Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace

 

 

Organizace zřizované obcí

 

 

Pomocný rozcestník

 

 

Školyosvětové a kulturní organizaceknihovnykinoorganizace pro správu obecního majetku a služby občanůmbezpečnostní sbory

 

Zařazeny jsou i organizace zřízené v letech 1945 až 1990 jinými státními orgány vykonávající činnosti za obvyklých poměrů příslušející obcím

 

 

Školy

 

 

Přehled škol je uveden na stránce o hostivickém školství

 

 

 

Osvětové a kulturní organizace

 

 

 

V letech 1945 až 1950

 

 

Místní rada osvětová Hostivice

Asi 1945 – 1950

 

 

Místní rada osvětová Litovice

1946–1950

 

 

V letech 1950 až 1993

 

 

    

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

1950–1973

 

 

Sbor pro občanské záležitosti

1953–1990

 

 

 

Hostivické kulturní středisko

Městské kulturní středisko Hostivice

1973–1993

 

 

Od roku 2013

 

 

           

Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace

MKSH, příspěvková organizace

Příspěvková organizace města Hostivice

Od roku 2013

Webové stránky organizace

 

 

 

Knihovny

 

 

Obecní knihovna obce Hostivice

Místní lidová knihovna Hostivice I

1920–1962

 

 

Obecní knihovna spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Místní lidová knihovna Hostivice II

1928–1962

 

 

     

Místní lidová knihovna Hostivice

Městská lidová knihovna Hostivice

1962–1990

 

 

Městská knihovna Hostivice

Rozpočtová organizace / organizační složka města Hostivice

1992–2012

 

 

 

Kino

 

 

 

Kino Svornost Litovice

 V přípravě

 

 

Kino Hostivice

 V přípravě

 

 

 

Organizace pro správu obecního majetku a služby občanům

 

 

 

Před rokem 1945

 

 

Elektrické podniky obce Hostivice

Asi 1930 – 1945

 

 

V letech 1945 až 1991

 

 

Sdružené podniky obce Hostivice, komunální podnik

1950–1951

 

 

Údržba a služby, svépomocný podnik MNV Hostivice

1957 – asi 1962

 

 

Domovní správa Hostivice

1962–1967

 

 

    

Komunální služby Hostivice

Union, podnik místního hospodářství pro výrobu a služby v Hostivici

Union, podnik místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu v Hostivici

1963–1976

 

 

 Oblastní podnik služeb se sídlem v Roztokách, provozovna Hostivice

1976–1988

 

 

Městský podnik služeb Hostivice, s. p.

1989–1991

 

 

Od roku 1992

 

 

Technické služby Hostivice

Příspěvková organizace

Od roku 1992

Webové stránky organizace

 

 

Pečovatelská služba Hostivice

Organizační složka města

Od roku 2006

 

 

 

Bezpečnostní sbory

 

 

Obecní strážníci do roku 1945 byli zaměstnanci obcí, netvořili samostatnou organizaci

 

 

Od roku 1990

 

 

Městská policie Hostivice

1991–1996

 

 

Městská policie Hostivice

Organizační složka města Hostivice

Od roku 2008

 

 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Hostivice

Organizační složka města Hostivice

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace

 

Popis: image003