unhošťský učitel František Melichar sestavil koncem 19. století podrobný popis historie jednotlivých vsí spadajících do tehdejšího okresu Unhošť. Od té doby nikdy nevzniklo v tomto území dílo podobného rozsahu a významu. V Pramenech k hostivické historii je zpřístupněn výtah, který zahrnuje obecné kapitoly a kapitoly o vsích tvořících současnou Hostivici a vsích sousedních

 

Svazek č. 4

 

 

Zdeněk Wirth, 1907

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kladenském

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, výtah z díla, 34 stran A4, 8 335 kB

 

Soupis, který pro okres Kladno zpracoval později velmi známý památkář Zdeněk Wirth, je součástí rozsáhlého projektu mapování stavebních památek Českého království na počátku 20. století. Některé interpretace staveb jsou již překonány, ale dílo má stále mnohem větší význam, než jen jako soubor již historických snímků a obrázků jednotlivých památek. V Pramenech k hostivické historii je zpřístupněn výtah, který zahrnuje památky na území Hostivice a sousedních obcí

 

Svazek č. 5

 

 

August Sedláček, 1891

Hrady, zámky a tvrze Království českého VIII.

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, výtah z díla, 20 stran A4, 722 kB

 

Osmá část známé encyklopedie profesora Sedláčka zahrnuje i popis památek v Hostivici a okolí, který je zařazen do výtahu zpřístupněného v Pramenech k hostivické historii

 

Svazek č. 6

 

 

Antonín Podlaha, 1911 a 1913

Posvátná místa Království českého

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, výtah z díla, 38 stran A4, 2 140 kB

 

Monumentální dílo Antonína Podlahy, které popisuje historii a tehdejší stav církevních objektů, zahrnuje v V. a VII. díle první řady i hostivickou faru a kostel a poutní klášter v Hájku včetně poutní cesty vedoucí z Prahy přes Hostivici

 

Svazek č. 7

 

 

Josef Bertel, 1874

Poznámky k výletu dne 15. května 1874 do dvorů Hostivice, Litovice a Jeneč

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 21 stran A4, 657 kB

 

Ředitel c. k. velkostatku sepsal pro účastníky zemědělské výstavy aktuální popis dvorů, na které směřovala exkurze. Dnes je tento popis mimořádným dokladem o zdejším zemědělském hospodaření ve druhé polovině 19. století

 

Svazek č. 8

 

 

František Boh. Škorpil, 1895

Popis okresního hejtmanství Kladenského

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 115 stran A4, 2 665 kB

 

Dílo, které bychom mohli nazvat okresní statistickou ročenkou, obsahuje mimořádné množství údajů o Hostivici a okolí v okresním měřítku na samém sklonku 19. století

 

Svazek č. 9

 

 

Josef Švejda, 1941

Místopis politického okresu Kladenského

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 74 stran A4, 7 159 kB

 

S odstupem půl století navázal kladenský učitel Josef Švejda na Škorpilův Popis okresního hejtmanství Kladenského a zpracoval aktuálnější popis jednotlivých obcí tvořících tehdejší kladenský okres. Uvádíme toto málo známé dílo v plném rozsahu, i když Hostivice a nejbližšího okolí se týká jen jeho část

 

Svazek č. 10

 

 

Jan L. Černý, Bedřich Jabůrek, František Melichar a František Škorpil, 1898

Dějiny školství okresu Kladenského

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 179 stran A4, 3 704 kB

 

Učitelé kladenského okresu sepsali v závěru 19. století dostupné údaje z historie školství v tomto okrese. Dílo obsahuje opis přísahy hostivického učitele Františka Veselého a jména některých učitelů, která nejsou známa z jiných pramenů

 

Svazek č. 11

 

 

Bonifác Jan Holub, 1893

Odkryté poklady

Paměti děje- a místopisné vikariátního obvodu libockého v okresu Smíchovském

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 114 stran A4, 898 kB

 

Kněz od sv. Markéty v Břevnově B. J. Holub sepsal zřejmě první církevní historii farností a vsí tvořících v roce 1893 libocký vikariát, na jeho práci navázal například Josef Ptáček v Pamětech farní osady Hostivické (svazek č. 2 této řady Pramenů k hostivické historii)

 

Svazek č. 12

 

 

Kolektiv autorů, 1945

Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 50 stran A4, 4 178 kB

 

První publikaci týkající se historie některého spolku vydal v roce 1945 ke svému výročí SK Hostivice

 

Svazek č. 13

 

 

Kolektiv autorů, 1965

Automobilové závody Praga, provoz Hostivice – 65 let 1900–1965

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 15 stran A4, 521 kB

 

Firemní publikace z roku 1965 připomíná výročí nejstarší hostivické továrny, původně Staňkovy šroubárny

 

Svazek č. 14

 

 

Kolektiv autorů, 1971

Dělnické hnutí na Hostivicku

Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 44 stran A4, 677 kB

 

Brožura vydaná v roce 1971 k 50. výročí založení KSČ obsahuje komunistický pohled na počátky dělnického hnutí v Hostivici

 

Svazek č. 15

 

 

Alois Chytil, 1912

Úplný adresář královského hlavního města Prahy a předměstí a obvodu zemského soudu v Praze

Popis: Ikona PDF prosinec 2018, 49 stran A4, 511 kB

 

Výtah z adresáře vydaného v roce 1912 obsahuje přehled složení zastupitelstev a místních živnostníků v bývalém soudním okrese Unhošť a dále v obcích bývalého soudního okresu Smíchov spadajících nyní pod Městský úřad Hostivice jako pověřený obecní úřad

 

Svazek č. 16

 

 

Rudolf Mosse akc. spol., 1939

Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství

Popis: Ikona PDF prosinec 2018, 42 stran A4, 441 kB

 

Výtah z adresáře vydaného v roce 1939 obsahuje seznamy firem a živnostníků v obcích bývalého soudního okresu Unhošť a dále v obcích bývalého soudního okresu Smíchov spadajících nyní pod Městský úřad Hostivice jako pověřený obecní úřad

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada A

 

Popis: image003