Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> MKSH

 

 

                     

 

Městské kulturní středisko Hostivice,
příspěvková organizace

MKSH, příspěvková organizace

 

Zřízeno k 1. lednu 2013

Webové stránky organizace

 

 

 

Zřizované složky

 

 

Redakce a redakční rada Hostivického měsíčníku

Od roku 2013

 

Divadelní soubor Hostivice

2014?–2023

 

Box club Hornet

Od roku 2014?

 

 

 

Z historie organizace

 

 

O zřízení příspěvkové organizace se staronovým názvem Městské kulturní středisko Hostivice rozhodlo Zastupitelstvo města Hostivice na svém zasedání 26. března 2012. Návrh na zřízení vzešel z komise kultury, dětí a mládeže a cílem bylo řešit jednak provoz Městské knihovny Hostivice, která předtím byla opakovaně kritizována ze strany některých zastupitelů, a především provoz Sokolovny, jejíž rekonstrukce v té době probíhala. Původně navržený termín vzniku k 1. říjnu 2012 byl změněn na 1. ledna 2013. Za sídlo vznikající organizace bylo zvoleno dosavadní sídlo městské knihovny. Zastupitelstvo zároveň vydalo zřizovací listinu příspěvkové organizace. Následně proběhlo výběrové řízení na ředitele, v němž byla vybrána Štěpánka Plachá. Ta začala jako zaměstnanec městského úřadu připravovat vznik organizace a od 1. ledna 2013 se stala ředitelkou. Na zasedání v září 2012 zastupitelstvo rozhodlo, že vznikající organizace převezme vydávání Hostivického měsíčníku, které zatím bylo rozděleno mezi městský úřad (redakce) a Technické služby Hostivice (zajištění tisku a distribuce), což vyžadovalo vydání dodatku č. 1 ke zřizovací listině. Příspěvkové organizace se zapisují do obchodního rejstříku, Městský soud v Praze však zápis odmítl s odůvodněním, že součástí názvu nejsou slova „příspěvková organizace“. Zastupitelstvo města Hostivice proto dodatkem č. 2 zřizovací listiny změnilo název organizace na Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace, a zároveň do předmětu činnosti doplnilo jako další předmět činnosti provoz a údržba sportovních a kulturních zařízení v majetku zřizovatele. Takto byla organizace zapsána do obchodního rejstříku, i když až na základě odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Počáteční období činnosti MKSH nebylo jednoduché. Organizace převzala hned k 1. lednu 2013 vydávání Hostivického měsíčníku, provoz městské knihovny a pořádání koncertů klasické hudby na zámku a velkého koncertu na začátku školního roku, k dalším aktivitám však neměla vhodné prostory, protože rekonstrukce Sokolovny ještě probíhala. Nakonec byla domluvena spolupráce s gymnáziem a promítání filmů v rámci filmového klubu probíhalo v aule gymnázia.

 

 

Ukázka pozvánek na akce z roku 2013.

 

Vernisáž společné výstavy Václava Vršínského a Miroslava Hoštičky na hostivickém zámku 1. července 2013.

 

Hostivický pěvecký sbor na městských slavnostech na náměstí 16. září 2013.

 

Od října 2013 zastupoval ředitelku MKSH místostarosta Jiří Kučera a bylo vypsáno výběrové řízení na zastupujícího ředitele, kterým se od 1. ledna 2014 stal Jan Černý; později byl jmenován ředitelem. Organizace v té době zahájila provoz Sokolovny, čímž získala zázemí pro další aktivity. Nový ředitel představil záměr tří velkých celoměstských akcí – květnový běh Hostivice run, srpnové slavnosti vína In vino a zářijové městské pivní slavnosti (navazovaly na tradici zářijových koncertů a městských slavností) – a hned v roce 2014 proběhly první ročníky. K těmto úspěšným akcím přibyla velká řada dalších akcí, jako jsou maškarní ples, divadelní podzim, svatomartinské slavnosti či koncerty v Sokolovně. Hned v roce 2014 se konal i první ročník knihovnické konference LibCon.

Ředitel MKSH po svém nástupu vnímal název organizace jako omezující, pokud by se organizace věnovala i podpoře podnikání a dalším aktivitám. Navrhl proto změnu názvu na Centrum pro kulturu a podnikání, příspěvková organizace. Na zasedání zastupitelstva 24. března 2014 se k tomuto návrhu vedla obšírná rozprava a poté nebyl schválen. Na zasedání 16. června 2014 pak byla schválena změna názvu na MKSH, příspěvková organizace. Běžně užívaná zkratka se tak stala oficiálním název organizace, která se věnuje organizaci kulturního a společenského života v Hostivici.

MKSH za svou krátkou historii vystřídalo již tři loga. První bylo zpracováno najatým grafikem při vzniku MKSH, druhé vytvořené Kristinou Černou se používalo v letech 2014 až 2018 a třetí pochází rovněž od Kristiny Černé.

Významnou událostí bylo rovněž přestěhování městské knihovny a vedení MKSH do nových prostor v západním křídle zámeckého dvora čp. 1702 v roce 2016.

 

 

 

Sídla organizace

 

 

Husovo nám. čp. 1702

Od roku 2016

 

Husovo nám. čp. 59

2013–2016

 

 

 

Ředitelé

 

 

2013: Mgr. Štěpánka Plachá

2013: Ing. Jiří Kučera (zastupující ředitel)

2014–2023: PhDr. Jan Černý, Ph.D.

Od roku 2024: Mgr. Ladislav Pavlík

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> MKSH

 

Popis: image003