Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Jednotka SDH Hostivice

 

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hostivice

 

Zřízena k 1. lednu 1996

 

 

 

Z historie jednotky

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena k 1. lednu 1996. Novou zřizovací listinu organizační složky města splňující požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nahradila zřizovací listinu z 1. června 2006, vydalo Zastupitelstvo města Hostivice 26. října 2009 s účinností od 1. listopadu 2009.

Sbor dobrovolných hasičů funguje v Hostivici dlouhodobě, již od roku 1890. Po roce 1950 se jeho název různě proměňoval, až po roce 1990 se sbor vrátil k původnímu názvu. V období po roce 1990 se začalo rozlišovat mezi sborem dobrovolných hasičů, který je občanským sdružením, resp. spolkem, a jednotkou sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje město. Členství v jednotce vzniká na základě uzavření smlouvy mezi dobrovolným hasičem a městem. Mezi sborem i jednotkou existují těsné vazby, členové jednotky jsou rovněž členy sboru a sbor při své činnosti využívá i techniku jednotky, o níž se stará.

 

image003

Při požáru maringotky v bývalé zámecké zahradě 25. dubna 2004.

 

 

 

Sídlo jednotky

 

 

Cihlářská čp. 191

 

 

 

Velitelé jednotky

 

 

Václav Studnička (1996–2024)

Tomáš Šustr (od 2024)

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Jednotka SDH Hostivice

 

Popis: image003