Popis: Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada F

 

 

Řada F: Farní knihy

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada F obsahuje písemnosti vzniklé na hostivické faře kromě matrik, které tvoří samostatnou řadu M.

 

Svazek č. 1

 

 

První pamětní kniha hostivické farnosti 1734–1857

V přípravě

 

V knize převažují opisy soudobých úředních listin

 

Svazek č. 2

 

 

Druhá pamětní kniha hostivické farnosti 1773–1851

V přípravě

 

Pamětní kniha obsahuje mj. opisy starých listin ze 17. století

 

Svazek č. 3

 

 

Třetí pamětní kniha hostivické farnosti 1836–1955

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF částečná pracovní verze, září 2011, 102 stran A4, 5 855 kB

 

Od druhé poloviny 19. století již česky psaná kniha představuje chronologický záznam dění ve farnosti, s mnohými přestávkami mezi zápisy. V knize je na volných listech vložena historie některých domů, jak ji publikoval v roce 1915 Josef Ptáček ve svých Pamětech farní osady Hostivické. Přepis zahrnuje pouze česky psanou část z let 1857 a 1871 až 1955

 

Svazky č. 4 až 6

 

V dlouhodobém plánu

 

Svazek č. 7

 

 

Druhá kniha biřmovaných hostivické farnosti 1880–1939

Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 175 stran A4, 1 213 kB

 

Knihy biřmovaných jednak ukazují návštěvy biskupů a arcibiskupů v Hostivici, jednak mohou pomoci při hledání předků se vztahem k Hostivici

 

Svazky č. 8 až 21

 

V dlouhodobém plánu

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada F

 

Popis: Popis: image003