Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada G

 

 

Řada G: Obecní knihy

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada G obsahuje přepisy obecních knih všech obcí tvořících nynější Hostivici – knih obecních účtů apod.

Obecní pamětní knihy a kroniky jsou zařazeny do samostatné řady H.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva a rady obou obcí tvoří samostatnou řadu L.

 

Litovice

 

Svazek č. L1

 

 

Kniha obecních účtů Břve 1826–1857

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (aktualizace), 86 stran A4, 2 612 kB

 

Kniha břevských obecních účtů z doby končícího poddanství a vzniku obecní samosprávy

 

Svazek č. L2

 

 

Kniha obecních účtů Malý Jenč 1826–1895

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (aktualizace), 90 stran A4, 4 136 kB

 

Kniha malojenečských obecních účtů začíná v době končícího poddanství a potvrzuje, že si Jeneček zachoval určitou autonomii v hospodaření až do konce 19. století

 

Hostivice

 

Svazek č. H1

 

 

Kniha obecních účtů Hostivice 1804–1825

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013 (aktualizace), 111 stran A4, 2 957 kB

 

Kniha hostivických obecních účtů zachycuje příjmy od místních domkářů, běžné výdaje, ale i přestavbu pastoušky či stavbu kontribučenského špýcharu

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada G

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003