image003

 

PRŮŘEZ HOSTIVICKOU HISTORIÍ

 

Úvod -> Průřez historií

 

 

image033

 

Pod jednotlivými odkazy na této stránce najdete základní informace o Hostivici v různých historických obdobích.

Protože jde o přehledový materiál, neuvádím jednotlivé prameny.

 

Hostivice v pravěku

Středověk a období do třicetileté války

Hostivice pod jednou vrchností

Od zrušení poddanství po vznik Československa

Prvorepublikové dění

Druhá světová válka v Hostivici

Vznik jedné obce

Proměny Hostivice ve druhé polovině 20. století

 

image035

 

Hostivická historie v datech

 

snad 1158 – první písemná zmínka o Břvích

1266první písemná zmínka o Litovicích

1277první písemná zmínka o Hostivici

kolem 1335 – pražský biskup Jan IV. z Dražic postavil litovickou tvrz

1344 – první písemná zmínka o Malém Jenči (Jenečku)

kolem 1640 – všechny vsi tvořící nynější Hostivici se staly součástí červenoújezdského panství

1702 – všechny vsi tvořící Hostivici a další obce spojil hrabě Breda do tachlovického panství

1732–1741 – Hostivici vlastnila Anna Marie Františka Toskánská, která významně změnila vzhled náměstí

1830 – přes Hostivici vybudována koněspřežní dráha z Prahy do Kladna

1849 – Litovice, Břve a Malý Jenč (Jeneček) se spojily do jedné politické obce

1874 – v prostoru nynějšího ruzyňského letiště vybudována vojenská prachárna

1889 – založen Čtenářsko-podporující spolek Hostivít

1890 – založen Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici

1892 – založena Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

1899 – prvním průmyslovým závodem v Hostivici se stala Staňkova šroubárna (nyní Jaga N. V.)

1906 – postavena škola v Komenského ulici

1922 – otevřena sokolovna

1927 – otevřen Dělnický dům

kolem 1930 – z Břevského rybníka vybudováno koupaliště

1950 – Hostivice a Litovice (dříve spojené obce Litovice, Břve a Jeneček) spojeny do jedné obce

1978 – k 1. lednu Hostivice povýšena na město

 

image037

 

 

Úvod -> Průřez historií

 

image003