Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada N

 

 

Řada N: Národní výbor

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada N obsahuje přepisy zápisů ze schůzí pléna a rady Místního národního výboru Litovice, Místního národního výboru Hostivice a Městského národního výboru Hostivice.

 

Svazek č. 1

 

image004

 

Zápisy o schůzích MNV Litovice 1945–1949

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 31 stran A4, 395 kB

 

Zápisy litovického MNV před sloučením s Hostivicí k 1. 1. 1950 se zachovaly pouze neúplně z let 1945 a 1946

 

Svazek č. 2

 

image004

 

Zápisy o schůzích MNV Hostivice 1945–1949

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 12 stran A4, 296 kB

 

Zápisy pocházejí pouze z činnosti revolučního národního výboru v květnu 1945, pozdější zápisy do sloučení obcí Hostivice a Litovice nejsou k dispozici

 

Svazek č. 3

 

 

Kniha zápisů o schůzi pléna MNV Hostivice 1950–1954

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF únor 2013, 83 stran A4, 734 kB

 

Zápisy obsahují kromě konkrétních projednávaných záležitostí přepisy některých dobových projevů a pozoruhodný způsob představování kandidátů do MNV v roce 1954

 

 

 

Úvod -> Prameny – řada N

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003