Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada E

 

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada E obsahuje přepisy částí pozemkových knih (purkrechtů apod.) vedených červenoújezdeckou a tachlovickou vrchností, které se bezprostředně týkají Hostivice.

Další panské knihy jsou zařazeny do řady O (soupisy poddaných) a řady P (např. urbáře).

Pozemkové knihy týkající se svobodného majetku (desky zemské a desky dvorské) jsou zařazeny v řadě B.

 

Svazek č. 1

 

 

Registra gruntovní statku červenoújezdeckého 1610

Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (oprava listopad 2020), 37 stran A4, 431 kB

 

Nejstarší pozemková kniha zachycuje držbu poddanských usedlostí na celém panství Červený Újezdec před zkázou třicetileté války,
v přepisu jsou zařazeny vsi Hostivice, Jeneček a Břve

Dle rukopisu ze Státního okresního archivu Kladno

 

Svazek č. 2

 

 

Registra purkrechtní rychty hostivické 1657

Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (oprava listopad 2020), 45 stran A4, 420 kB

 

Krátce vedená pozemková kniha „od Matyáše založená“ sepisuje držbu poddanských usedlostí v Hostivici, v Litovicích, v Jenečku a na Břvích poprvé po třicetileté válce

Dle rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, kniha inv. č. 158

 

Svazek č. 3

 

 

Registra purkrechtní rychty hostivické 1661

Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (oprava listopad 2020), 79 stran A4, 617 kB

 

Pozemková kniha zachycující držbu poddanských usedlostí v Hostivici, v Litovicích, v Jenečku a na Břvech byla vedena v letech 1661 až 1689

Dle rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, kniha inv. č. 162

 

Svazek č. 4

 

 

Purkrecht statku litovského

Popis: Ikona PDF listopad 2020, 49 stran A4, 457 kB

 

Po smrti Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru a vypořádání dědictví byl jeden z pěti dílů rozděleného červenoújezdeckého panství nazván podle Litovic. Pozemková kniha založená pro tento statek obsahuje pro vsi, které připadly k Litovicím, stejné údaje jako předchozí registra purkrechtní rychty hostivické z roku 1661, ale záznamy jsou dovedeny až do roku 1707, kdy hrabě Breda založil novou pozemkovou knihu

Dle rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze z fondu Velkostatek Tachlovice-Jeneč, kniha inv. č. 124

 

Svazek č. 5

 

 

Purkrechtní kniha Tachlovice – Hostivice 1701–1789

Popis: Ikona PDF prosinec 2020, 166 stran A4, 811 kB

 

Kniha zachycuje Bredovu pozemkovou reformu a držbu statků v 18. století ve vlastní Hostivici

Přepis části rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, kniha inv. č. 155

 

Svazek č. 6

 

 

Purkrechtní kniha Litovice 1707–1789

Popis: Ikona PDF únor 2021, 219 stran A4, 1 187 kB

 

Kniha zachycuje Bredovu pozemkovou reformu a držbu statků v 18. století v Litovicích, Jenečku a Břvích

Přepis části rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, kniha inv. č. 149

 

Svazek č. 7

 

 

Pozemkové knihy pro domky 1748–1799

Popis: Ikona PDF únor 2021, 145 stran A4, 792 kB

 

Přepis části rukopisů ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, knihy inv. č. 120 a 121

 

Svazek č. 8

 

 

Pozemkové knihy pro statky 1790–1831

V přípravě

 

Přepis části rukopisů ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, knihy inv. č. 4 a 13

 

Svazek č. 9

 

 

Pozemkové knihy pro domky 1800–1831

V přípravě

 

Přepis části rukopisů ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, knihy inv. č. 16 a 17

 

Svazek č. 10

 

 

Pozemkové knihy pro statky 1832–1850

V přípravě

 

Přepis části rukopisů ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, knihy inv. č. 36 a 41

 

Svazek č. 11

 

 

Pozemkové knihy pro domky 1832–1850

V přípravě

 

Přepis části rukopisů ze Státního oblastního archivu v Praze ze Sbírky pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, knihy inv. č. 38 a 48

 

 

Úvod -> Prameny – řada E

 

Popis: image003