Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada H

 

 

Řada H: Obecní a městské kroniky

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada H obsahuje přepisy obecních a městských pamětních knih a kronik všech obcí tvořících nynější Hostivici.

 

Svazek č. 1

 

 

Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček 1898–1926

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 27 stran A4, 865 kB

 

Nejstarší dochovaná pamětní kniha zachycuje události let 1898 až 1926

 

Svazek č. 2

 

 

Paměti obce Litovic

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 97 stran A4, 9 595 kB

 

Pamětní kniha psaná Ludvíkem Perglem ve 40. letech 20. století obsahuje přehled litovických dějin včetně historie jednotlivých domů

 

Svazek č. 3

 

 

Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 114 stran A4, 5 492 kB

 

Pamětní kniha psaná Ludvíkem Perglem shrnuje historii Litovic, Břvů a Jenečka od prvních písemných zmínek do roku 1934

 

Svazek č. 4

 

 

Pamětní kniha obce Hostivice

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 177 stran A4, 6 157 kB

 

Nejstarší hostivická pamětní kniha byla psána různými autory v letech 1924 až 1950 a obsahuje i různé pohledy do minulosti

 

Svazek č. 5

 

 

Kronika obce Hostivice 1950–1970

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 186 stran A4, 1 938 kB

 

Kronika popisuje prvních 20 let po sloučení obcí Hostivice a Litovice

 

Svazek č. 6

 

 

Kronika let budování socialismu 1971–1975

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 114 stran A4, 1 108 kB

 

První kronika, kterou psal Miloš Šrámek, zachycuje dění v Hostivici v „páté pětiletce“ a obsahuje i tři historické studie (o Janu Kutnauerovi ze Sonnensteinu, o hostivickém Čeňkovském dvoře a o Janu IV. z Dražic)

 

Svazek č. 7

 

 

Kronika budování Hostivice 1976–1985

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 169 stran A4, 1 812 kB

 

Druhá „Šrámkova“ kronika popisuje, co se v Hostivici dělo v šesté a sedmé pětiletce, a obsahuje i několik historických studií

 

Svazek č. 8

 

 

Kronika města Hostivice 1986–1991

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 89 stran A4, 1 048 kB

 

Třetí, poslední „Šrámkova“ kronika popisující léta 1986 až 1991 je vlastně částí původní knihy, z níž později byly odděleny do samostatného svazku navazující zápisy kronikáře Jiřího Pergla

 

Svazek č. 9

 

 

Kronika města Hostivice 1992–2000

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2020 (aktualizace), 179 stran A4, 7 247 kB

 

Kronikářské zápisy Jiřího Pergla z let 1991 až 1999 byly z rozhodnutí městské rady doplněny dodatky, zápis za rok 2000 zpracoval Antonín Štětka

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada H

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003