Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městská policie Hostivice 1991–1996

 

 

 

Městská policie Hostivice

 

Zřízena v roce 1991

Zrušena v roce 1996

 

 

 

Z historie městské policie

 

 

Městskou policii Hostivice zřídila Městská rada Hostivice usnesením ze 4. července 1991 s účinností od 1. září 1991. Městská policie tedy vznikla ještě před tím, než Česká národní rada schválila zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který nabyl účinnosti až 30. prosince 1991. Vrchním inspektorem byl 25. července 1991 jmenován Jan Neumann, který byl do vydání zákona zařazen jako „pracovník městského úřadu plnící úkoly na úseku zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“. Dne 2. září 1991 složilo do rukou starosty slib pět mladších inspektorů – Emil Mlynarčík, Zdeněk Baláž, Martin Toman, Petr Bílek a Ivan Kracík. Služebna byla zřízena v přízemí městského úřadu v bývalé telefonní ústředně (nyní se zde nachází podatelna městského úřadu). V počátku neměla městská policie telefon a musela se spolehnout na dvě přenosné radiostanice. Strážníci se pohybovali po Hostivici pěšky, případně používali svá soukromá auta. V říjnu 1991 dostala městská policie dva služební psy od pohraniční roty u Lipna. Velitel Neumann plánoval, že městská policie potřebuje 17 strážníků, čtyři psy a auto, aby byla schopna zajistit nepřetržitou službu tak, že dvojice se bude pohybovat pěšky po terénu, jeden strážník bude obsluhovat poplachovou ústřednu a poslední strážník ve službě bude schopen kdykoliv vyjet na pomoc strážníkům v terénu. K takovému navýšení počtu strážníků městské policie však nikdy nedošlo.

Na zasedání městského zastupitelstva 25. února 1993 byl řízením městské policie pověřen místostarosta Vladimír Podhorský.

 

Městská policie Hostivice řídí dopravu na přechodu přes karlovarskou silnici na náměstí v září 1991.

 

Po počátečním nadšení postupně opadla spokojenost s fungováním městské policie. Na zasedání městského zastupitelstva v lednu 1995 byl řízením městské policie pověřen MVDr. Luboš Kudrna a počet strážníků byl snížen ze šesti na tři k 1. únoru 1995. Již předtím rada města vyměnila velitele. Na dalším zasedání v březnu 1995 se jednalo o výhledu fungování městské policie, protože byl předložen návrh na zvýšení počtu strážníků. Po delší rozpravě zastupitelé hlasovali o dvou návrzích počtu strážníků v roce 1995, a to snížení na dva, nebo zvýšení na čtyři. Ani jeden návrh nezískal většinu a po přerušení zasedání a dohodovacím řízení byl schválen kompromisní návrh, že v roce 1995 bude přepočtený stav tři strážníci. V červenci 1995 se dr. Kudrna vzdal mandátu zastupitele, ale zastupitelstvo ani rada nejednaly o tom, kdo bude pověřen řízením městské policie. V březnu 1996 přednesl starosta dr. Chalupa návrh, aby se ve službě ponechal pouze jeden strážník. Zastupitel Jaroslav Kratochvíl k tomu uvedl, že se doporučuje mít strážníky dva a že městská policie má služby jen přes den. Zastupitelstvo nakonec pouze uložilo starostovi, aby „na příštím zasedání zastupitelstva předložil návrh řešení počtu a pracovní náplně MP.“ Kromě toho měli strážníci městské policie zmapovat dopravní značení (osazení dopravních značek) ve městě s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Zastupitelstvo však o městské policii jednalo znovu až na zasedání 23. září 1996, kde těsnou většinou 9 hlasů z celkového počtu 17 zastupitelů rozhodlo o zrušení městské policie k 31. prosinci 1996. Místo městské policie byla zřízena funkce inspektora veřejného pořádku, což byl zaměstnanec městského úřadu.

 

 

 

Sídlo městské policie

 

 

Husovo náměstí čp. 13

Kancelář v přízemí městského úřadu

 

 

 

Velitelé městské policie

 

 

1991–1992: Jan Neumann

1993–1994: Miloš Růžek

1995: Karel Vladyka

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městská policie Hostivice 1991–1996

 

Popis: image003