Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městská knihovna Hostivice

 

 

 

Městská knihovna Hostivice

 

Vznikla z Městské lidové knihovny Hostivice delimitací od Okresní knihovny Praha-západ v roce 1992

Nejprve byla rozpočtovou organizací, podle zákona 250/2000 Sb. se v roce 2003 změnila na organizační složku města

K 1. lednu 2013 byla začleněna do nově zřizovaného Městského kulturního střediska Hostivice, příspěvkové organizace

 

 

 

Z historie knihovny

 

 

Zařízením zřizovaným městem se Městská knihovna Hostivice stala na základě usnesení Městské rady Hostivice z 9. ledna 1992, kterým rada „souhlasila s tím, aby v důsledku rozhodnutí Okresní knihovny Pha-západ (čj. 116/91 ze dne 16. 12. 91) o delimitaci městské knihovny (likvidace okr. knih.) do našeho města byla naše knihovna přičleněna k MěKS se všemi z toho vyplývajícími důsledky.“ Kulturní středisko zrušila městská rada k 1. únoru 1993 a nahradila jej „samostatným kulturním a osvětovým pracovníkem MÚ“, rozhodnutí o osudu knihovny však nebylo součástí usnesení.

V letech 1990 až 1992 byla knihovna uzavřena, protože její prostory v přízemí zámku (městského úřadu) byly vlhké. Se začátkem kupónové privatizace byly prostory knihovny využity jako kancelář úřednic zajišťujících prodej kupónových knížek a známek a knihovna se přestěhovala do budovy Husovo nám. čp. 59, kde byly v prvním patře upraveny prostory dřívější prodejny oděvů. Statický posudek ukázal problémy s nosností podlah, proto musely být pod police s knihami umístěny fošny.

Po roce 2000 byl do knihovny zaveden internet a evidence knih byla postupně převáděna do elektronické podoby. Byly však pořízeny pouze některé části knihovního systému Clavius, takže nebylo možné zpřístupnit katalog knih na internetu ani s pomocí knihovního systému zajišťovat výpůjčky knih.

 

Knihovna v roce 2005.

 

Koncem roku 2011 vyvrcholila nespokojenost Zastupitelstva města Hostivice s fungováním knihovny a s náklady na její provoz, což vedlo k zásadnímu zkrácení výdajů v rozpočtu na rok 2012. Toto zkrácení bylo následně částečně korigováno, ale bylo zřejmé, že fungování knihovny se musí zásadně změnit. Následně zastupitelstvo schválilo vznik příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Hostivice k 1. lednu 2013 a činnost knihovny byla začleněna pod tuto organizaci.

 

 

 

Sídlo knihovny

 

 

Husovo náměstí čp. 59

 

 

 

Knihovnice

 

 

Eliška Dubská

 

 

 

Statistika

 

 

Rok

1994

2000

2005

2010

Počet knih

?

20 127

?

?

Počet výpůjček

23 072

20 856

21 272

21 981

Počet čtenářů

?

425

390

452

Počet návštěv

4 406

3 049

3 224

3 514

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městská knihovna Hostivice

 

Popis: image003