Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Elektrické podniky

 

 

 

Elektrické podniky obce Hostivice

 

Zřízeny asi ve 30. letech 20. století

Po roce 1945 začleněny do státních rozvodných závodů

 

 

 

Z historie podniku

 

 

Za 1. republiky zajišťovala dodávku elektřiny do hostivických domácností obec, která k tomuto účelu zřídila vlastní Elektrické podniky obce Hostivice. Obec nakupovala elektřinu od velkododavatelů, provozovala rozvody a vybírala platby od konečných uživatelů, což pravidelně přinášelo zisk pro obecní pokladnu. Při této činnosti se na obec vztahoval živnostenský řád jako na každého jiného podnikatele, pouze jí zemský úřad povolil osvobození od zvláštní daně výdělkové.

 

Vybudování sekundárního elektrického rozvodu v Hostivici bylo obci povoleno při komisionálním šetření 18. prosince 1923. V roce 1931 povolil Okresní úřad v Kladně doplnit rozvod do nově vznikajících částí obce za školou směrem k Sobínu (v Čekale) a směrem do Litovic (nynější ulice V Lukách a Spojovací).

 

Podrobnější představu o fungování elektrického podniku dává hloubková revize hospodaření za rok 1934 provedená Okresním úřadem v Kladně.

Chod podniku řídila elektrárenská komise zřízená obecním zastupitelstvem. Zaměstnanci podniku byli obecní tajemník jako účetní za měsíční odměnu 350 Kč a dva obecní strážníci, kteří za měsíční odměnu 75 Kč zapisovali stav elektroměrů a vybírali poplatky za odběr elektřiny. Na činnost těchto zaměstnanců dohlížel především pokladník volený z členů elektrárenské komise, za což mu náleželo měsíčně 50 Kč. Instalace u spotřebitelů zajišťoval místní živnostník za měsíční odměnu 350 Kč.

V roce 1934 měl elektrický podnik celkové výdaje 161 972,90 Kč, z toho připadlo 62 036,15 Kč elektrárenskému svazu za proud, 43 713 Kč na splátky úvěru, 19 198 Kč na daně a poplatky, 10 834,90 Kč na správní výdaje a nemalá částka též na odpisy. Do dalšího roku se převádělo 560,33 Kč.

V roce 1934 byly předepsány spotřebitelům úhrady 158 689,30 Kč a další příjmy činily úroky 2 104,40 Kč a převod zisku z roku 1933 ve výši 1 179,20 Kč, celkem 161 972,90 Kč. Hospodaření tedy bylo vyrovnané.

Nedoplatky za rok 1933 byly vyčísleny na 9 187,25 Kč a k 31. prosinci 1934 vzrostly na 14 980,20 Kč.

 

Cena proudu činila do 31. května 1934 za světelný proud 3,50 Kč/kWh, za motorický proud 2 Kč/kWh a za nájem elektroměru 2 Kč měsíčně. Od 1. června do 31. července 1934 se cena změnila za světelný proud 3,30 Kč/kWh, za motorický proud 1,80 Kč/kWh a za nájem elektroměru 1 Kč měsíčně. K poslední úpravě ceny došlo od 1. srpna 1934, odkdy se platilo za světelný proud 3 Kč/kWh, za motorický proud 1,50 Kč/kWh a za nájem elektroměru 1 Kč měsíčně. Do 31. května 1934 měly zvláštní výhody státní velkostatek, dráha, četnická stanice a hostinský Nerad. Poté byly tyto výhody zrušeny a od 1. prosince 1934 je znovu získala jen dráha.

 

Příjmový doklad Elektrických podniků obce Hostivice z roku 1944.

 

Po roce 1945 převzaly dodávání elektrické energie státní rozvodné závody, doklady o převodu však zatím nebyly nalezeny a prostudovány.

 

 

 

Dokument

 

 

 

Řád a podmínky dodávání elektrického proudu z rozvodné sítě obce Hostivice

Dokument je zveřejněn v řadě Z Pramenů k hostivické historii

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Elektrické podniky

 

Popis: image003