Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová rada Hostivice

 

 

Místní rada osvětová Hostivice

 

Zřízena asi v roce 1946

Zrušena v roce 1950

 

 

 

Z historie organizace

 

 

Dekret prezidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, stanovil, že v každé obci má být ustavena místní rada osvětová. Osvětové rady byly veřejnoprávní korporace a členství v nich bylo čestné. Osvětové rady se přičlenily k národním výborům jako výkonné orgány státní péče osvětové a kulturní referent národního výboru byl zároveň předsedou osvětové rady. Volby, případně jmenování do osvětových rad se provádělo tak, aby v nich byli zastoupeni pracovníci kulturních, odborových a zemědělských organizací. Místní rada osvětová spravovala v obvodu své působnosti všechny veřejné osvětové záležitosti a prováděla rozhodnutí a opatření místního národního výboru ve věcech osvětových.

O činnosti hostivické osvětové rady není mnoho známo. Dne 6. března 1946 rada uspořádala v sokolovně vzpomínkovou slavnost na paměť narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž účinkoval pěvecký spolek Bendl. V roce 1949 osvětová rada přijala záštitu nad oslavami svátku práce 1. května a nad večerem skladeb Bedřicha Smetany pořádaným 4. června spolkem Bendl. Dochovalo se oznámení o zrušení osvětové rady v roce 1950.

 

 

 

Vedoucí organizace

 

 

Není znám

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová rada Hostivice

 

Popis: image003