Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada I

 

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada I obsahuje přepisy spolkových pamětních knih a kronik spolků z obcí tvořících nynější Hostivici.

 

Svazek č. 1

 

image026

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1911

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF listopad 2012, 71 stran A4, 2 550 kB

 

Nejstarší pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

 

Svazek č. 2

 

image028

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF březen 2013, 107 stran A4, 4 019 kB

 

Druhá pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

 

Svazek č. 3

 

image029

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 115 stran A4, 5 530 kB

 

Třetí pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice byla vedena před 2. světovou válkou a poté až po dlouhé přestávce

 

Svazek č. 4

 

image030

 

Kronika samosprávy dorostu Sokola Hostivice 1946–1950

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF říjen 2013, 21 stran A4, 5 409 kB

 

Poválečná kronika samosprávy dorostu Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice-Litovice

 

Svazek č. 5

 

image008

 

Pamětní kniha čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít pro Hostivici a okolí 1889–1948

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2013, 131 stran A4, 9 657 kB

 

Pamětní kniha spolku Hostivít zachycuje celou dobu trvání tohoto spolku

 

Svazek č. 6

 

image008

 

Pamětní kniha odboru Národní jednoty severočeské v Hostivici 1896–1946

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF únor 2013, 38 stran A4, 2 571 kB

 

Pamětní kniha Národní jednoty severočeské, která svou činností získávala podporu pro českou menšinu v pohraničí

 

Svazek č. 7

 

image011

 

Pamětní kniha Vlastenecko-dobročinné obce Baráčníků v Litovicích 1930–1982

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 85 stran A4, 11 715 kB

 

Pamětní kniha litovických baráčníků zachycuje působení tohoto spolku od založení do roku 1982, nejlépe je popsáno prvních 10 let působení a potom svěcení spolkového praporu v roce 1949

 

Svazek č. 8

 

image004

 

Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici
1933–1988

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF v přípravě

 

Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici (později základní organizace Českého svazu chovatelů) za prvních 55 let trvání spolku

 

Svazek č. 9

 

 

Kronika Hudby Závodního klubu 1952–1955

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2014, 52 stran A4, 4 590 kB

 

Hudba Závodního klubu při ZO ROH Motorlet Hostivice vedla svou kroniku, která zachycuje dění v letech 1952 až 1955 a medailonky členů souboru až do roku 1967

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada I

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003