Popis: image003

 

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Úvod -> Prameny – řada P

 

 

Řada P: Panské knihy

 

Edice Prameny k hostivické historii přináší zpracované starší dokumenty umožňující poznání hostivické minulosti.

Řada P obsahuje přepisy různých knih zpracovaných na správě velkostatku Tachlovice či na ředitelství císařských soukromých a rodinných statků v Praze, které se bezprostředně týkají Hostivice.

Další panské knihy jsou zařazeny do řady E (pozemkové knihy) a do řady O (soupisy obyvatel).

 

Svazek č. 1

 

 

„Urbář“ červenoújezdeckého panství 1629

Popis: Ikona PDF únor 2015 (aktualizace), 15 stran A4, 287 kB

 

Přehled orných a ladem ležících polí u všech usedlostí červenoújezdeckého panství

Přepis rukopisu z Národního archivu ČR z fondu Stará manipulace – urbáře, odhady a inventáře, kniha inv. č. 90

 

Svazek č. 2

 

 

Urbář panství kladenského a červenoújezdeckého 1662

Popis: Ikona PDF duben 2020, 258 stran A4, 1 429 kB

 

Nejstarší dochovaný urbář panství zachycuje stav panského majetku a povinnosti poddaných v roce 1662. Množství pustých statků i panských budov ukazuje rozsah škod způsobených třicetiletou válkou

Přepis rukopisu z Národního archivu ČR z fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, kniha inv. č. 29

 

Svazek č. 3

 

 

Inventář panství kladenského a červenoújezdeckého 1678

Popis: Ikona PDF květen 2020, 59 stran A4, 442 kB

 

Jaroslav Bernard hrabě z Martinic, který spravoval po zemřelém Františku Adamovi hraběti ze Žďáru kladenské a červenoújezdecké panství, nechal v roce 1678 zpracovat inventář, který popisuje vybavení jednotlivých panských objektů i schraňované listiny

Přepis rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze z fondu Velkostatek Smečno, kniha inv. č. 106

 

Svazek č. 4

 

 

Urbář tachlovického panství 1690

V přípravě

 

Urbář tachlovického panství z roku 1690 vznikl po rozdělení červenoújezdeckého panství výtahem údajů z předchozího urbáře z roku 1662, které se týkaly tachlovické části panství

Přepis rukopisu z Národního archivu ČR z fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, kniha inv. č. 33

 

Svazek č. 5

 

 

Urbář tachlovického panství 1705

V dlouhodobém plánu

 

Německy psaný urbář byl založen za Karla Jáchyma hraběte z Bredy a zřejmě zachycuje nově definované povinnosti poddaných po pozemkové reformě provedené na panství

Přepis rukopisu ze Státního oblastního archivu v Praze z fondu Velkostatek Tachlovice-Jeneč, kniha inv. č. 126

 

Svazek č. 6

 

 

Popis tachlovického panství 1732

V dlouhodobém plánu

 

Poměrně stručný, německy psaný popis tachlovického panství v době, kdy ho od Karla Jáchyma hraběte z Bredy kupovala Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská

Přepis rukopisu z Národního archivu ČR z fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, kniha inv. č. 54

 

Svazky č. 7 a 8

 

 

Popis tachlovického panství 1754 – 1. část

Popis tachlovického panství 1754 – 2. část

V dlouhodobém plánu

 

Německy psaný velmi podrobný popis tachlovického panství rozdělený do dvou knih o celkovém rozsahu asi 900 listů

Přepis rukopisu z Národního archivu ČR z fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, knihy inv. č. 59 a 60

 

 

Úvod -> Prameny – řada P

 

Popis: image003