Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městský podnik služeb

 

 

 

Městský podnik služeb Hostivice, s. p.

 

Zřízen na základě usnesení MěNV z 24. listopadu 1988 a souhlasu vlády ČSR od 1. ledna 1989,
převzal činnost Oblastního podniku služeb Roztoky

Zrušen k 31. prosinci 1991, jeho činnost převzaly nově zřízené Technické služby Hostivice

 

 

 

Z historie podniku

 

 

Vznik Městského podniku služeb Hostivice v roce 1989 popsal kronikář Miloš Šrámek v obecní kronice takto:

 

 

K 1. lednu 1989 schválila vláda ČSR ustavení prvního státního podniku v našem městě. Je to Městský podnik služeb Hostivice, jehož zřizovatelem se stal MěstNV. Došlo k tomu na základě usnesení plenárního zasedání národního výnoru, které se konalo 24. listopadu 1988. Řízením podniku byla až do doby volby ředitele pověřena Hana Chalušová. 24. března byla zvolena sedmičlenná rada pracujících vedená Blankou Hatschbachovou. Na místo ředitele byl vypsán konkurs, z něhož vyšli na doporučení rady MěstNV dva kandidáti. Z nich byl na schůzi všech zaměstnanců podniku konané 21. dubna zvolen ředitelem ing. Michal Sláma. Do funkce nastoupil 10. května.

Již během 1. čtvrtletí dosáhl podnik velmi dobrých výsledků. Plán zisku splnil na více než 200 %, redukované výkony překročil o 147 000 Kčs a i v dalších ukazatelích potvrdil svůj úspěšný start. Podnik má 150 pracovníků. Všechny služby, které prováděl dřívější Oblastní podnik služeb Roztoky, nezajišťuje, přidal k nim však kosmetický salón v Domě služeb na náměstí a výměnný prodej protektorovaných pneumatik.

 

 

V roce 1991 zamýšlela městská rada podnik zrušit, proto odvolala ředitele Ing. Fouska a pověřila řízením podniku od 1. června 1991 pana Štěpána, který měl zajistit likvidaci podniku nejpozději do 31. prosince 1991. Městské zastupitelstvo pak na svém zasedání 26. září 1991 rozhodlo o ukončení činnosti podniku k 31. prosinci 1991 s tím, že fyzická a právní likvidace podniku bude provedena do 31. března 1991 (zřejmě mělo být: do 31. března 1992). Převzetí některého majetku rušeného státního podniku do majetku města schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 19. prosince 1991. Činnosti zajišťované rušeným podnikem pak od 1. ledna 1992 vykonávaly nově zřízené Technické služby Hostivice.

 

 

 

Sídlo podniku

 

 

Jiráskova čp. 100

 

 

 

Vedoucí podniku

 

 

1989: Hana Chalušová (pověřena řízením)

Od roku 1989: Michal Sláma

Do 31. května 1991: Ing. Fousek

Od 1. června 1991: p. Štěpán (pověřen vedením)

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městský podnik služeb

 

Popis: image003